Palliatieve zorg

 

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

De gezondheidszorg is in vele opzichten een unieke sector om in te werken. Doordat je werkt met mensen wordt er veel gevraagd van de professionaliteit van de medewerker om zorg op maat te bieden. De verpleegkundige is een belangrijke spin in het web van goede zorg voor diverse doelgroepen.

Eén van de competenties voor de verpleegkundige is Palliatieve zorg.
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënt en en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Deze module is opgebouwd uit 5 lessen verdeeld over 5 dagen:
De volgende onderwerpen komen in de module aan de orde:
• Betekenis van ziekte en dood en Pijn, pijnbeleving en pijnbestrijding
• Organisatie van de palliatieve zorg en Communicatie in de palliatieve fase
• Psychische aspecten
• Ethische en spirituele aspecten (euthanasie en sedatie)
• Culturele en godsdienstige achtergronden en Rouw
• Ethisch en juridisch en Zorg voor verzorgende

Trees Sprengers

Trees Sprengers is verpleegkundige, werkzaam als docent, trainer en coach.

Website docent: http://yvinna.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trees-sprengers-gijsbers-6a650850/

 

 

Voor wie

Ben je therapeut of coach of verpleegkundige en wil je je meer weten over palliatieve zorg

Na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie kun je:

1. De richtlijnen Palliatieve zorg toepassen
2. Het transparant maken van de besluit vorming voor patiënt ,naasten en professionals
3. Verwoorden wat spiritualiteit is en welke rol een verpleegkundige kan hebben bij existentiële vragen van een zorgvrager
4. Herkennen van de psychosociale aspecten en behoeften en deze bespreken met patiënten naasten
5. Inzicht hebben in de intra-en extramurale zorgverlening ten aanzien van Palliatieve zorg en de regionale ondersteuningsmogelijkheden

Programma

Dag 1:

Betekenis van ziekte en dood – fysieke symptomen
Palliatieve zorg in de praktijk:       
Palliatieve behandeling in de zorg
Beslisboom
Intake pijnbestrijding – Integrative Nursing

Massage; verzachten van het keuzeproces
Ondersteunende middelen
Complementair begeleiden op vier aspecten:
Angst, delier, depressie en rouw

 

Dag 2
Organisatie en communicatie – kwaliteit van leven
Palliatieve zorg in de praktijk: De betekenis van de Mantelzorger
Wie wat en wanneer wordt de mantelzorger betrokken
Wat doe je wel/ niet

Oefenen van gesprekken/ coachen

Dag 3:
Psychische aspecten;             
Begeleiden van zowel de patiënt als nabestaanden.
Heroriënteren op levensperspectief en het vinden van een goede balans, acceptatie en waarden.
Keuze tussen draaglast en draagkracht.

Ethische en spirituele aspecten ; Euthanasie
Lastmeter – Palliatief 5 fasen van Kubler Ross
Palliatieve zorg in de praktijk:        Oefenen van gesprekken

Dag 4:
Culturele en godsdienstige achtergronden; Culturele achtergronden

Rouw- en verliesverwerking
Landelijke rouwvragenlijst

Palliatieve zorg in de praktijk:
Begeleiden van mantelzorger op termijn.
Rituelen rond sterven: wat zijn prestatieve symbolen

Dag 5:
Ethisch en juridische aspecten: 
Welke juridische kennis heb je nodig om goed te kunnen adviseren
Palliatieve zorg in de praktijk: 
Zorg voor jezelf. Emotionele ondersteuning.                                   
Waar kun jij terecht met je vragen en verwerking? Welke mogelijkheden zijn er. Loslaten van het leven: oefeningen om  te helpen bij het overgaan.

Data

maandag 11 mei 2020
maandag 8 juni 2020
maandag 7 september 2020
maandag 5 oktober 2020
maandag 2 november 2020

De lessen zijn ook los van elkaar te volgen, geef je keuze aan bij het inschrijfformulier.

Lestijden

09:30 tot 16:30 uur

Locatie

Rode Kruis gebouw
Koningsweg 2
3582 GE UTRECHT
routebeschrijving

Kosten

Per lesdag € 125,-
Alle 5 de lesdagen € 495,-

Scholing is vermeld bij het CGO onder code CGO – ICAM – 314-2

Na het afronden van de Bij- & Nascholing ontvangt u een certificaat van Instituut CAM.

Aanmelding kan via het Inschrijfformulier. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag en denken met je mee.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.