Conferentie 11 Februari 2017 “Verbinden”, een kans voor het CAM- domein
(Complementary Additive Medicine)

 

Locatie: Hotel & Congrescentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet.
Klik hier voor info over Mennorode

Programma Congres “Verbinden”: Programma.

Op weg naar een maatschappelijk erkend beroep van therapeut
De zorgkosten lopen steeds verder op en in de toekomst zal goede zorg onbetaalbaar zijn. Tel daarbij op dat alle eisen waaraan een therapeut moet voldoen ook financieel flink in de papieren loopt. Hoe komt er rust in het CAM domein en hoe werken we toe naar erkenning van het therapeutschap. Vragen die worden beantwoord tijdens de conferentie. Er is volop de gelegenheid om met elkaar antwoorden te vinden en vragen te stellen aan alle forumleden. Hoe zit het met de samenwerking tussen diverse partijen en welke vervolgstappen worden genomen om de therapeut een maatschappelijk erkend beroep te laten zijn.

Conferentie, goed voor alle partijen
De studenten die nú en in de komende jaren opgeleid worden, zullen de mensen zijn die de generatie therapeuten die de komende jaren het CAM veld verlaten, gaan opvolgen. Door krachten te bundelen, werken aan professionaliteit zorgen we ervoor dat er een ‘keten’ van goede gezondheidszorg ontstaat waarin elke discipline tot zijn recht komt. De eerste stap is het organiseren van het CAM domein. Wie heeft welke verantwoordelijkheid en hoe wordt deze ingevuld zijn vragen die gesteld gaan worden tijdens de conferentie. Doel is de de vervolgstappen te formuleren en een tijdslijn vast te stellen. Pas dan komt er een einde aan alle onduidelijkheid.

Conferentie: Uitwisseling van het zorgproces
Tijdens de conferentie wordt besproken wat het wettelijk kader is, wat wensen zijn van zorgverzekeraars, waar de Koepel naar streeft, hoe kwaliteit wordt bewaakt en waar verbetering behoeft ten aanzien van samenwerken maar vooral wat therapeuten eisen. Het is dus tijd voor duidelijkheid
Alle partijen kunnen profiteren van het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Het effect voor de partijen zo veel groter kunnen zijn dan wanneer ieder voor zich aan de slag zou gaan.

Aanmelden

Na aanmelding via het aanmeldformulier (website-contactformulier) maakt u de kosten ad. €75,- over op onze bankrekening, IBAN: NL54RABO0127.4202.23 t.n.v. Instituut Cam o.v.v.: “Conferentie”, eigen naam en E-mailadres.
Op het moment dat wij de betaling ontvangen, plaatsen wij u op de deelnemerslijst en is uw deelname definitief.

Let op VOL=VOL (op volgorde van ontvangst betaling).

Overnachtingen kunt u zelf regelen door te bellen met congreslocatie Mennorode, tel.: 0577 498 111