Communiceren met huisartsen over SOLK

Meer cliënten in jouw praktijk?
Wordt een professionele doorverwijzer van de huisarts bij patiënten met SOLK-klachten.

Wat is SOLK (Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten).

 • De SOLK-klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, rsi, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burn-out, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn etc.
 • Drie tot tien procent van de consulten bij de huisarts gaat over lichamelijke klachten waarvoor geen of een onvoldoende somatische verklaring gevonden wordt (SOLK).
 • Patiënten met SOLK zijn niet altijd tevreden over de geboden zorg; er blijkt vaak een mismatch te zijn tussen wat er geboden wordt en de verwachtingen van patiënten met SOLK.
 • Huisartsen nemen nu veel meer tijd voor SOLK-consulten, maar deze extra tijd levert niet altijd een palet op van mogelijkheden, die aansluiten aan de vraag en verwachtingen van patiënten.

Patiënten hebben behoefte aan een duidelijke uitleg, emotionele steun en een diagnose van hun klachten. Omdat bij SOLK-patiënten een diagnose moeizaam wordt vastgesteld ontbreekt het aan een andere, aanvullende informatie waar deze patiënten wellicht wel baat bij hebben.

Want…
Patiënten kunnen naast hun reguliere artsen ook alternatieve hulpverleners bezoeken, die hen op een andere wijze benaderen en behandelen.
Maar…
Een ontbrekende schakel is veelal dat alternatieve hulpverleners in het algemeen niet terug rapporteren naar de huisarts. Voor een patiënt kan dit onduidelijk zijn, omdat er verschillende/ tegenstrijdige verklaringen over de klachten van de patiënt worden geformuleerd en gecommuniceerd.
Daarom is afstemming in de communicatie en eenduidig woordgebruik binnen de reguliere en alternatieve zorg wenselijk:

 • om jouw cliënt(en) te ont-zorgen en
 • om een professionele doorverwijzer te worden van de huisarts

Hoe kan jij een brug vormen tussen de cliënt en de huisarts? Welke professionele bijdrage kan jij als CAM Therapeut bij SOLK leveren? Hoe word jij begrepen en serieus genomen door het reguliere domein? Als deelnemer van deze na/bijscholing leer je:

 1. De begrippen van de aanbevolen richtlijnen van de Huisarts, Arbo –arts en GZ Zorg.
 2. Communicatie afstemmen/bevorderen tussen Huisarts, Arboarts/Bedrijfsarts, GZ zorg en Therapeut/hulpverlener.
 3. De één- minuut presentatie: de therapeut/hulpverlener kan kort aangeven wat hij/zij doet, wat de therapie inhoudt, geeft een indicatie van het aantal behandelingen, wat het resultaat is.
 4. Cliëntgericht communiceren: inspelen op verschillende gedragstypen, verwachtingen achterhalen, steun bieden en een duidelijke uitleg geven (over mogelijke doorverwijzingen Huisarts & CAM Domein)
 5. Gerichte feedback te geven naar de huisarts op zijn/haar doorverwijzing:
  – de therapeut/hulpverlener koppelt professioneel terug naar huisarts: wat het resultaat van zijn /haar doorverwijzing. (positionering/ profilering).
 6. Werken met een meetinstrument: het 4 DKL-klachtenformulier

Docent/Cursusleider
Grace Zonneveld
• Linkedin docent: https://www.linkedin.com/in/gracezonneveld/
• Website docent: www.zonneveld-trainingen.nl en www.vitaliteitadvies.nl

Voor wie
Therapeuten, alternatieve hulpverleners, studenten in het CAM Domein.

Programma

 • Wat is SOLK?
 • Inzicht in de aanbevolen richtlijnen van de huisarts en de GZ zorg
 • Hoe stem je je communicatie af met de reguliere zorg?
 • Een 1 minuut presentatie maken
 • Gedragstypen van de cliënt
 • Meten is weten
 • Oefenen plenair en in subgroepen a.d.h.v. eigen casuïstiek

Data
Vrijdag 20 september 2019
Groepsgrootte:
8-10 deelnemers

Scholing wordt vermeld bij het CGO code CGO-ICAM-316-4

en is een MBK/PSBK bijscholing (1EC/ 2 studiepunten)

Lestijden
10:00 tot 17:00 uur

Locatie
Scholeksterlaan 40
3645 KC  Vinkeveen

Kosten
€ 125,00 per deelnemer (incl. koffie/thee wat lekkers, lunch & hand-out).

Na het afronden van de Bij- & Nascholing ontvangt u een certificaat van Instituut CAM.

Aanmelding kan  via het aanmeldformulier. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag en denken met je mee.