Diplomering Hoger Zintuiglijk Waarnemen

Vrijdag 27 januari 2017 was het ook voor de deelnemers aan de cursus “Hoger Zintuiglijk Waarnemen 2” een heuglijke dag. Voor deze groep was de cursus ten einde en zij mochten allemaal, wegens positief resultaat, het diploma in ontvangst nemen. Een klein maar dapper doorzettend groepje dat zich de fijne kneepjes van het Hoger Zintuiglijk Waarnemen liet bijbrengen door docent Yvonne Steyger (op de foto links). Helaas was Jurjan Vries verhinderd wegens ziekte. In ieder geval feliciteren wij: Jurjan Vries (afw), Marc Wervelman, Greet Roeland-Delfgou, Francisca Peters-Meulenbroeks en Ron Groot met het behalen van dit diploma....

Diploma uitreiking

Afgelopen vrijdag 27 januari 2017 was weer een heuglijke dag voor zowel een aantal studenten als Instituut CAM: een groep studenten mochten deze dag het felbegeerde en met hard werken behaalde diploma “CAM Therapeut” in ontvangst nemen. Met het in ontvangst nemen van hun diploma (na het afleggen van de eed) treden deze (nu) gediplomeerde therapeuten toe tot de nu nog kleine, maar groeiende, groep therapeuten die het momenteel hoogst haalbare diploma binnen het CAM-domein in bezit hebben en daarmee niet alleen blijk geven van hun therapeutische vaardigheden (naast hun vakdiscipline) maar ook gereed zijn voor de toekomst. Immers: Deze therapeuten hebben met het behalen van hun diploma laten zien dat zij, naast vak(discipline)kennis, kwaliteit en veiligheid hoog in hun vaandel hebben staan en (mee-)werken aan de ontwikkeling van de professie/professionalisering van het beroep van de therapeut. Langs deze weg feliciteren wij: Marita Versteeg-van ‘t Klooster, Wilma Schönberger-Bongers, Silvia Silvia-de Ruiter, Coby Jacoba-Nuis, Manon van Dijk, Dionne Hogen, Joke Combe-te Kolste en Ed Filius met het behalen van hun diploma....