Palliatieve zorg in de praktijk

 

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Wil jij weten hoe verpleegkundigen/verzorgende omgaan met palliatieve zorg en wil jij weten hoe therapeuten omgaan met palliatieve zorg? Dan is nu de kans om van elkaar te leren. Zowel verpleegkundigen/verzorgende als therapeuten nemen deel aan deze cursus. Een meerwaarde voor iedereen.

Als verpleegkundige/verzorgende of als therapeut kun je regelmatig in aanraking komen met mensen in de laatste levensfase. Hierin heeft kennis van palliatieve zorg meerwaarde. Naast het verwerven van klinische kennis leer je hoe je met patiënten en hun naasten communiceert, welke culturele en spirituele aspecten een rol kunnen spelen en wat de juridische randvoorwaarden zijn bij sedatieve palliatie en euthanasie.

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënt en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

De module is opgebouwd uit 6 blokken van 3 lesdagen. De volgende onderwerpen komen in de module aan de orde:

  • Betekenis van ziekte en dood
  • Pijn, pijnbeleving en pijnbestrijding
  • Communicatie in de palliatieve fase
  • Psychische aspecten en rouw
  • Ethische aspecten (euthanasie en sedatie)
  • Culturele en godsdienstige achtergronden
  • Organisatie van de palliatieve zorg
  • Juridische aspecten
  • Zorg voor verzorgende 

Trees Sprengers

Trees Sprengers is verpleegkundige, werkzaam als docent, trainer en coach.

Website docent: http://yvinna.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trees-sprengers-gijsbers-6a650850/

 

 

Voor wie

De Bij- & Nascholing is bedoeld voor verpleegkundigen/verzorgende en therapeuten die werkzaam zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, een hospice of in een (kleinschalige) wooneenheid.

 

Wil jij weten hoe verpleegkundigen/verzorgende omgaan met palliatieve zorg en wil jij weten hoe therapeuten omgaan met palliatieve zorg? Dan is nu de kans om van elkaar te leren. Zowel verpleegkundigen als therapeuten nemen deel aan deze cursus. Een meerwaarde voor iedereen.

Programma

De lessen bevatten een theoretisch en een praktisch gedeelte waarin de vaardigheden geoefend worden. Daarnaast is er, m.n. tijdens het bespreken van de opdrachten en casussen, veel aandacht voor attitude en reflectie op de eigen gevoelens en standpunten. De verworven kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Lesdag 1:
Betekenis van ziekte en dood en pijn, pijnbeleving en pijnbestrijding.
Organisatie van de palliatieve zorg en communicatie in de palliatieve fase
Lesdag 2:
Psychische aspecten
Ethische en spirituele aspecten (euthanasie en sedatie)
Lesdag 3:
Culturele en godsdienstige achtergronden en rouw
Juridische aspecten en zorg voor verzorgende

Data

Maandag 14 september 2020
Maandag 12 oktober 2020
Maandag 9 november 2020

De lessen zijn ook los van elkaar te volgen, geef je keuze aan bij het inschrijfformulier.

Lestijden

09:30 tot 16:30 uur

Locatie

Rode Kruis gebouw
Koningsweg 2
3582 GE UTRECHT
routebeschrijving

Studiemateriaal

Tijdens deze module kun je gebruik maken van het volgende studiemateriaal:
Spreeuwenberg, C., Bakker, D.J., & Dillmann, R.J.M. (2016). Handboek palliatieve zorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036811644

Aanbevolen literatuur:

Elisabeth Kübler-Ross: Lessen voor levende gesprekken met stervende: ISBN 9026301030 Tijdschriften:
Gricco A, Long CJ, et al. (1984). Investigation of the Karnofsky performance status as measure of quality of life. Health Psychol, 3, 129- 42.
Oldenmenger WH, Stronks DL, Terwiel CTM et al. (2005). Naar een landelijke pijnanamnese Psychometrische kwaliteiten. Nederlands Tijdschrift voor Pijn & Pijnbestrijding, 25, 4-12.
Pot, A.M., van Dyck, R., en D.J.H. Deeg (1995). Ervaren druk door informele zorg; constructie van een schaal. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1995; 26, 214-219.

Kosten

€ 395,- drie dagen / € 149 euro per lesdag

Deze scholing is geaccrediteerd bij het CGO onder CGO-ICAM-314-2 Elke lesdag 1 EC. Gehele cursus: 3 EC.
Deze scholing is geaccrediteerd bij V&VN onder ID nummer: 399466 en kent een eigen punten systeem. Studiepunten voor verpleegkundige/verzorgende met Big registratie zijn: 18 punten.

Na het afronden van de Bij- & Nascholing ontvangt u een certificaat van Instituut CAM.

Aanmelding kan via het Inschrijfformulier. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag en denken met je mee.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.