Diplomering 4e-jaars studenten

Diplomering 4e-jaars studenten Zaterdag 8 juli 2017 was weer een memorabele dag voor Instituut CAM: Klas HU13, de vierde jaars gedurende cursusjaar 2016-2017, was afgestudeerd en mocht de felbegeerde en in het beroepsveld hooggewaardeerde diploma’s in ontvangst nemen. Met de ontvangen diploma’s voldoen de gediplomeerden aan alle eisen van de zorgverzekeraars, aan de eisen van de belastingdienst ten aanzien van BTW-vrijstelling en aan de eisen van het beroepsveld ten aanzien van de benodigde kennis op hbo-niveau (240EC) en het “CAM Therapeutschap”. Na vier jaar hard werken werden, na het afleggen van de eed en het ondertekenen van het diploma, maar liefst 7 voormalige studenten/afgestudeerden omgevormd van ‘startbekwaam’ naar ‘startend beroepsbeoefenaar’. Ook al zullen ook deze studenten in de komende jaren nog hun bij-/nascholingspunten moeten behalen, ze zijn nu allemaal gekwalificeerd als “CAM Therapeut” en in staat cliënten te behandelen middels “Energetische Therapie”. Via een ontspannen ceremonie werden deze startende therapeuten, onder toeziend oog van de aanwezige genodigden, docenten en directie, toegevoegd aan het beroepsveld van de energetische therapie. Instituut CAM wenst de nieuwe therapeuten enorm veel succes toe in de praktijk en hoopt ze nog regelmatig terug te zien voor...

Diplomering Therapeuten

Diplomering Therapeuten Afgelopen vrijdag 7 juli 2017, hebben 7 studenten hun CPION-geaccrediteerde diploma “CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline” in ontvangst mogen nemen. Deze studenten hebben, in een periode van heel hard werken, ruim voldoende aangetoond dat zij als therapeut ruimschoots functioneren op het benodigde hbo-niveau van hun beroep en in staat zijn hun kennis, kunde en vaardigheden te vertalen naar de beroepspraktijk. Het behaalde diploma bewijst niet alleen dat zij de benodigde beroepscompetenties beheersen maar ook ‘CAM-Therapeut waardig’ zijn. Instituut CAM feliciteert de afgestudeerden en wenst hen veel succes in hun verdere...

Schoolreisje van HU16

Schoolreisje van HU16 24 juni was het zover: De groep studenten 1ste jaars staan vandaag voor een uitdaging en daarbij ook nog een verrassing. En dat vonden ze best wel spannend Ze mochten namelijk bij de Open-/Meeloopdag laten zien wat zij in het eerste jaar geleerd hadden. En dat lieten ze zeker zien. Vooraf vonden ze het best wel eng maar docent Willemijn, die hen het 1ste jaar praktijkles gegeven heeft , had volledige vertrouwen in hun kunnen uitgesproken. Hun opdracht was “zet jezelf in de rol van de therapeut” en “neem de chakra’s waar en observeer”. Daar stonden ze dan: alsof ze dit werk dagelijks deden. In alle rust deden ze hun ervaringen op. Met bewondering en vol trots heb ik naar ‘mijn’ studenten staan kijken: wat een ontwikkeling hebben ze doorlopen. Af en toe heb ik wel eens bij hun les gestaan terwijl ze bezig waren met “het ontdekking van hoe het werkt” en “wat voel ik dan en hoe doet ik dat dan”. Terugvertellend gaven ze allemaal aan dat ze verrast waren dat het klopte wat ze gevoeld hadden. De een had twijfels bij wat er gevoel werd maar toen toch de woorden uit de mond kwamen bleek dat het correct was. De ander vertelde dat haar handen het werk deden maar dat ze niet precies wist wat die handen dan deden: Ze liet het gewoon gebeuren.. Verrassende momenten dus. Maar vooral de ervaring dat het helemaal niet spannend is en dat het een leerzame ervaring was. Ook zijn de studenten met een opdracht vanuit de LTB bezig geweest. Ze zouden met een “woord” aan de...