“CAM Therapeut, eigen vakdiscipline”

We krijgen veel vragen over het, door CPION uitgegeven, diploma: “CAM Therapeut, eigen vakdiscipline”. We willen u uitleggen wat dit nu precies inhoudt.

 

Het beroep van CAM therapeut/ zorgverlener valt onder de Nederlandse wet
Met ingang van 1 januari 2017 valt het beroep van CAM therapeut/zorgverlener onder de Nederlandse wet en moet daarmee voldoen aan de wet kwaliteit- en klacht gezondheidszorg (Wkkgz). Daarmee zijn alle CAM therapeuten gelijkgesteld aan de richtlijnen van de reguliere zorg.

 

HBO werk- en denkniveau
Het HBO werk- en denkniveau wordt in het reguliere circuit vastgesteld door het behalen van de HBO competenties. Elke HBO-werknemer in Nederland moet voldoen aan de HBO-competenties.
Verpleegkundige, Fysiotherapeut, Psychotherapeut, etc. vallen onder deze HBO opgeleide professionals. Deze competenties zijn zowel in Europees verband als in Nederland vastgesteld. U moet dan denken aan de volgende onderdelen:

  • Grondslag voor het therapeutisch werk, (bijvoorbeeld: Integer gedrag);
  • Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling;
  • Interpersoonlijk (bijvoorbeeld: kan belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen: Conflicthantering);
  • Vakinhoudelijk (bijvoorbeeld: geeft mensen meer inzicht in hun ziekteproces geven waardoor er in de toekomst meer van een preventieve werking uitgegaan kan worden);
  • Werken aan kwaliteit (bijvoorbeeld: organiseert het eigen werk en de eigen tijd op de juiste wijze);
  • Kennisontwikkeling en professionaliteit (bijvoorbeeld: kan zo nodig en indien mogelijk participeren in activiteiten op het gebied van onderzoek met betrekking tot de holistisch energetische therapie);
  • Ondernemen (bijvoorbeeld: weet welk administratie systeem voor zijn praktijk geschikt is);
  • Samenwerken in professionele relaties (bijvoorbeeld: communiceert met eerste/ tweedelijns gezondheidszorg).

In totaal moeten onze student meer dan 80 doelen in vier jaar behalen.

 

De reguliere zorg is aan verandering onderhevig
De zorg is aan veranderingen onderhevig. Nivel, een onderzoeksbureau, heeft een onderzoek uitgevoerd met als titel: ‘Competenties in een veranderende gezondheidszorg; Ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en Praktijkondersteuners’.

Voor de uitkomsten van dit onderzoek verwijzen wij u naar het volgende rapport: NIVEL Competenties in een veranderende gezondheidszorg

 

Patiënt/cliënt is verantwoordelijk voor het eigen zorgplan.
Minister Schippers heeft in het hoofdlijnen akkoord vastgelegd dat elke inwoner m.i.v. 2030 verantwoordelijk is voor het eigen zorgplan. De zorgverzekeraars zeggen dat zij blijven vergoeden zolang de cliënt complementaire zorg wil. Momenteel draaien er drie pilots in Nederland die de omslag in denken van reguliere medici moeten bewerkstelligen en vervolgstappen in kaart moeten gaan brengen.

De deuren om samen te werken staan wagenwijd open.

 

Samenwerking
Tijdens de conferentie ‘Verbinding” in februari 2017 (zie filmpje: hieronder) hebben alle belanghebbende partijen uitgesproken dat het beroep van therapeut bestaat uit drie delen; MPsBK, CAM Therapeut en de vakdiscipline.

Logisch gevolg is dat we allen CAM-therapeuten zijn en we een ieder willen uitnodigen om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Mede doordat de overheid dit zelf in gang heeft gezet.
Samenwerking tussen beroepsgroepen, koepelorganisaties, e.d. is essentieel. Daarmee wordt ook duidelijk dat de eigen vakdiscipline toebehoort aan de beroepsverenigingen. Zij zijn namelijk de specialist op het gebied van de therapie.

Zo werkt Instituut CAM aan zowel samenwerking binnen de complementaire zorg als samenwerking met de reguliere zorg en behoudt de complementaire zorg haar eigenheid. Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op.

Korte impressie conferentie “Verbinding” bekijken? Bekijk onderstaand filmpje

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.