Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Steeds meer therapeuten, werkenden in de zorg en in het sociaal domein krijgen te maken met hulpvragers die geheel of gedeeltelijk ondersteuning vanuit de WMO hebben of deze zouden kunnen aanvragen.
Het is dan ook steeds meer van belang dat iedereen die hulpvragers begeleidt, op welke wijze ook, tenminste enig inzicht hebben in de WMO (en aanverwante wet- en regelgeving) en zo mogelijk weten hoe deze werkt en aangevraagd kan worden.

Docent/Cursusleider
Hans Kraaijenhof (deskundige voor de WMO voor meerdere gemeenten).

Voor wie
Voor therapeuten, en andere werkenden in de zorg en het sociaal domein, die meer willen weten van de WMO.

Doelstelling
Praktisch begrip en inzicht in de WMO en aanverwante wetgeving.

Data en lestijden
Nader te bepalen

Locatie
University College Utrecht (UCU)
Campusplein 16
3584 ED UTRECHT
routebeschrijving

Kosten
€ 198,-

Na het afronden van de cursus ontvangt u een diploma van Instituut CAM.

Aanmelding: via het aanmeldformulier.