Ontwikkeling van het auto-immuunsysteem

Het gehele menselijke lichaam in ontwikkeling

Het gehele menselijke lichaam is in ontwikkeling. Daar moet de reguliere en complementaire gezondheidszorg op inspelen en anticiperen. Het auto-immuunsysteem van de mens maakt grote veranderingen door op gebied van nieuwe problemen die zich aandienen in het lichaam zelf (denk aan allerlei intolerantie, allergieën en opkomende resistentie), als mede in het milieu exterieur. Hoe ga je hier mee om als complementair therapeut? Hoe herken je auto-immuun problematiek en hoe kun je dat in zijn breedst mogelijke zin aanpakken volgens jouw expertise?

Docent/Cursusleider
Mike Bais
Bekijk hier het LinkedIn Profiel of de website van Mike Bais.

Voor wie

Deze Bij- en Nascholing is bedoeld voor zowel de startende, als ervaren en excellente therapeut. Er wordt verwacht dat er voorkennis van Medische Basiskennis aanwezig is.

Programma
Samen met docent Mike Bais gaan we onderzoeken hoe we auto-immuun problematiek kunnen herkennen.

Het auto-immuunsysteem is ons persoonlijke verdedigingsmechanisme, wat ons in staat stelt om interne en externe problemen het hoofd te bieden. Dit complexe systeem heeft niet enkel een fysieke dimensie, maar heeft alles te maken met onze gedachten, emoties, acties etc. Je zou het AI- systeem kunnen vergelijken met een gedienstig “innerlijk leger”: het verdedigt wat het wordt opgedragen. Weten we eigenlijk wel welke instructies we van binnen en buitenaf aan ons AI- systeem geven? Er is een grote groep cliënten/ patiënten die therapeuten bezoeken, waarvan dit systeem ontregelt is door verkeerde input. Hoe kunnen we dit herkennen in onze cliënten en op welke wijze kunnen we sturing geven, ten einde handvatten te scheppen om dit te verbeteren via ons methodieken als therapeut!

Data
vrijdag 16 maart 2018.

Lestijden
09.30 tot 16.30 uur.

Locatie
Rode Kruis gebouw
Koningsweg 2
3582 GE UTRECHT
routebeschrijving

Kosten
€ 75,- euro.

Na het afronden van de Bij- & Nascholing ontvangt u een diploma van Instituut CAM.

Aanmelding kan  via het aanmeldformulier.