Accreditatie Medische Basiskennis door CPION

Trots mogen wij bekend maken dat CPION ons heeft geïnformeerd dat de door ons aangeboden bijscholing “Medische BasisKennis” (vanaf 1-1-2017 verplicht voor therapeuten) door hen is geaccrediteerd. Deze accreditatie betekend dat het diploma voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraars en dat alle beroepsverenigingen/-groepen in Nederland dit diploma moeten accepteren. Met deze accreditatie zet Instituut CAM weer een stap op het pad naar steeds verdergaande professionalisering van...

CPION accreditatie 4-jarige opleiding

Met grote trotst kunnen we meedelen dat de 4-jarige opleiding op hbo-niveau “Natuurgeneeskundig therapeut, discipline Energetische Therapie” de CPION accreditatie heeft ontvangen. Op dit moment zijn wij nog steeds de enige opleiding die deze accreditatie, de hoogst mogelijke in het CAM-veld, hebben gekregen. Aangezien CPION dezelfde criteria hanteert als de NVAO dat voor het reguliere Hbo-onderwijs doet en CPION eveneens universiteiten en Hbo-opleidingen in het particuliere domein accrediteert (vooral de ‘kweekvijver-opleidingen’), geeft dat een mooie indicatie over het onderwijs dat wij...

Aanbod bij-/nascholing en opfriscursussen

In het kader van ‘levenslang leren’ of, zoals het in het CAM-veld genoemd wordt: ‘Permanente Educatie’, biedt Instituut CAM een scala aan scholing. Via Academie Bij-/Nascholing wordt een groot aanbod aan cursussen, opfriscursussen en deskundigheidsbevordering aangeboden. Deze scholing wordt verzorgd in de vorm van: Opleidingen: Complete, meerjarige, opleidingen tot startend beroepsbeoefenaar; Cursussen: Aantal lessen over een bepaald onderwerp; Trainingen: Oefening, eigen maken van een vaardigheid; Workshops: Onderwijsactiviteit waarin actieve deelname een belangrijke rol speelt; Leergangen: Stapsgewijs doorlopen van onderwijs proces met beperkt leerplan....

CPION Accreditatie Psychosociale Basiskennis

Gelijktijdig met het bericht dat onze bijscholing voor MBK werd geaccrediteerd, informeerde CPION ons, dat ook onze bijscholing Psychosociale Basiskennis de CPION Accreditatie heeft ontvangen. Dat betekend dat alle therapeuten in het psychosociale veld, bij ons hun bijscholing kunnen vervullen om per 1-1-2017 te voldoen aan de eisen van de...