Dag van de CAM Therapeut

Dag van de CAM Therapeut

Instituut CAM start cursus-/collegejaar 2017-2018 met een nieuwe traditie: de Dag van de CAM Therapeut.
In het verleden verzorgde het voormalig Johan Borgman College jaarlijks een speciale dag voor paranormaal/energetisch therapeuten. Instituut CAM heeft gemeend dit, in het kader van de samenwerking, te moeten verbreden tot een dag die zinvol en toegangkelijk is voor alle therapeuten die op professionele wijze hun beroep uitoefenen.

Jaarlijks zal voortaan, bij wijze van start van het cursus-/collegejaar, door Instituut CAM een dag worden aangeboden waaraan alle therapeuten kunnen deelnemen: de Dag van de CAM Therapeut. Elk jaar zal voor de invulling van deze dag een onderwerp worden gekozen dat interessant genoeg is therapeuten uit te nodigen deel te nemen of wat op dat moment grote belangstelling geniet onder therapeuten of de maatschappij in het algemeen.

De dag van de CAM – therapeut

2 september: University College, Campusplein 18, 3584 ED Utrecht

Tijd: 10.00 – 17.00

Titel: ‘Spiritualiteit en bewustzijn’

 

O.l.v. Roelof Tichelaar.

Roelof heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is auteur van tientallen boeken en docent weerbaarheid/zelfverdediging en spiritualiteit.

 

Spiritualiteit heeft te maken met geluk. Veel mensen zijn in onze tijd krampachtig op zoek naar geluk. Maar wat is dat eigenlijk? En kun je het eigenlijk wel nastreven?

Spiritualiteit betekent ook: ten diepste jezelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig je eigen grenzen te (er)kennen en te stellen, zowel tegenover jezelf als tegenover anderen. Mag je dat van jezelf, durf je dat en beschik je ook over de vaardigheden dit in de dagelijkse praktijk toe te passen?

Daarna neemt Roelof je mee op reis in spirituele groei. Spirituele groei betekent onder andere dat deze grens zich gaandeweg gaat verleggen, zodat we ook onze geestelijke zintuigen weer gaan gebruiken. Aangezien ons bewustzijn uitreikt tot buiten ons stoffelijk lichaam, kunnen we als mens ook in aanraking komen met externe energieën en entiteiten.

  • Hoe kun je dit herkennen en hoe kun je je hiertegen wapenen?
  • Hoe ga je om met cliënten die dit in hun leven ervaren?

Vanuit de christelijke spiritualiteit wordt een aantal handvatten aangereikt om hier op een adequate manier mee om te gaan en cliënten ervan te bevrijden.

Christendom en spiritualiteit staan binnen de kerkelijke traditie nogal eens op gespannen voet met elkaar. Tijdens deze dag wordt zichtbaar en voelbaar dat het traditionele christendom in twintig eeuwen tijd belangrijke spirituele inzichten is kwijtgeraakt, maar dat die in onze tijd weer uiterst actueel zijn.

Middels beeld, geluid, voorbeelden en tips beloofd de dag een bron van inspiratie te zijn voor iedereen die zijn christelijke spiritualiteit wil verkennen en grenzen wil verleggen.

Voor meer informatie over het dagonderwerp van dit jaar, kunt u gebruik maken van de link naar ‘Dag van de CAM Therapeut‘.

Koffie, thee en lunch zijn voor eigen rekening. Deze is te krijgen in de Menza of kunt u zelf meenemen.

Wij hopen uiteraard op brede belangstelling uit de wereld van CAM Therapeuten.