Dag van de CAM Therapeut

Instituut CAM start cursus-/collegejaar 2017-2018 met een nieuwe traditie: de Dag van de CAM Therapeut.
In het verleden verzorgde het voormalig Johan Borgman College jaarlijks een speciale dag voor paranormaal/energetisch therapeuten. Instituut CAM heeft gemeend dit, in het kader van de samenwerking, te moeten verbreden tot een dag die zinvol en toegangkelijk is voor alle therapeuten die op professionele wijze hun beroep uitoefenen.

Jaarlijks zal voortaan, bij wijze van start van het cursus-/collegejaar, door Instituut CAM een dag worden aangeboden waaraan alle therapeuten kunnen deelnemen: de Dag van de CAM Therapeut. Elk jaar zal voor de invulling van deze dag een onderwerp worden gekozen dat interessant genoeg is therapeuten uit te nodigen deel te nemen of wat op dat moment grote belangstelling geniet onder therapeuten of de maatschappij in het algemeen.

Save the date!
Dag van de CAM therapeut cursus-/collegejaar 2018-2019
Zaterdag 01 september 2018