Cursus Didactiek voor het CAM-domein

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die, binnen het CAM-domein, lessen (onderwijs) verzorgt of voornemens is binnen het CAM-domein lessen (onderwijs) te gaan verzorgen.

Didactiek: de noodzaak om verantwoord onderwijs te kunnen ontwikkelen en verzorgen.

Instituut CAM is continu bezig met het waarborgen van de kwaliteit en professionaliteit van afgestudeerde/startende beroepsbeoefenaars. Een belangrijk aandeel hierin is het regelmatig evalueren, en indien nodig corrigeren, van het aangeboden onderwijs. Mede hierdoor is de CPION-accreditatie voor de volledige opleiding behaald.

Ook biedt Instituut CAM bij- en nascholingen waarbij een hoog niveau de standaard is voor het volledige, CPION- en SNRO geaccrediteerde, aanbod. Met behalen van het NRTO-keurmerk ontving Instituut CAM waardering voor- en bevestiging van de kwaliteit van haar onderwijs.

Nu de verhoging van de kwaliteit van afgestudeerde/startende therapeuten is gewaarborgd en een stijgende lijn zal blijven vertonen, is het tijd voor een volgende stap. Om het onderwijs kwalitatief en onderwijskundig verder te verbeteren, heeft Instituut CAM de cursus Didactiek voor het CAM-domein ontwikkeld. Het is immers niet mogelijk om de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen het CAM-domein te blijven verhogen, wanneer de ontwikkeling van de docenten niet meegroeit.
De cursus “Didactiek voor het CAM-domein” bestaat uit twee onderdelen: “Didactiek in de Praktijk” en “Pedagogische houding van de docent“.

Didactiek in de Praktijk (2 dagen)

In dit praktische onderdeel leren de deelnemers (normaal gesproken zijn dit de docenten):

  • onderwijs ‘ontwerpen’
  • dat ontwerp om te zetten in een ‘les-schets’ met behulp van het “Didactisch Analyse Model” zodat ze de daadwerkelijke uitvoering van dat onderwijs voorbereiden
  • uitgevoerd onderwijs op de juiste wijze ‘toetsen’
  • de rollen van de docent
  • presentatie van het ontwikkelde onderwijs.

Dit onderdeel is maximaal interactief. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om de lessen die zij reeds geven, of het onderwerp wat zij willen gaan verzorgen, zelf vorm te geven. Zij kunnen zo hun eigen onderwijs inrichten en kunnen hier na het afronden van de cursus, direct mee aan de slag.

Pedagogische houding van de docent (1 dag)

In dit onderdeel wordt specifiek ingezoomd op de docent die al les geeft- of nog gaat geven. Alles wat benodigd is voor het succesvol overdragen van kennis, wordt behandeld tijdens dit onderdeel.

Data

Eerstvolgende cursus in 2018:

Zaterdag 22+29 september en 13 oktober 2018

Locatie

Locatie UCU, Utrecht

Cursuskosten

Deze 3-daagse cursus kost € 375,- plus € 45,- voor de lesmap.
Nieuwe docenten van Instituut CAM betalen een verlaagd tarief.
Deelnemers die Licentie-Docent willen worden betalen ook een verlaagd tarief (uitsluitend op afspraak) en na het 1e jaar als Licentie-Docent een bijdrage van € 360,- per jaar.

 

Toekomstige plannen

Hierboven is de cursus “Didactiek voor het CAM-domein” beschreven zoals deze tot op heden wordt verzorgd. Deelnemers met een certificaat van deze cursus, kunnen in de nabije toekomst een bij-/nascholing met aanvullende onderdelen volgen. Denk hierbij aan de workshop “Presentie, Presentatie & Presenteren (Didactiek)”.

Direct meer informatie over een Cursus?