Trots mogen wij bekend maken dat CPION ons heeft geïnformeerd dat de door ons aangeboden bijscholing “Medische BasisKennis” (vanaf 1-1-2017 verplicht voor therapeuten) door hen is geaccrediteerd.

Deze accreditatie betekend dat het diploma voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraars en dat alle beroepsverenigingen/-groepen in Nederland dit diploma moeten accepteren.

Met deze accreditatie zet Instituut CAM weer een stap op het pad naar steeds verdergaande professionalisering van therapeuten.