Algemene Voorwaarden.

 

Instituut CAM hanteert op haar onderwijs aanbod (inclusief Bij- & Nascholingen, evc-trajecten) de Algemene Voorwaarden Consumenten zoals opgesteld door het NRTO.