Vrijstellingen

Het is mogelijk om, op basis van vooropleiding en/of ervaring, de vierjarige opleiding te verkorten door gebruik te maken van vrijstellingen. Bij voldoende vrijstellingen kom je in aanmerking voor het TOP-traject. Dit is een, voor Academie Energetische Therapie nieuwe, manier om een opleiding volledig op maat aan te bieden. Tijdens het toelatingsgesprek worden eventuele mogelijkheden voor een dergelijk traject met je besproken.

Een vrijstelling ontvang je wanneer je kunt aantonen dat je onderdelen van de aangeboden opleiding op hbo-niveau hebt voltooid en deze voldoende beheerst. Bij aanvang van ieder leerjaar is het mogelijk om voor het betreffende jaar vrijstellingen aan te vragen. Voor de modules Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis worden helaas geen vrijstelling verleend omdat het CPION hiervoor geen toestemming geeft.

Incidentele vrijstellingen hebben geen directe gevolgen voor het collegegeld, eventuele verminderingen zijn uitgesloten. Wanneer je met een TOP-traject start, kan het collegegeld uiteraard wel afwijken van het standaardbedrag, omdat dit een maatopleiding betreft.