Algemene verordening gegevensbescherming

Gebruik van gegevens dienen het volgende doel:

Bewaren van studentengegevens ten behoeve van diplomering – studentvolgsysteem
Gegevens van Alumni voor bij en nascholing
Gegevens van overige deelnemers voor het aanbod van diverse bij- en nascholingen

Verkrijgen van gegevens:

Middels een digitaal aanmeldformulier worden emailadressen verzameld. Deze emailadressen worden na aanmelding gebruikt voor verzenden van opleidingsmaterialen. Aan- en afmelden van nieuwsbrief wordt via mailchimp geregeld.

De volgende gegevens worden door Instituut CAM vastgelegd:

NAW gegevens; naam adres woonplaats

Telefoonnummer contact met secretariaat
Geboortedatum, geboorteplaats diploma gegevens
Email contact secretariaat, docenten, aanbod scholingen
Rekeningnummer debet en credit opleidingskosten

Instituut CAM maakt gebruik van email/ mailchimp, website.

Ten behoeve van het onderwijs worden klassendossiers en docenten dossiers digitaal bewaard.

 

Bewaar termijn gegevens:

Cijferlijsten en diploma’s 2 jaar
Open sollicitaties 2 jaar
Facturen 7 jaar
Persoonsgegevens 2 jaar
ZZP dossiers 2 jaar na actieve participatie organisatie
Cijferlijsten 2 jaar
Klassenoverzichten – mailadressen 2 jaar

Recht op inzage, correctie en verwijdering:

Desgewenst verstrekt Instituut CAM personen die schriftelijk of per mail een verzoek doet om inzage  van zijn/ haar Persoonsgegevens de benodigde gegevens. Voorafgaand aan het verzoek wordt een copy van de persoonsgegevens gevraagd.  Aan het inzage verzoek zijn de volgende kosten verbonden: € 0,23 per copy met een maximum van € 5,00 exclusief verzendkosten.

De kant behoudt ten alle tijden het recht om op zijn verzoek de gegevens te laten verwijderen.

Hiertoe dient ook een schriftelijk verzoek worden in gediend.

Verzoek ter correctie van persoonsgegevens kunnen via mail worden verzonden. Bij twijfel zal copy van identitykaart gevraagd worden.

Beveiliging:

De website wordt beveiligd door het gebruik van SSL dit ziet u door het slotje, weergegeven in uw browser venster. Alle gegevens die worden uitgewisseld tussen onze server en uw computer zijn door deze beveiliging worden versleuteld. Onze server identificeert zichzelf met een Let’s Encrypt certificaat. Zodoende zal niemand uw gegevens kunnen achterhalen wanneer u deze ons toestuurt via een van de formulieren op onze website.

Datalek:

Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Voorbeelden van datalekken zijn:

Een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Treedt er een datalek op waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens? Dan zouden we verplicht kunnen worden een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of een datalek gemeld moet worden, hangt af van de ernst van het datalek. Vraag hiernaar bij de directie.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.