Studiepunten

De Academie Energetische Therapie (AET) hanteert de normen en eisen zoals deze gesteld worden aan de bachelor-/masterstructuur (ba/ma). Dit zijn exact dezelfde normen en eisen zoals doorgaans worden toegepast op hogescholen en universiteiten. Binnen deze structuur wordt een internationaal studiepuntensysteem, het European Credit Transfer System (ECTS), gehanteerd. Dit systeem is als volgt opgebouwd:

Elk leerjaar staat gelijk aan 60 studiepunten (EC). Eén studiepunt komt voor de gemiddelde student overeen met circa 28 uur studiebelasting (het volgen van de reguliere lessen is hierbij inbegrepen). Uiteraard wordt een studiepunt pas toegekend wanneer de vereiste taken zijn voltooid en de resultaten daarvan minimaal als voldoende zijn beoordeeld.

Om in het eerste leerjaar de propedeuse te bemachtigen, dient de student vóór het einde van het schooljaar de 60 studiepunten (60 EC) behaald te hebben. De drie daaropvolgende leerjaren bevatten gezamenlijk 180 studiepunten (180 EC). De verdeling hiervan mag anders zijn dan 60 per leerjaar, zolang het volledige aantal maar behaald wordt. Al met al komt het totaal aan studiepunten voor deze vier jaar uit op 240 European Credits (240 EC). Deze zijn benodigd om de opleiding succesvol af te ronden.