Dag van de CAM Therapeut

“De derde revolutie”

Samenwerken tussen de reguliere en complementaire gezondheidszorg binnen handbereik. Zorg dat je er bij bent!
CAM therapeuten en zorgverleners, agogen, artsen en geïnteresseerden zijn van harte welkom!

zaterdag 1 september 2018
9:00 – 16:30 uur
Tarief: € 75,-
Voor 1e, 2e, 3e en 4e jaars Studenten vrije toegang
Studiepunten: 1 EC of 2 studiepunten
Locatie: Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG)
Ina Boudier Bakkerlaan 7 te Utrecht.
(Let op, de locatie is gewijzigd)

Meld je aan!


Programma

Een warm welkom door Gerda Perenboom
Niet praten en denken maar DOEN!!
Tevens Presentatie van de Federatie CAM therapeuten
Waarom praten we nu over de Federatie deze dag?
Vanuit welke insteek en welk resultaat verwachten wij van deze dag?
Wat is de relatie tot de 3e revolutie?

Presentatie van Hugo Verbrugh over de invloed van psychosociale, maatschappelijke en economische factoren bij het ontstaan en verloop van allerlei gezondheidsklachten. Deze presentatie is geïnspireerd door het boekje’ De derde revolutie in de geneeskunde’ (2016) van Charles de Monchy, kinderarts. Waarin hij opnieuw aandacht vraagt voor deze problematiek.

Korte Discussie o.l.v. Hugo Verbrugh: ‘De derde revolutie in de gezondheidszorg.’ Hugo Verbrugh, universitair (hoofd)docent Geneeskunde en Filosofie aan de medische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Samen werken m.m.v. Jurriaan Galavazi

En doe mee met een Hackaton!
Studenten, therapeuten en artsen steken hun slimme hoofden bij elkaar om binnen korte, vastgestelde tijd een bepaald probleem op te lossen.
Samenwerken regulier en complementair staat centraal.


Workshops

Vervolgens kun je deelnemen aan 5 workshops
Studenten, therapeuten, artsen komen bij elkaar in deze workshops om met elkaar plannen ten uitvoer te brengen.

Workshop 1: Samenwerken met Huisartsen; Do’s and Don’ts
Petri de la Croix bespreekt samen met een huisarts de mogelijkheden in een samenwerking met huisartsen.
Aanbod: Nauwe banden met eerstelijns zorg; Do and Don’ts.

 • Hoe zit het met verantwoordelijkheden?
 • Is er sprake van samenwerking of is er sprake van ‘warme overdracht’
 • Aan het einde van deze workshop heeft u concrete handvatten waarmee u in de praktijk de eerste stappen zet tot samenwerking met reguliere zorg

Workshop 2: Digitale tool voor samenwerking
Tijs Rietjens
Op eenvoudige wijze digitaal samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners.
Aanbod: Toekomstgericht investeren:

 • Uitleg over de werking van het Tool
 • Toelichting over de eisen waaraan moet worden voldaan
 • Effectief en efficiënt digitaal samenwerken
 • Ontvangst van een vijf stappen plan

Workshop 3: ‘Een maatschappelijk erkend beroep als CAM therapeut’
Jurriaan Galavazi
CAM therapeuten die allemaal hetzelfde willen: ‘Een maatschappelijk erkend beroep als CAM therapeut’. Hoe geeft de CAM therapeut vorm aan een ‘Maatschap’.
Aanbod: Lezing

Workshop 4: Samenwerken in de derde Revolutie
Hugo Verbrugh (filosoof, antropoloog)
Aanbod: Behandeling van onbegrepen ziekten / SOLK

 • Toelichting actuele samenwerkingen in het werkveld
 • Resultaten van samenwerking
 • Concrete stappen om de derde revolutie te ontketenen
 • Aansluiting bij Europese collega’s

Workshop 5: Acties voor samenwerking van CAM therapeuten door de Federatie
Gerda Perenboom
Aanbod: Acties:

 • Proeftuin samenwerken regulier / complementair. Meld je aan!
 • Mogelijkheden om vergoed te worden uit de basisverzekering
 • Vergroten van de zichtbaarheid van de praktijk
 • Mogelijkheden tot Praktisch Based onderzoek

 

7 redenen om deel te nemen aan deze dag:

 1. “CAM therapie en therapeuten in de schijnwerper” . Concrete actieplannen waarmee we aan de slag gaan;
 2. Tool om te samenwerken. Concrete stappenplan voor het samenwerken met huisartsen;
 3. Verdienmodel: mogelijkheden om uw praktijkinkomsten te vergroten;
 4. CAM therapeuten die allemaal hetzelfde willen: ‘Een maatschappelijk erkend beroep als CAM therapeut’. Mogelijkheden voor maatschappen;
 5. Instituut voor Kennisdeling waarbij ook in de toekomst de positie van de CAM therapeut gegarandeerd wordt;
 6. Wellicht een betaalde baan binnen een werkgroep van de federatie. Uw talent doet ertoe;
 7. Vijf-stappenplan.

Ben erbij!
Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

 

 

 

 

 

 


Historie:

Aan het begin van het collegejaar verzorgt Instituut CAM: Dag van de CAM Therapeut. In het verleden verzorgde het voormalig Johan Borgman College jaarlijks een speciale dag voor paranormaal- & energetisch therapeuten. Instituut CAM heeft gemeend dit, in het kader van de samenwerking, te moeten verbreden tot een dag die zinvol en toegankelijk is voor alle therapeuten die op professionele wijze hun beroep uitoefenen.

Jaarlijks zal bij wijze van start van het collegejaar, door Instituut CAM een dag worden aangeboden waaraan alle therapeuten kunnen deelnemen: de Dag van de CAM Therapeut.
Elk jaar zal voor de invulling van deze dag een onderwerp worden gekozen dat interessant genoeg is therapeuten uit te nodigen deel te nemen of wat op dat moment grote belangstelling geniet onder therapeuten of de maatschappij in het algemeen.

Save the date! Dag van de CAM therapeut collegejaar 2018-2019
zaterdag 01 september 2018
Locatie: Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG)
Ina Boudier Bakkerlaan 7 te Utrecht.