Dag van de CAM Therapeut

Instituut CAM start met een nieuwe traditie aan het begin van het collegejaar: Dag van de CAM Therapeut.
In het verleden verzorgde het voormalig Johan Borgman College jaarlijks een speciale dag voor paranormaal- & energetisch therapeuten. Instituut CAM heeft gemeend dit, in het kader van de samenwerking, te moeten verbreden tot een dag die zinvol en toegankelijk is voor alle therapeuten die op professionele wijze hun beroep uitoefenen.

Jaarlijks zal bij wijze van start van het collegejaar, door Instituut CAM een dag worden aangeboden waaraan alle therapeuten kunnen deelnemen: de Dag van de CAM Therapeut. Elk jaar zal voor de invulling van deze dag een onderwerp worden gekozen dat interessant genoeg is therapeuten uit te nodigen deel te nemen of wat op dat moment grote belangstelling geniet onder therapeuten of de maatschappij in het algemeen.

Save the date!
Dag van de CAM therapeut collegejaar 2018-2019
zaterdag 01 september 2018

Locatie:
University College Utrecht (UCU)
Campusplein 16
3584 ED UTRECHT
routebeschrijving