Diplomering Therapeuten

Afgelopen vrijdag 7 juli 2017, hebben 7 studenten hun CPION-geaccrediteerde diploma “CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline” in ontvangst mogen nemen.

Gediplomeerden VAT2017a
Deze studenten hebben, in een periode van heel hard werken, ruim voldoende aangetoond dat zij als therapeut ruimschoots functioneren op het benodigde hbo-niveau van hun beroep en in staat zijn hun kennis, kunde en vaardigheden te vertalen naar de beroepspraktijk.
Het behaalde diploma bewijst niet alleen dat zij de benodigde beroepscompetenties beheersen maar ook ‘CAM-Therapeut waardig’ zijn.

Instituut CAM feliciteert de afgestudeerden en wenst hen veel succes in hun verdere beroepsuitoefening.