Dag van de CAM Therapeut

“De derde revolutie”

Samenwerken tussen de reguliere en complementaire gezondheidszorg binnen handbereik. Zorg dat je er bij bent!

CAM therapeuten en zorgverleners, agogen, artsen en geïnteresseerden van harte welkom!

Datum: Zaterdag 1 September 2018
Tijd: 9:00 – 16:30 uur
Kosten: € 75,-
Voor 1e, 2e, 3e en 4e jaars Studenten vrije toegang
Studiepunten: 1 EC of 2 studiepunten
Locatie: University College Utrecht

Meld je nu aan

Programma

Een warm welkom door Gerda Perenboom: Niet praten en denken maar DOEN!!
Tevens Presentatie van de Federatie: Vakbond voor CAM therapeuten
Waarom praten we nu over de Federatie deze dag?
Vanuit welke insteek en welk resultaat verwachten wij van deze dag?
Wat is de relatie tot de 3e revolutie?

Presentatie van Hugo Verbrugh over de invloed van psychosociale, maatschappelijke en economische factoren bij het ontstaan en verloop van allerlei gezondheidsklachten. Deze presentatie is  geïnspireerd door het boekje’ De derde revolutie in de geneeskunde’ (2016) van Charles de Monchy, kinderarts. Waarin hij opnieuw aandacht vraagt voor deze problematiek.

Korte Discussie o.l.v. Hugo Verbrugh: ‘De derde revolutie in de gezondheidszorg.’ Hugo Verbrugh, universitair (hoofd)docent Geneeskunde en Filosofie aan de medische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Samen werken  m.m.v. Jurriaan Galavazi

Doe mee met een Hackaton

Studenten, therapeuten en artsen steken hun slimme hoofden bij elkaar om binnen korte, vastgestelde tijd een bepaald probleem op te lossen.
Samenwerken regulier en complementair staat centraal.

 

 

Vervolgens kun je deelnemen aan 5 workshops
Studenten, therapeuten, artsen komen bij elkaar in deze workshops om met elkaar plannen ten uitvoer te brengen.

 

Workshop 1 : Samenwerken en verdienmodel

Prem Heera spreekt namens een huisartsencollectief van 600 huisartsen. Vanuit zijn ervaring geeft Prem Heera aan hoe het verdienmodel voor CAM therapeuten eruit kan zien. Aanbod:  Wat is het verdien model voor CAM Therapeuten?

 • Hoe worden CAM therapeuten zichtbaar voor huisartsen
 • Informatie over bestaande geldstromen
 • Suggesties om gebruik te maken van bestaan de geldstromen

Uitwisselen kennis en ideeën.

Workshop 2 : Tool  voor samenwerking  o.l.v. Tijs Rietjens

Op eenvoudige wijze digitaal samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners.

Aanbod: Toekomstgericht investeren:

 • Uitleg over de werking van het Tool.
 • Toelichting over de eisen waaraan moet worden voldaan.
 • Effectief en efficiënt digitaal samenwerken

Ontvangst van een vijf stappen plan

Workshop 3 : CAM therapeuten die allemaal hetzelfde willen

‘Een maatschappelijk erkend beroep als CAM therapeut’.

Mogelijkheden voor maatschappen.
Aanbod:   nader te bepalen              Acties: nader te bepalen

Workshop 4 : Samenwerking in de derde revolutie

o.l.v. Hugo Verbrugh (filosoof, antropoloog)
Aanbod: Behandeling van onbegrepen ziekten / SOLK

 • Toelichting actuele samenwerkingen in het werkveld
 • Resultaten van samenwerking
 • Concrete stappen om de derde revolutie te ontketenen
 • Aansluiting bij Europese collega’s
Workshop 5 : Samenwerken in het zorgveld

De transitie van onzichtbare naar zichtbare CAM Therapeuten.

Aanbod: Zichtbaar zijn in het zorgveld:

 • Actief netwerken
 • Pro actief handelen in de eigen regio vanuit overheidsbeleid
 • Extern communiceren over resultaten
Workshop 6 ; Acties voor samenwerking door de Federatie o.l.v. onafhankelijk lid van de Federatie

Aanbod:                 Acties:

 • Proeftuin samenwerken regulier / complementair
 • Werkgroep Onafhankelijk register voor CAM therapeuten in samenwerking met Vektis
 • Werkgroep Keurmerk voor CAM therapeuten in samenwerking met KIWA
 • Aanmelden voor werkgroepen …..

Vervolgstap en afsluiting

7 redenen waarom je deelneemt aan deze dag:
1. “CAM therapie en therapeuten in de schijnwerper” . Concrete actieplannen waarmee we aan de slag gaan.
2. Tool om te samenwerken. Concrete stappenplan voor het samenwerken met huisartsen
3. Verdienmodel: mogelijkheden om uw praktijkinkomsten te vergroten
4. CAM therapeuten die allemaal hetzelfde willen: ‘Een maatschappelijk erkend beroep als CAM therapeut’. Mogelijkheden voor maatschappen.
5. Instituut voor Kennisdeling waarbij ook in de toekomst de positie van de CAM therapeut gegarandeerd wordt.
6. Wellicht een betaalde baan binnen een werkgroep van de federatie. Uw talent doet ertoe.
7. 5 stappenplan

Historie:

Aan het begin van het collegejaar verzorgt Instituut CAM: Dag van de CAM Therapeut. In het verleden verzorgde het voormalig Johan Borgman College jaarlijks een speciale dag voor paranormaal- & energetisch therapeuten. Instituut CAM heeft gemeend dit, in het kader van de samenwerking, te moeten verbreden tot een dag die zinvol en toegankelijk is voor alle therapeuten die op professionele wijze hun beroep uitoefenen.

Jaarlijks zal bij wijze van start van het collegejaar, door Instituut CAM een dag worden aangeboden waaraan alle therapeuten kunnen deelnemen: de Dag van de CAM Therapeut.
Elk jaar zal voor de invulling van deze dag een onderwerp worden gekozen dat interessant genoeg is therapeuten uit te nodigen deel te nemen of wat op dat moment grote belangstelling geniet onder therapeuten of de maatschappij in het algemeen.

Save the date! Dag van de CAM therapeut collegejaar 2018-2019
zaterdag 01 september 2018
Locatie: University College Utrecht (UCU)
Campusplein 16 3584 ED UTRECHT
routebeschrijving