Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De WMO is inmiddels geruime tijd ingevoerd maar het blijkt dat in het (reguliere) zorgdomein nog onvoldoende kennis aanwezig is om op de juiste wijze te adviseren. Van artsen tot thuiszorg, allen ‘spelers’ in het adviseren rond de WMO, is nauwelijks kennis over die WMO aanwezig waardoor de adviesfunctie niet goed ingevuld kan worden. Instituut CAM heeft contact weten te leggen met een van de weinige deskundigen die niet alleen goed is ingevoerd in de WMO en alles dat daarbij hoort, maar ook (vooral personeel op gemeentehuizen) cursussen geeft over de WMO. Waar mogelijk verzorgt hij ook cursussen/voorlichting aan werkenden in het zorgdomein, waaronder artsen, verpleegkundigen, enzovoort. Hans heeft zich bereid verklaart om voor onze opleiding Leven- & Stervenbegeleiding en voor onze opleiding CAM-zorgverlener een cursus van twee dagen te verzorgen zodat zij, aangezien deze afgestudeerden hoogstwaarschijnlijk met deze adviesfunctie te maken krijgen, op zeer praktische wijze de WMO krijgen uitgelegd. Uiteraard zullen wij proberen ook studenten van onze andere opleidingen zo mogelijk aanwezig te laten zijn als zij daarvoor kiezen. Daarnaast zal Hans een tweedaagse cursus WMO verzorgen waarvoor vrij ingeschreven kan worden door therapeuten (en uiteraard ook door reguliere zorgverleners). De data zijn nog niet bekend maar inschrijving zal plaatsvinden op basis van aanmelddatum. Bij aanmelding (via ons aanmeldformulier) kunnen aanmelders aangeven in welke periode zij het liefst deze cursus gepland zien zodat Instituut CAM daar, in overleg met Hans, rekening mee kan houden. Gezien het beperkte aantal mogelijke deelnemers verwachten wij dat deze cursus snel zal vollopen. Zo mogelijk zullen wij met Hans bespreken, of herhaling van de cursus mogelijk is maar...

Meeloopdag 24 juni 2017 enorm succes

Meeloopdag 24 juni 2017 enorm succes Met maar liefst 16 belangstellenden werd de meeloopdag op zaterdag 24 juni 2017 geopend. Als groep werd de belangstellenden eerst een snelle informatie/voorlichting aangeboden waarbij de analogie van het groeien van baby naar volwassene werd gebruikt om de opleiding nader toe te lichten. Deze aanpak werd door de aanwezigen duidelijk gewaardeerd. Hierna stonden bezoeken aan lessen op het programma, kort onderbroken door een kop koffie of thee. Eerst brachten de aanwezigen een bezoek aan een stukje van de les LeerTrajectBegeleiding (LTB) van de 1e jaars studenten. Onder toezicht van de docent werd door de 1e jaars op heel praktische wijze in kleine groepjes de ervaring van een LTB-les gedeeld. Hierna werd in vlot tempo het lokaal (plus een aanvullend lokaal vanwege de benodigde ruimte) omgebouwd tot praktijkruimte waar de bezoekers de ervaring van een energetische behandeling ondergingen. Een ervaring die door de bezoekers in hoge mate gewaardeerd werd. Zowel de organisatoren van deze dag als de docent waren aangenaam verrast door het hoge niveau dat de 1e jaars inmiddels bereikt hebben en op uitermate deskundige wijze toepasten. Lof voor de 1e jaars voor hun professionele instelling en uitvoering en uiteraard dank voor deze bijdrage. Na een ontspannen kop koffie of thee bezocht de groep een 3e jaars les Communicatie waarbij zij, onder leiding van de docent, een leuke quiz via internet (met gebruik van mobieltjes in de klas!) kregen voorgeschoteld. Ook hier een beeld van de wijze waarop op een ontspannen en interactieve manier met gebruik van moderne faciliteiten het onderwijs binnen Instituut CAM wordt verzorgt. Na afloop van de bezoeken aan de...