Met grote trotst kunnen we meedelen dat de 4-jarige opleiding op hbo-niveau “Natuurgeneeskundig therapeut, discipline Energetische Therapie” de CPION accreditatie heeft ontvangen.

Op dit moment zijn wij nog steeds de enige opleiding die deze accreditatie, de hoogst mogelijke in het CAM-veld, hebben gekregen. Aangezien CPION dezelfde criteria hanteert als de NVAO dat voor het reguliere Hbo-onderwijs doet en CPION eveneens universiteiten en Hbo-opleidingen in het particuliere domein accrediteert (vooral de ‘kweekvijver-opleidingen’), geeft dat een mooie indicatie over het onderwijs dat wij aanbieden.