Nieuwe Leslocatie

Nieuwe leslocatie   Vanaf september gaat Instituut CAM haar lessen verzorgen op een geheel nieuwe leslocatie. Bij het NRTO keurmerk hoort een leslocatie die onze boodschap ook uitstraalt. Nieuwe Leslocatie: University College te Utrecht (UCU). Campusplein 1, 3584 ED Utrecht Onze docenten en studenten zijn inmiddels geïnformeerd. Voor deelnemers aan onze cursussen/bijscholingen/ enzovoort geld: Lessen die op locatie buiten Utrecht worden verzorgd blijven gewoon op die locaties. Lessen op vrijdag in Utrecht (bv flexibel traject) blijven in het Rode Kruis gebouw. Lessen op zaterdag worden in principe allemaal verplaatst naar de nieuwe leslocatie.   Meer informatie over onze nieuwe leslocatie kun je vinden via DEZE LINK. Als je dan toch aan het kijken bent, bekijk dan meteen ook de foto’s van de nieuwe locatie via DEZE LINK.   Groot voordeel van de nieuwe locatie is, dat er gratis parkeerruimte voor iedereen beschikbaar is, dat er een Mensa is waar in de pauze iets gegeten kan worden en dat de leslokalen voldoen aan de meest moderne eisen.   Dag van de CAM Therapeut Het bovenstaande betekend ook dat “De Dag van de CAM Therapeut” op 2 september aanstaande, met het thema: “Spirituele Weerbaarheid”, verzorgd door docent Roelof Tichelaar, wordt verplaatst. Deze dag zal plaatvinden in de Collegezaal van University College Utrecht. Onze ingeschreven studenten hebben gratis toegang. Voor niet-studenten geldt: Inschrijven door betaling van €35,00 o.v.v. ‘Dag CAM’ + naam op rekeningnummer NL54 RABO 0127420223. Na afloop ontvangt u een certificaat “Spirituele...

Diplomering 4e-jaars studenten

Diplomering 4e-jaars studenten Zaterdag 8 juli 2017 was weer een memorabele dag voor Instituut CAM: Klas HU13, de vierde jaars gedurende cursusjaar 2016-2017, was afgestudeerd en mocht de felbegeerde en in het beroepsveld hooggewaardeerde diploma’s in ontvangst nemen. Met de ontvangen diploma’s voldoen de gediplomeerden aan alle eisen van de zorgverzekeraars, aan de eisen van de belastingdienst ten aanzien van BTW-vrijstelling en aan de eisen van het beroepsveld ten aanzien van de benodigde kennis op hbo-niveau (240EC) en het “CAM Therapeutschap”. Na vier jaar hard werken werden, na het afleggen van de eed en het ondertekenen van het diploma, maar liefst 7 voormalige studenten/afgestudeerden omgevormd van ‘startbekwaam’ naar ‘startend beroepsbeoefenaar’. Ook al zullen ook deze studenten in de komende jaren nog hun bij-/nascholingspunten moeten behalen, ze zijn nu allemaal gekwalificeerd als “CAM Therapeut” en in staat cliënten te behandelen middels “Energetische Therapie”. Via een ontspannen ceremonie werden deze startende therapeuten, onder toeziend oog van de aanwezige genodigden, docenten en directie, toegevoegd aan het beroepsveld van de energetische therapie. Instituut CAM wenst de nieuwe therapeuten enorm veel succes toe in de praktijk en hoopt ze nog regelmatig terug te zien voor...

Diplomering Therapeuten

Diplomering Therapeuten Afgelopen vrijdag 7 juli 2017, hebben 7 studenten hun CPION-geaccrediteerde diploma “CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline” in ontvangst mogen nemen. Deze studenten hebben, in een periode van heel hard werken, ruim voldoende aangetoond dat zij als therapeut ruimschoots functioneren op het benodigde hbo-niveau van hun beroep en in staat zijn hun kennis, kunde en vaardigheden te vertalen naar de beroepspraktijk. Het behaalde diploma bewijst niet alleen dat zij de benodigde beroepscompetenties beheersen maar ook ‘CAM-Therapeut waardig’ zijn. Instituut CAM feliciteert de afgestudeerden en wenst hen veel succes in hun verdere...

Schoolreisje van HU16

Schoolreisje van HU16 24 juni was het zover: De groep studenten 1ste jaars staan vandaag voor een uitdaging en daarbij ook nog een verrassing. En dat vonden ze best wel spannend Ze mochten namelijk bij de Open-/Meeloopdag laten zien wat zij in het eerste jaar geleerd hadden. En dat lieten ze zeker zien. Vooraf vonden ze het best wel eng maar docent Willemijn, die hen het 1ste jaar praktijkles gegeven heeft , had volledige vertrouwen in hun kunnen uitgesproken. Hun opdracht was “zet jezelf in de rol van de therapeut” en “neem de chakra’s waar en observeer”. Daar stonden ze dan: alsof ze dit werk dagelijks deden. In alle rust deden ze hun ervaringen op. Met bewondering en vol trots heb ik naar ‘mijn’ studenten staan kijken: wat een ontwikkeling hebben ze doorlopen. Af en toe heb ik wel eens bij hun les gestaan terwijl ze bezig waren met “het ontdekking van hoe het werkt” en “wat voel ik dan en hoe doet ik dat dan”. Terugvertellend gaven ze allemaal aan dat ze verrast waren dat het klopte wat ze gevoeld hadden. De een had twijfels bij wat er gevoel werd maar toen toch de woorden uit de mond kwamen bleek dat het correct was. De ander vertelde dat haar handen het werk deden maar dat ze niet precies wist wat die handen dan deden: Ze liet het gewoon gebeuren.. Verrassende momenten dus. Maar vooral de ervaring dat het helemaal niet spannend is en dat het een leerzame ervaring was. Ook zijn de studenten met een opdracht vanuit de LTB bezig geweest. Ze zouden met een “woord” aan de...

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De WMO is inmiddels geruime tijd ingevoerd maar het blijkt dat in het (reguliere) zorgdomein nog onvoldoende kennis aanwezig is om op de juiste wijze te adviseren. Van artsen tot thuiszorg, allen ‘spelers’ in het adviseren rond de WMO, is nauwelijks kennis over die WMO aanwezig waardoor de adviesfunctie niet goed ingevuld kan worden. Instituut CAM heeft contact weten te leggen met een van de weinige deskundigen die niet alleen goed is ingevoerd in de WMO en alles dat daarbij hoort, maar ook (vooral personeel op gemeentehuizen) cursussen geeft over de WMO. Waar mogelijk verzorgt hij ook cursussen/voorlichting aan werkenden in het zorgdomein, waaronder artsen, verpleegkundigen, enzovoort. Hans heeft zich bereid verklaart om voor onze opleiding Leven- & Stervenbegeleiding en voor onze opleiding CAM-zorgverlener een cursus van twee dagen te verzorgen zodat zij, aangezien deze afgestudeerden hoogstwaarschijnlijk met deze adviesfunctie te maken krijgen, op zeer praktische wijze de WMO krijgen uitgelegd. Uiteraard zullen wij proberen ook studenten van onze andere opleidingen zo mogelijk aanwezig te laten zijn als zij daarvoor kiezen. Daarnaast zal Hans een tweedaagse cursus WMO verzorgen waarvoor vrij ingeschreven kan worden door therapeuten (en uiteraard ook door reguliere zorgverleners). De data zijn nog niet bekend maar inschrijving zal plaatsvinden op basis van aanmelddatum. Bij aanmelding (via ons aanmeldformulier) kunnen aanmelders aangeven in welke periode zij het liefst deze cursus gepland zien zodat Instituut CAM daar, in overleg met Hans, rekening mee kan houden. Gezien het beperkte aantal mogelijke deelnemers verwachten wij dat deze cursus snel zal vollopen. Zo mogelijk zullen wij met Hans bespreken, of herhaling van de cursus mogelijk is maar...

Meeloopdag 24 juni 2017 enorm succes

Meeloopdag 24 juni 2017 enorm succes Met maar liefst 16 belangstellenden werd de meeloopdag op zaterdag 24 juni 2017 geopend. Als groep werd de belangstellenden eerst een snelle informatie/voorlichting aangeboden waarbij de analogie van het groeien van baby naar volwassene werd gebruikt om de opleiding nader toe te lichten. Deze aanpak werd door de aanwezigen duidelijk gewaardeerd. Hierna stonden bezoeken aan lessen op het programma, kort onderbroken door een kop koffie of thee. Eerst brachten de aanwezigen een bezoek aan een stukje van de les LeerTrajectBegeleiding (LTB) van de 1e jaars studenten. Onder toezicht van de docent werd door de 1e jaars op heel praktische wijze in kleine groepjes de ervaring van een LTB-les gedeeld. Hierna werd in vlot tempo het lokaal (plus een aanvullend lokaal vanwege de benodigde ruimte) omgebouwd tot praktijkruimte waar de bezoekers de ervaring van een energetische behandeling ondergingen. Een ervaring die door de bezoekers in hoge mate gewaardeerd werd. Zowel de organisatoren van deze dag als de docent waren aangenaam verrast door het hoge niveau dat de 1e jaars inmiddels bereikt hebben en op uitermate deskundige wijze toepasten. Lof voor de 1e jaars voor hun professionele instelling en uitvoering en uiteraard dank voor deze bijdrage. Na een ontspannen kop koffie of thee bezocht de groep een 3e jaars les Communicatie waarbij zij, onder leiding van de docent, een leuke quiz via internet (met gebruik van mobieltjes in de klas!) kregen voorgeschoteld. Ook hier een beeld van de wijze waarop op een ontspannen en interactieve manier met gebruik van moderne faciliteiten het onderwijs binnen Instituut CAM wordt verzorgt. Na afloop van de bezoeken aan de...