Werken met Positieve gezondheid

 

Positieve gezondheid

Onze kijk op gezondheid verandert

De definitie die de World Health Organization (WHO) in 1948 aan gezondheid gaf (‘een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken’) staat ter discussie. Het leidt alleen maar tot het doorbehandelen van chronisch zieken en verdere medicalisering. Dit terwijl iemand met een chronische ziekte ook een hoge kwaliteit van leven kan hebben.

De komst van een nieuw concept helpt ons anders te denken. Arts-onderzoeker Machteld Huber promoveerde in 2014 op het concept ‘positieve gezondheid’. Mensen kunnen zich volgens deze definitie van gezondheid aanpassen aan hun nieuwe situatie en in staat zijn om zelf de regie te voeren over hun gezondheid. Gezondheid wordt hierbij niet langer alleen gezien als ‘afwezigheid van ziekte’, maar wordt bezien vanuit 6 dimensies van ‘positieve gezondheid’ die het hele leven omvatten. Mensen kunnen m.b.t. deze dimensies hun doelen stellen en door eraan te werken hun
kwaliteit van leven vergroten.

drs. John Mink

Bekijk ook de website: www.amaranthnatuurlijkgenezen.nl

Voor wie

Therapeuten (natuurgeneeskundige (energetisch) en psychosociaal), paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. De bijscholing is met name gericht op therapeuten op het gebied van Psychosociale Basiskennis.

Programma

Tijdens deze bijscholing leer je over de achtergrond van de zoektocht naar een andere kijk op gezondheid. Je krijgt uitleg over het nieuwe concept van ‘positieve gezondheid’, over de hoofd- dimensies en de bijbehorende aspecten. Tevens leer je hoe je in de praktijk samen met een cliënt kunt werken met het spinnenweb als scoringsinstrument voor ‘positieve gezondheid’ om te helpen (realistische) doelen te bereiken voor de cliënt. Hiermee krijg je een extra handvat om een cliënt naar een veerkrachtig en betekenisvol leven te leiden.

Data

zaterdag 8 februari 2020

Lestijden

10:00 tot 17:00 uur

Locatie

Utrecht Stedelijk Gymnasium
Ina Boudier-Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht

Kosten

€ 99,- euro 
Hier is geen rekening gehouden met de verzorging van een lunch, deze kosten zijn voor eigen rekening. 

CGO-registratie: CGO-ICAM-9-1

Na het afronden van de Bij- & Nascholing ontvangt u een certificaat van Instituut CAM.

Aanmelding kan via het Inschrijfformulier. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag en denken met je mee.

Waarom kies je voor Instituut CAM

  • Meerdere instapmomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • 100% slagingspercentage
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.