Academie Bij- & Nascholingen CAM

De Academie Bij- & Nascholingen CAM biedt Bij- & Nascholingen van diverse omvang aan voor therapeuten uit verschillende disciplines. Van Natuurgeneeskundige en Homeopathische therapeuten  tot TCM- en Ayurvedisch therapeuten; voor iedereen is er een passend aanbod. Vergroot je kennis en blijf je continu ontwikkelen om zo je cliënten nóg betere diensten te kunnen verlenen.

Steeds vaker hoort Instituut CAM dat therapeuten behoefte hebben aan mogelijkheden om Bij- & Nascholingen te volgen in de directe omgeving waarin zij wonen/werken.
Instituut CAM zal deze wens faciliteren door regelmatig (en steeds meer) Bij-& Nascholingsaanbod niet (alleen) in Utrecht aan te bieden maar hiervoor ook gebruik te maken van locaties die door het gehele land verspreidt kunnen liggen.
Op die wijze hopen wij, niet alleen een breed aanbod te leveren maar dit aanbod ook steeds meer en dichter naar de therapeuten te brengen.
Op het kaartje hieronder is zichtbaar gemaakt op welke plaatsen wij al Bij- & Nascholingen of cursussen verzorgen.

Al onze Bij- & Nascholing op een rij: NB: Bij-/Nascholingen die een link bevatten (zijn blauw) zijn gepland. U kunt simpel door het aanklikken van de link naar de informatiebladzijde gaan. Voor nog niet geplande Bij-/Nascholingen kunt u via het aanmeldformulier aangeven dat u hiervoor belangstelling heeft. Bij voldoende belangstelling zullen wij zo snel mogelijk de scholing plannen en dat doorgeven aan iedereen die aangegeven heeft belangstelling te hebben.

 • Dag van de CAM Therapeut -voor therapeuten- 2 september 2017 Inschrijven door betaling van €35,00 o.v.v. ‘Dag CAM’ + naam op Bank NL54 RABO 0127420223 SNRO.SA.16.01.30.93113.56.B&N.SW.
 • Vaccinatie bij jonge kinderen -voor zowel therapeuten als ouders van (jonge) kinderen- SNRO.SA.16.01.30.93113.01.VAC.
 • Omgaan met emoties van het jonge kind SNRO.SA.16.01.30.93113.01.EMO.
 • Kindertolk SNRO.SA.16.01.30.93113.01.KTL.
 • Post–HBO-niveau “Hoger Zintuiglijk Waarnemen” – basis SNRO.SA.16.01.30.93113.01.PHBO.HZW.
 • Post–HBO-niveau “Hoger Zintuiglijk Waarnemen” – gevorderden SNRO.SA.16.01.30.93113.02.PHBO.HZW.
 • Masterniveau: “Hoger Zintuiglijk Waarnemen” SNRO.SA.16.01.30.93113.01.MN.HZW.
 • Masterclass Energetische behandelwijzen SNRO.SA.16.01.30.93113.01.MC.EB.
 • Hulpverlening aan chronisch zieken, terminale cliënten en rouwenden SNRO.SA.16.01.30.93113.01.HLV.
 • Didactiek voor het CAM-domein -voor therapeuten die onderwijs willen (gaan) aanbieden- SNRO.SA.16.01.30.93113.08.B&N.DCAM.
 • Didactiek in de praktijk -voor therapeuten die onderwijs willen (gaan) aanbieden- SNRO.SA.16.01.30.93113.01.DIP.
 • Pedagogische houding van de docent -voor therapeuten die onderwijs willen (gaan) aanbieden- SNRO.SA.16.01.30.93113.01.PED.
 • Presentie, Presentatie & Presenteren (Didactiek) -voor therapeuten die onderwijs verzorgen: onderhouds-/uitbreidingsdag Didactiek- SNRO.SA.16.01.30.93113.09.B&N.PPP.
 • Hormoontherapie SNRO.SA.16.01.30.93113.01.HT.
 • Neurotherapie SNRO.SA.16.01.30.93113.01.NT.
 • Conflict Hantering SNRO.SA.16.01.30.93113.05.CH.
 • Personal Coaching SNRO.SA.16.01.30.93113.10.B&N.PC.
 • -toegepaste- Kinesiologie als diagnosemethode – kennismaking SNRO.SA.16.01.30.93113.06.KK.
 • -toegepaste- Kinesiologie als diagnosemethode – gevorderden SNRO.SA.16.01.30.93113.07.KG.
 • Onderhoudsdagen MBK-diploma, diverse onderwerpen -voor therapeuten die een MBK-diploma bezitten en dit geldig moeten houden- SNRO.SA.16.01.30.93113.01.B&NMBK.
 • Onderhoudsdagen PSBK-diploma, diverse onderwerpen -voor therapeuten die een PSBK-diploma bezitten en dit geldig moeten houden- SNRO.SA.16.01.30.93113.02.B&NPSBK.
 • FLEX2017-MBK (flex-onderhoudstraject MBK-diploma) -voor therapeuten die een MBK-diploma bezitten en dit geldig moeten houden- SNRO.SA.16.01.30.93113.02.B&NMBKF.
 • FLEX2017-PSBK (flex-onderhoudstraject PSBK-diploma) -voor therapeuten die een PSBK-diploma bezitten en dit geldig moeten houden- SNRO.SA.16.01.30.93113.02.B&NPSBKF.
 • Naar de kern met je cliënt I; Basistraining Systemisch werk 1 op 1 SNRO.SA.16.01.30.93113.11.B&N.BS.
 • Naar de kern met je cliënt II SNRO.SA.16.01.30.93113.12.B&N.KC.
 • Natuurgeneeskundige behandeling van HIV SNRO.SA.16.01.30.93113.13.B&N.HIV.
 • Interculturele aspecten CAM-therapie SNRO.SA.16.01.30.93113.14.B&N.IC.
 • Elemmenten van Hemel en Aarde (Behandeling op snijvlak van wetenschap en spiritualiteit) SNRO.SA.16.01.30.93113.15.B&N.WS.
 • Marketing & PR voor therapeuten SNRO.SA.16.01.30.93113.16.B&N.PR.
 • Drie soorten schrijven met je hogere zelf -voor zowel ‘leken’ als therapeuten- SNRO.SA.16.01.30.93113.17.B&N.HZ.
 • Het Persoonlijk Leer- en Groeitraject: Schüssler Celzouten SNRO.SA.16.01.30.93113.18.B&N.SC.
 • CAM Therapeut SNRO.SA.16.01.30.93113.19.B&N.CT.
 • Alarmsignalen van het kind in de praktijk (meldcode) (1) SNRO.SA.16.01.30.93113.20.B&N.KA.
 • Communiceren met het kind in de praktijk (2) SNRO.SA.16.01.30.93113.21.B&N.KC.
 • Weerbaarheid vergroten van het kind in de praktijk (3) SNRO.SA.16.01.30.93113.22.B&N.KW.
 • Aanraking, massage en magnetiseren van het kind in de praktijk (4) SNRO.SA.16.01.30.93113.23.B&N.KM.
 • Bloesemremedies; ondersteuning van het kind in de praktijk (5) SNRO.SA.16.01.30.93113.24.B&N.KB.
 • Het kind in de praktijk (omvat hierboven staande 5 cursussen) SNRO.SA.16.01.30.93113.25.B&N.KP.
 • Workshop Wat het oog onthult: Blauwdruk van je persoonlijkheid SNRO.SA.16.01.30.93113.26.B&N.WBP.
 • Wat het oog onthult: Blauwdruk van je persoonlijkheid SNRO.SA.16.01.30.93113.27.B&N.BP.
 • Kruidenkennis en Interactie SNRO.SA.16.01.30.93113.32.B&N.KI.
 • Vitaminen (Kennis & Gebruik) SNRO.SA.16.01.30.93113.33.B&N.VKG.
 • Familie opstellingen (basis) SNRO.SA.16.01.30.93113.28.B&N.FOB.
 • Familie opstellingen (vervolg) SNRO.SA.16.01.30.93113.29.B&N.FOV.
 • Marketing & PR voor therapeuten (vervolg) SNRO.SA.16.01.30.93113.31.B&N.PRV.
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) -voor zowel therapeuten als iedereen werkzaam in de zorgsector- SNRO.SA.16.01.30.93113.34.B&N.WMO.
 • Samenwerken met Regulier; hoe doe je dat? SNRO.SA.16.01.30.93113.43.B&N.SR.
 • De hooggevoelige cliënt in de praktijk SNRO.SA.16.01.30.93113.44.B&N.HGC.
 • De HSP-er in de zorg SNRO.SA.16.01.30.93113.45.B&N.HSPZ.
 • De hooggevoelige therapeut SNRO.SA.16.01.30.93113.46.B&N.HGT.
 • Traumaopstellingen SNRO.SA.16.01.30.93113.47.B&N.TO.
 • De energie tussen jou en je cliënt SNRO.SA.16.01.30.93113.48.B&N.EJC.
 • Structuur in de intervisie SNRO.SA.16.01.30.93113.49.B&N.SI.