Ben jij al een Positieve Gezondheid Zorgverlener?

De cliënt is regiehouder!

Wat doet een PG zorgverlener?

Een PG zorgverlener brengt naast de klachten ook de oorzaak van de klacht van de cliënt in kaart. Een PG zorgverlener adviseert en coacht op basis van een gezonde leefstijl (preventie) en schrijft een behandelplan dat is gericht op oplossingen. Dit doet hij of zij op basis van de assen van Positieve Gezondheid. Hiernaast kan de PG zorgverlener vanuit zijn therapeutische specialisatie de beste behandelopties aangeven waardoor de cliënt daadwerkelijk geholpen wordt. Het behandelplan kenmerkt zich door de integrale zorgaanpak door de verbinding met andere zorgprofessionals en de aanpak van de oorsprong van de klacht. Tot slot werkt de cliënt aan zijn eigen herstel in samenwerking met de PG zorgverlener. De cliënt is regiehouder!

PG zorgverleners bevorderen effectieve en preventieve zorg door accenten op de leefstijl met als doel versterken van de veerkracht, eigen regie, zelfredzaamheid en gezondheid van burgers om zo de gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Positieve gezondheid
Afgelopen jaar heeft het docententeam van Instituut CAM een visie en missie ontwikkeld waarbij, naast de vakdiscipline, de gezonde leefstijl en positieve gezondheid centraal staan. Het doel is cliënten vanuit de oorsprong van hun klacht te kunnen begeleiden, inzicht te geven dat hun gezondheid uit verschillende dimensies bestaat en dat de zorgvrager bewust wordt de eigen mogelijkheden. (Positieve gezondheid)

Daarnaast staat samen met VWS de wens centraal om de aandacht te richten op gezondheid in plaats van ziekte. En in breder perspectief om het gefragmenteerde zorgstel te ont-schotten waarbij een integrale begeleiding meer aansluit bij individuele behoefte en mogelijkheden van de zorgvrager.

Omdat Instituut CAM dit niet alleen kan is er een samenwerkingsverband opgezet met de beroepsorganisatie voor Positieve Gezondheid (BPGZ) en projectorganisatie Zorgeloos.NL. Dit heeft geresulteerd in een nieuw beroep: de Positieve Gezondheid Zorgverleners. (PG-Zorgverlener) BPGZ is in staat nieuwe zorgmedewerkers te leveren die allen zijn opgeleid in positieve gezondheid en leefstijl en een afgeronde vierjarige opleiding hebben behaald op HBO niveau met eigen vakdiscipline.

In samenwerking met BPGZ heeft Instituut CAM een bijscholing ontwikkeld waarbij alle leden van BPGZ dezelfde voorkennis hebben, men voldoet daarmee aan alle eisen van BPGZ. Bij inschrijving mogen de verplichte onderdelen binnen twee jaren behaald worden. 

We creëren hiermee voor externe partners een beroepsorganisatie op hoog niveau. 

Kijk voor meer informatie op www.BPGZ.nl

Wordt nog bekend gemaakt.

 

Voor wie

Therapeuten die een vierjarige opleiding HBO niveau , eigen vakdiscipline hebben gevolgd of  Leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist of anderszins. 

Bij lidmaatschap van de BPGZ mogen de verplichte onderdelen binnen twee jaren behaald worden. 

 

Programma 

Programma voor complementaire therapeuten (2 dagen)
Positieve gezondheid /  14 mei 2021

Positieve gezondheid en leefstijl zijn belangrijke issues binnen de reguliere en complementaire zorg. BPGZ spreekt daarom liever over integrale zorg. Instituut CAM heeft samen met BPGZ een bijscholing ontwikkeld die je niet alleen bijpraat over de huidige ontwikkelingen in het zorgdomein maar je ook concrete handvatten geeft hoe je deze nieuwe ontwikkelingen vorm geeft in je praktijk Inhoud; Je leert deze dag: de visie en oorsprong van positieve gezondheid,  intake doen op basis van positieve gezondheid en hoe jij de regie van het behandelplan bij de client legt. Kortom, samen op weg naar een gezonde toekomst. 

 

Communicatie met huisarts / 4 juni 2021  
COKOZ formulier (Cocoz_Kaart 4 – Rapportage behandeling aan huisarts).

Terugkoppeling van de behandeling van je cliënt naar huisartsen is essentieel. 

Zo weet de huisarts welke behandelingen zijn uitgevoerd en werk je samen aan het herstel van de client. Het is belangrijk om daarbij een uniforme uitstraling te hebben waardoor de huisarts weet met welk beroepsgroep hij te maken heeft.  Tijdens deze trainingsdag leer je welke realistische doelen je client kan behalen en hoe je dit met de huisarts communiceert.

Programma voor reguliere therapeuten / leefstijlcoaches (1 dag)
Kennis hebben over de complementaire zorg / 25 juni 2021

Complementaire zorg is een vaag begrip. Wat kun je verwachten en is het echt zo zweverig. Waarom kunnen therapeuten de oorsprong van de klacht behandelen waardoor de client steeds meer preventief aan zijn gezondheid kan werken. Tijdens deze dag leer je globaal hoe de wereld van de complementaire zorg in elkaar zit. Welke stromingen er zijn in therapieland. Hoe je je netwerk kunt uitbreiden zodat je door samenwerking de client blijvend kunt helpen en de regie bij de client kunt laten.

Data

Positieve gezondheid – 14 mei 2021
Communicatie met huisarts – 4 juni 2021
Kennis hebben over de complementaire zorg – 25 juni 2021

Kosten

BPGZ-lid € 95,00 per dag
Geen lid: € 125,00 per dag
Inclusief koffie, thee en een lunch

Lestijden

09:30 tot 16:30 uur

Locatie

Rode Kruisgebouw 
Koningsweg 2
Utrecht

Na het afronden van de Bij- & Nascholing ontvangt u een certificaat van Instituut CAM. Aanmelding kan via het Inschrijfformulier. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag en denken met u mee.

Waarom kies je voor Instituut CAM

  • Instroommomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetisch Therapeut), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.