Vrijdag 27 januari 2017 was het ook voor de deelnemers aan de cursus “Hoger Zintuiglijk Waarnemen 2” een heuglijke dag.
Voor deze groep was de cursus ten einde en zij mochten allemaal, wegens positief resultaat, het diploma in ontvangst nemen.

Een klein maar dapper doorzettend groepje dat zich de fijne kneepjes van het Hoger Zintuiglijk Waarnemen liet bijbrengen door docent Yvonne Steyger (op de foto links).

HZW2-groep 2016-2017

Helaas was Jurjan Vries verhinderd wegens ziekte.

In ieder geval feliciteren wij: Jurjan Vries (afw), Marc Wervelman, Greet Roeland-Delfgou, Francisca Peters-Meulenbroeks en Ron Groot met het behalen van dit diploma.