De opleidingen MBK, PSBK en CAM-therapeut Eigen Vakdiscipline zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Nederland opleidingenland In het kader van een leven lang leren, worden tal van beroeps- en/of functiegerichte opleidingen gevolgd. Sommigen daarvan staan onder overheidstoezicht. Dat zijn de officiële MBO, HBO, WO-opleidingen. Daarnaast zijn er nog tal van opleidingen die buiten het overheidstoezicht vallen, maar die wel arbeidsmarkt kwalificerend zijn. Deze opleidingen kunnen door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) op inhoud en op niveau worden getoetst. De opleidingen MBK, PSBK en CAM-therapeut Eigen Vakdiscipline verzorgd door Instituut CAM, zijn door het CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleidinghttps://www.cpion.nl/Page/Home. Met deze accreditatie is vastgesteld dat deze opleiding op HBO/bachelor-niveau wordt georganiseerd en dat deze past bij het domein én de verantwoordelijkheid van beroepsuitoefening op HBO/bachelor werk- en denkniveau in het paramedische zorgveld. Ook de omvang van deze deeltijdopleiding is in de beoordeling meegenomen.   NB De zusterorganisatie van CPION, Certiked VBI beoordeelt de onder toezicht van de overheid (NVAO) staande bachelor en masteropleidingen op zowel HBO- al...

FAQ AET

FAQ AET Frequently Asked Questions Academie Energetische Therapie In deze FAQ zijn vragen verzameld die regelmatig gesteld worden. Uiteraard zal deze FAQ regelmatig aangevuld worden. Heb je vragen, kijk dan eerst of het antwoord in deze FAQ beschikbaar is. Onderwerpen in deze FAQ groepsgewijs weergegeven Algemene vragen Vragen over het onderwijs Ziekte Betaling Studenten Portal Controleformulier Diplomering   Algemene vragen Ik heb vragen: waar kan ik terecht? In principe (bij voorkeur) stel je vragen via de klassenvertegenwoordiger die ze inbrengt tijdens het klassenvertegenwoordigersoverleg in de middagpauze van elke lesdag.   Ik heb vragen maar wil/kan niet wachten tot de volgende lesdag: waar kan ik terecht? Je kun je al je vragen per mail (of telefoon) stellen aan het secretariaat. NB: Vermeld altijd je klasnaam!   Wie is de opleidingscoördinator? Agnes van de Meer vervult de rol van opleidingscoördinator voor de opleiding tot Energetisch Therapeut. Agnes is de praktijkdocent voor het 3e studiejaar. Kijk op het rooster als je wilt weten wanneer Agnes aanwezig is.   Met welke vragen kan ik bij Agnes terecht? Met simpele vragen, waarop je snel antwoord wilt, kun je tijdens de lesdagen terecht bij Agnes van de Meer (als zij aanwezig is). Agnes helpt ook bij vragen/problemen tussen studenten en docenten.   Ik heb vragen van organisatorische of beleidsmatige aard: waar kan ik terecht? Vragen van meer organisatorische of beleidsmatige aard kun je persoonlijk (als zij aanwezig zijn op de lesdagen) of per mail stellen aan het secretariaat (secretariaat@instituut-cam.nl) of de directie (directie@instituut-cam.nl). Nico Smits is opleidingsverantwoordelijke en Gerda Perenboom is (als directeur zijnde) eindverantwoordelijke voor geheel Instituut CAM.   Ik heb persoonlijke vragen of...

Home

Dé opleider voor Complementair Therapeut Wil je een eigen praktijk starten? Of wil je meer verdieping, nieuwe inzichten of zelfontwikkeling? Je merkt dat je meer voelt, ziet en ervaart dan anderen en je wilt dit graag een plek geven, dan ben je bij Instituut CAM aan het juiste adres! Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag en denken met je mee. Opleiding Energetisch Therapeut Opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut Leefstijlcoach geaccrediteerd door BLCN!! Opleiding Spiritueel Coach Opleiding Therapeut Specialist Opleiding Leefstijl Coach Kenmerken van Instituut CAM: • Meerdere instapmomenten mogelijk • Individuele opleidingstrajecten mogelijk • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen docent • 100% slagingspercentage • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar. Bekijk hier ons volledige aanbod in: Opleidingen   |  Bij- & Nascholingen  |   Cursussen    Agenda Open dagen – Intakegesprekken – Proeflessen Beursdeelname & activiteiten 2018 – 2019   Meld je aan voor de Dag van de CAM Therapeut Nieuws Diploma uitreiking 7 juli 2018 Instituut CAM voldoet nog steeds aan de vereisten van het NRTO keurmerk! Meld je aan voor Federatie CAM Therapeuten! ‘CAM therapeut een erkend maatschappelijk beroep’ Project Samenwerken, da’s pas gezond   Meld je hier aan voor de nieuwsbrief Opleidingslocaties Rode Kruis gebouw Koningsweg 2, 3582GE, Utrecht University College Utrecht Campusplein 16, 3584 ED Utrecht Secretariaat: Koningsweg 2, 3582 GE Utrecht Rode Kruis...

Kosten

Praktische informatiePraktische informatie Activiteitenkalender EC-Verklaring Kosten Routebeschrijving University College Utrecht Routebeschrijving Rode Kruis gebouw Studiepunten Toelatingsprocedure Vrijstellingen Samenwerking Kosten De kosten zijn afhankelijk van de opleiding en worden bij de betreffende opleiding op de website weergegeven. Deze kosten zijn veelal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook zijn er uitkeringsinstanties en/of gemeenten die incidenteel subsidies verlenen. Indien gewenst, kunnen zij hierover meer informatie verstrekken. Gespreide betaling van de kosten is in overleg mogelijk,  hiervoor ontvangen wij graag een gemotiveerd verzoek van de student. Instituut CAM is sinds december 2010 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van btw. Ga naar...

Geaccrediteerd aanbod

Over onsOver ons Ambitieuze mensen Wat bieden wij Geaccrediteerd aanbod Geaccrediteerd aanbod Opleiding Energetische Therapie Officieel leidt deze opleiding op voor het diploma “CAM Therapeut, vakdiscipline Energetische Therapie”. Vanaf mei 2015 is de volledige opleiding Energetische Therapie SHO (CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) geaccrediteerd. Dankzij deze accreditatie mag je, na een succesvolle afronding, de titel CAM Therapeut dragen. Je ontvangt tijdens de diplomering vier diploma’s: ‘Medische Basiskennis (MBK)’, ‘Psychosociale Basiskennis (PSBK)’, ‘CAM Therapeut, eigen vakdiscipline’ en ‘Energetische Therapie‘. Dit portfolio vormt een mooie, stabiele basis voor het opstarten van je eigen praktijk.   Bijscholingen MBK en PSBK volgens de PLATO-normen Voor de onderdelen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis is Instituut CAM afzonderlijk geaccrediteerd en in het SHO-register (Stichting Hoger Onderwijs) opgenomen.   Diverse Bij- & nascholingen en Cursussen Instituut CAM is in het bezit van het NRTO keurmerk. Dit houdt in dat alle Bij- & Nascholingen en alle Cursussen die Instituut CAM levert, onderwijskundig onderbouwd zijn. Vergoedingen consulten De hierboven genoemde accreditatie van onze 4-jarige opleiding tot Energetisch Therapeut, en de daarin opgenomen diploma’s MBK en PSBK,  heeft als bijkomend voordeel dat de consulten van de toekomstige cliënten van onze afgestudeerden als Energetisch Therapeut vergoed worden door hun zorgverzekeraar. NRTO Keurmerk Al ons onderwijs valt onder het NRTO Keurmerk. Dit keurmerk, nog belangrijker dan de accreditaties, geeft aan dat door Instituut CAM voldaan wordt aan alle eisen die gesteld worden aan onderwijs op hbo-niveau. NRTO is dan ook de meest belangrijke partij die het (particuliere) onderwijs van reguliere hogescholen en het onderwijs van universiteiten op kwaliteit beoordeeld. Instituut CAM is op dit moment de enige opleider in het CAM-domein die...