In het kader van ‘levenslang leren’ of, zoals het in het CAM-veld genoemd wordt: ‘Permanente Educatie’, biedt Instituut CAM een scala aan scholing. Via Academie Bij-/Nascholing wordt een groot aanbod aan cursussen, opfriscursussen en deskundigheidsbevordering aangeboden. Deze scholing wordt verzorgd in de vorm van:

  • Opleidingen: Complete, meerjarige, opleidingen tot startend beroepsbeoefenaar;
  • Cursussen: Aantal lessen over een bepaald onderwerp;
  • Trainingen: Oefening, eigen maken van een vaardigheid;
  • Workshops: Onderwijsactiviteit waarin actieve deelname een belangrijke rol speelt;
  • Leergangen: Stapsgewijs doorlopen van onderwijs proces met beperkt leerplan.