Naam en beeldmerk beschermd

® Op dinsdag 8-11-2016 kregen we (eindelijk) bericht: zowel onze naam als ons ‘beeldmerk’ (zeg maar ons logo) is geregistreerd en beschermd. Dat betekent dat niemand meer onze naam, het logo, of delen daarvan, mag gebruiken zonder onze toestemming. Op daarvoor in aanmerking komende stukken zullen wij dus voortaan de vermelding: “© Instituut CAM ®” opnemen, of : ©   ® Op die wijze is het voor iedereen helder dat deze stukken ons ‘eigendom’zijn en beschermd zijn. Overigens: ook al staat ergens niet het © en/of ® bij, dan betekent dit niet dat het betreffende document niet beschermd is: de bescherming geldt gewoon altijd.   © Uiteraard was al geregeld dat op al onze ‘producten’ het onvervreemdbaar copyright van toepassing is. Op zich hoeft dat niet eens afzonderlijk vermeld te worden: ‘producten’ vallen altijd onder het copyright. Het blijkt echter wel verstandig te zijn dat overduidelijk zichtbaar te maken zodat er geen ‘vergissing’ mogelijk is. Bescherming intellectueel eigendom Dankzij de registratie van onze naam en beeldmerk, hebben wij weer een stapje gemaakt in de bescherming van onze ‘producten’....

Instituut CAM op Therapie Compleet Beurs, Eindhoven

Therapie Compleet Beurs Op 28 en 29 januari 2017 zal Instituut CAM voor het eerst aanwezig zijn op de Therapie Compleet Beurs in Eindhoven. Therapie Compleet is een vakbeurs die zich richt op de alternatieve/natuur- geneeskunde in de breedste zin van het woord. Deze geneeskunde uit zich in fysieke aspecten alsook mentaal, sociaal, bewustwording, gezondheid en gedrag. Alles draait om de natuurlijke behandeling van gezondheidsklachten, het in balans komen van het lichaam, en stimuleren van de gezondheid buiten of als aanvulling  op de reguliere behandeling. Steeds meer artsen hebben ook interesse in de natuurlijke behandeling van gezondheidsklachten. Er komt meer en meer erkenning van de `alternatieve` geneeskunde. De beurs richt zich niet op het paranormale maar op de natuurlijke wijze van behandelen. Dit komt samen in het verantwoord omgaan met gezondheid, lichaam en geest.   Aanbod Ook tijdens deze beurs zal Instituut CAM zich vooral richten op het beschikbare aanbod aan opleidingen en bij-/nascholing waarbij met gepaste trots gewezen kan worden op de CPION-accreditaties voor onze 4-jarige opleiding “CAM Therapeut, vakdiscipline Energetische Therapie”, “Medische Basiskennis” en “psychosociale Basiskennis”. Daarnaast is al onze bij-nascholing SNRO-geaccrediteerd en hebben wij onlangs het NRTO-keurmerk gekregen ter bevestiging van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Uiteraard zullen wij ook tijdens deze beurs weer ons aanbod “Vrijstelling Assessment Traject” ter verkrijging van het (CPION-geaccrediteerde) diploma “CAM Therapeut” en het EC-verklaring traject voor BTW-vrijstelling” onder de aandacht van de beursbezoekers...

Instituut CAM op Internationaal Therapeut Beurs (IT-beurs) 2016

Internationaal Therapeut Beurs Zoals al meerdere jaren, staat ook dit jaar Instituut CAM weer op de IT-beurs. Internationaal Therapeut als beurs en als “Natuurlijk Gezond Verzamelpunt” laat vele kanten zien van hoe professionals verantwoord bezig zijn met gezondheid van lichaam, geest en ziel. Bedrijven en organisaties op Internationaal Therapeut geven zinvolle betekenis aan het spectrum van de gezondheidservaring: een integraal georiënteerde benadering van gezondheid en gezondheidsproblematiek. Stand Dit jaar heeft Instituut CAM een stand op de begane grond: stand 208. Bij binnenkomst in de beneden-hal, linksaf naar de lange zijwand en daarna naar rechts tot u aan de linkerzijde bij stand 208 komt. Bemensing en aanbod Op beide beursdagen zullen medewerkers van Instituut CAM aanwezig zijn om u informatie te geven over het aanbod van Instituut CAM, zowel qua 4-jarige opleiding (CPION-geaccrediteerd) “CAM Therapeut, vakdiscipline Energetische Therapie“, als over het aanbod bij-/nascholing waarbij vooral ons aanbod “Vrijstelling Assessment Traject” (ter verkrijging van het CPION-geaccrediteerde diploma “CAM Therapeut“) als ons traject “EC verklaring tbv BTW-vrijstelling” toonzettend zijn. Uiteraard daarnaast ons aanbod CPION-geaccrediteerd “Medische Basiskennis” en “Psychosociale Basiskennis” voor therapeuten die in aanmerking willen (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Naast bovengenoemde top-trajecten, zal ook informatie worden verschaft over het overige aanbod aan bij-/nascholingscursussen en kunt u met onze medewerkers in gesprek over de activiteiten van Instituut CAM op het gebied van onderwijs en kwaliteitsontwikkeling binnen het CAM-domein. Conferentie “verbinding” 11 februari 2017 Een van de activiteiten van Instituut CAM betreft de organisatie van een conferentie onder de naam: “Verbinding”. Naast vertegenwoordigers van diverse beroepsverenigingen en koepels, zal ook een vertegenwoordiger van VWS en van de zorgverzekeraars aanwezig zijn om hun...