FAQ AET

FAQ AET
Frequently Asked Questions Academie Energetische Therapie

In deze FAQ zijn vragen verzameld die regelmatig gesteld worden.
Uiteraard zal deze FAQ regelmatig aangevuld worden.
Heb je vragen, kijk dan eerst of het antwoord in deze FAQ beschikbaar is.

Onderwerpen in deze FAQ groepsgewijs weergegeven

 

Algemene vragen

Ik heb vragen: waar kan ik terecht?
In principe (bij voorkeur) stel je vragen via de klassenvertegenwoordiger die ze inbrengt tijdens het klassenvertegenwoordigersoverleg in de middagpauze van elke lesdag.

 

Ik heb vragen maar wil/kan niet wachten tot de volgende lesdag: waar kan ik terecht?
Je kun je al je vragen per mail (of telefoon) stellen aan het secretariaat.

NB: Vermeld altijd je klasnaam!

 

Wie is de opleidingscoördinator?
Agnes van de Meer vervult de rol van opleidingscoördinator voor de opleiding tot Energetisch Therapeut. Agnes is de praktijkdocent voor het 3e studiejaar. Kijk op het rooster als je wilt weten wanneer Agnes aanwezig is.

 

Met welke vragen kan ik bij Agnes terecht?
Met simpele vragen, waarop je snel antwoord wilt, kun je tijdens de lesdagen terecht bij Agnes van de Meer (als zij aanwezig is). Agnes helpt ook bij vragen/problemen tussen studenten en docenten.

 

Ik heb vragen van organisatorische of beleidsmatige aard: waar kan ik terecht?
Vragen van meer organisatorische of beleidsmatige aard kun je persoonlijk (als zij aanwezig zijn op de lesdagen) of per mail stellen aan het secretariaat (secretariaat@instituut-cam.nl) of de directie (directie@instituut-cam.nl). Nico Smits is opleidingsverantwoordelijke en Gerda Perenboom is (als directeur zijnde) eindverantwoordelijke voor geheel Instituut CAM.

 

Ik heb persoonlijke vragen of heb hulp nodig met mijn lesprogramma: waar kan ik terecht?
Bij jouw LTB-er kun je terecht met bijna alle vragen. In voorkomende gevallen zal de LTB-er je helpen met oplossingen en/of je doorverwijzen naar de juiste persoon om je vragen aan voor te leggen.

 

Wat is het nut van de klassenvertegenwoordiger?
De klassenvertegenwoordiger doet elke lesdag mee aan het klassenvertegenwoordigersoverleg in de middagpauze. Dat betekend dat heel snel antwoorden op ‘prangende’ vragen verkregen kan worden.

 

Ik heb vragen maar contact met de docent, LTB-er of deze via de klassenvertegenwoordiger stellen, heeft niet tot een oplossing geleid: waar kan ik terecht?
Je kunt je vragen altijd mailen aan het secretariaat of een gesprek aanvragen (via het secretariaat) of eventueel je vragen voorleggen aan de directie.

 

Vragen over het onderwijs

Ik heb lesinhoudelijke vragen: waar kan ik terecht?
Lesinhoudelijke vragen stel je altijd aan de docent die het module waarover je vragen hebt verzorgt (zie rooster).

 

Ben ik verplicht alle lessen te volgen?
Instituut CAM biedt onderwijs aan op hbo-niveau en volgt daarbij de regelgeving uit het reguliere Hbo-onderwijs: Je bent niet verplicht lessen te volgen (je kunt immers overal leren) met uitzondering van de lessen die een ‘aanwezigheidsplicht’ hebben. Lessen met aanwezigheidsplicht zijn onder anderen: Praktijk, LTB en Communicatie.
Het kan wel zijn dat je voorafgaand aan een les iets moet voorbereiden (wat als toets geldt). In dat geval moet je, om je beoordeling te ontvangen) je voorbereiding wel inleveren.
Bedenk ook, dat een docent tijdens de les informatie kan geven die je nodig hebt bij een of meerdere toetsen van het betreffende module. Als je niet aanwezig bent, mis je die informatie. Vraag dus altijd een klasgenoot notities te maken en die met jou te delen. Daarbij: In  een groot aantal lessen wordt aanvullende informatie gegeven die je niet nodig hebt voor je toetsing maar die wel voor jouw ontwikkeling als therapeut van belang kan zijn.

 

Welke boeken heb ik nodig voor de opleiding tot Energetisch Therapeut?
Bij de bevestiging van jouw aanmelding ontvang je een boekenlijst. Deze is ook beschikbaar via deze link: Boekenlijst AET.

NB: In een aantal readers zijn  boeken genoemd waarvan niet altijd even duidelijk is of ze verplicht of aanbevolen zijn. Helaas lukt het niet altijd om jaarlijks de readers bij te werken. De enige officiele boekenlijst is de boekenlijst!

 

Ik moet nog toetsen inhalen van een module van een vorig studiejaar: waar kan ik terecht?
Neem contact op met de docent die dit collegejaar het module verzorgt (zie rooster). Met deze docent kun je afspreken wanneer het module wordt getoetst en op welke wijze je mee kunt doen.

 

Ik moet nog een of meer modulen van vorig studiejaar afronden waarvoor ik een werkstuk o.i.d. moest inleveren: wat moet ik nu doen?
Je kunt je werkstukken of wat je ook moest inleveren, alsnog inleveren bij de betreffende docent.

 

Ik moet nog een of meer modulen van vorig studiejaar afronden waarvoor ik een werkstuk o.i.d. moest inleveren maar de betreffende docent verzorgt geen lessen meer voor Instituut CAM: wat moet ik nu?
Neem contact op met het secretariaat.

 

Ik zou graag een persoonlijk gesprek willen over mijn vragen: waar kan ik terecht?
Op de meeste lesdagen is ofwel jouw LTB-er, ofwel Agnes, ofwel Nico, ofwel Gerda aanwezig. Je kunt hen altijd aanspreken tussen de lessen.
Wil je zeker zijn dat iemand van het management aanwezig is, mail dan even, dan maken we een afspraak voor een gesprek. Een gesprek kan vaak ook op andere dagen gepland worden als je daar voorkeur voor hebt.

 

Eten en drinken
In de lokalen van het University College Utrecht (UCU) mag absoluut NIET worden gegeten of gedronken. Buiten de lokalen mag dat wel dus je kunt drinkflessen wel naast de deur op de gang plaatsen en tussendoor even de klas uit lopen.
In de verschillende gebouwen van het UCU is geen drinken (koffie/thee) beschikbaar. In de MENSA kun je koffie en thee kopen. Ook bestaat de mogelijkheid om daar, kleinere hapjes eten te kopen bij wijze van lunch.

 

Ziekte

Ik ben ziek: moet ik me afmelden?
Je hoeft je niet af te melden maar we stellen het wel bijzonder op prijs. Meldt je het liefst uiterlijk een dag vooraf af bij de docent die het module verzorgt en bij het secretariaat. Vraag ook bij de docent na of het/zij het module toetst en hoe je die toets kunt inhalen.

 

Wat als de docent ziek is?
In principe zal een docent zich tijdig afmelden als hij/zij ziek is. Hij/zij belt dan naar de 1e persoon op de Belboom (als die al beschikbaar is) en naar het secretariaat. Als er nog geen belboom beschikbaar is, stuurt het secretariaat een mailtje naar de betreffende studenten.

NB: Het kan voorkomen dat de ziekmelding van een docent te laat binnen komt en studenten al onderweg zijn of zelfs al op de onderwijslocatie aanwezig zijn. In dat geval zal Instituut CAM proberen een ‘alternatief’ programma aan te bieden of een vervangende docent te verzorgen (afhankelijk van de op dat moment beschikbare medewerkers op de onderwijslocatie).

 

Ik heb (bijvoorbeeld door ziekte) een module gemist, waardoor deze niet is afgetekend (= geen beoordeling ontvangen): hoe los ik dit op?
Neem contact op met de docent die het module verzorgt (zie rooster). Met deze docent kun je afspreken op welke wijze (bijvoorbeeld vervangende opdracht) je deze module alsnog kunt afronden.

 

Betaling

Ik heb problemen met het betalen van mijn opleiding of studieweekeinde: waar kan ik terecht?
Je kunt (voor elke ontvangen factuur afzonderlijk) een betalingsregeling aanvragen via het secretariaat. Als een betalingsregeling het probleem niet oplost, neem dan zo snel mogelijk contact op met de directie.

 

Studenten Portal (hoe ontvang ik extra informatie, presentaties, enzovoort)

Presentaties en aanvullend lesmateriaal: Hoe ontvang ik die?
Presentaties gebruikt tijdens de lessen en eventueel aanvullend lesmateriaal wordt beschikbaar gemaakt via de Studenten Portals.

 

Hoe, en hoe snel, komt lesmateriaal in het Studenten Portal beschikbaar?
Docenten sturen het lesmateriaal naar het secretariaat, waarna deze in het betreffende Studenten Portal worden geplaatst. Doorgaans kun je binnen 1 week deze documenten in het Studenten Portal vinden.

Studenten Portals: Waar vind ik die?
Je kunt het Studenten Portal (per klas) vinden op de home-page van instituut-cam.nl. Je klikt daarvoor, in de rechterbovenhoek, op de vermelding “Studenten” (er staat een slotje voor).

 

Hoe open ik het Studenten Portal?
Bij je inschrijving ontvang je een gebruikersnaam (de klasnaam) en een wachtwoord voor het Studenten Portal.

 

Ik ben mijn wachtwoord voor het Studenten Portal kwijt geraakt: wat nu?
Als je het wachtwoord kwijt bent geraakt kun je het wachtwoord aan je klasgenoten vragen (de gehele klas gebruikt hetzelfde wachtwoord) of je stuurt een mail aan het secretariaat met het verzoek om je het wachtwoord te sturen.

 

Ik kan niet meer met mijn ontvangen wachtwoord in het Studenten Portal: wat is er aan de hand?
Om veiligheidsredenen zal het wachtwoord voor de Studenten Portals jaarlijks (bij aanvang van het collegejaar) gewijzigd worden. Je ontvangt daarover een mailtje.

 

Waarom gebruikt Instituut CAM een Studenten Portal en ontvang ik niet alle informatie per mail?
Door alle informatie in het Studenten Portal te plaatsen, blijft deze informatie (mits je op reguliere wijze de studie doorloopt) gedurende de gehele studie beschikbaar. Bovendien voorkomen we op deze wijze dat, door volle in-boxen of omdat mail als ‘spam’ beoordeeld wordt, studenten informatie niet ontvangen.

 

Krijg ik telkens een mailtje als er informatie is toegevoegd aan het Studenten Portal?
Nee. Je volgt een opleiding op hbo-niveau en bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van alle informatie die je nodig hebt om je studie af te ronden. Het is dus van belang dat je regelmatig in je Studenten Portal kijkt of er informatie is toegevoegd.

NB: veel klassen maken gebruik van WhatsApp om snel met elkaar te communiceren. Niets houdt je tegen om een app-je te schrijven zodat je klasgenoten ook weten dat er weer informatie in het Studenten Portal staat.

 

Controleformulier

Ik snap niet wat ik moet doen met het controleformulier.
Op het controleformulier houdt jij zelf je beoordelingen bij. Die beoordelingen kunnen per module of per groep modules worden afgegeven door de docent (de docent bepaald dit).
Op het moment dat een docent een module (of groep modulen) beoordeeld, ontvang je een “modulebeoordelingsformulier” van de docent waarop JIJ alle informatie invult (je naam, module code(-s), code van de docent en datum). De docent maakt daarna een rondje door de klas en vult de beoordeling in en zet een handtekening of paraaf op het formulier. Jij neemt daarna de beoordeling over op het controleformulier.
Het controleformulier EN het beoordelingsbriefje voeg je toe aan je portfolio.
Na de 1e helft van het collegejaar en aan het eind van het collegejaar laat je jouw controleformulier (met de moduleboordelingsformulieren) zien aan jouw LTB-er die het geheel controleert en voorziet van een handtekening/paraaf voor akkoord. Je stuurt daarna een scan (pdf-bestand) van het formulier naar het secretariaat (stuur GEEN foto!).

 

Waarom gebruikt Instituut CAM een controleformulier?
In het hbo-onderwijs ben je, als student zijnde, zelf verantwoordelijk voor (het bijhouden en registeren van) jouw beoordelingen.

 

Hoe is het controleformulier ingedeeld?
Het controleformulier bestaat eigenlijk uit 4 formulieren: voor elk collegejaar een afzonderlijk formulier. Dit is gedaan om het formulier niet onoverzichtelijk groot te maken.
Op het jaarlijkse controleformulier zijn alle modulen van het betreffende collegejaar vermeld met de mogelijkheid om de beoordeling daarachter te plaatsen en eventueel de handtekening/paraaf van de docent.

 

Wat gebeurt er verder met het controleformulier?
De ingevulde en bij het secretariaat ingeleverde controleformulieren geven een beeld van jouw studievoortgang.
• Op basis van de ingeleverde controleformulieren van het 1e en 2e studiejaar kun je een studieadvies ontvangen.
• Op het moment dat je alle studiepunten voor het 1e studiejaar (60EC) hebt behaald, kun je een propedeusediploma aanvragen bij het secretariaat.
• Zou je onverwacht je studie moeten staken, kun je op basis van de controleformulieren een verklaring aanvragen.
• Tegen het eind van het 4e studiejaar ontvang je op basis van instemming van de docent Afstuderen en je controleformulieren toestemming om te mogen afstuderen. Als je te veel modulen niet hebt afgesloten, kun je wellicht niet afstuderen en loop je studievertraging op.

Let op: voordat je een diploma kunt ontvangen, moet je alle modulen (totaal 240EC: 4 collegejaren van elk 60EC) hebben afgesloten!

 

Ik heb tijdens het inlevermoment van de controleformulieren (halverwege het jaar, zie rooster, en aan het eind van het jaar) een of meerdere modulen nog niet afgesloten. Wat moet ik nu?
Je LTB-er zal dit bij controle vermelden op je controleformulier. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om tijdens het volgende jaar (of jaren) deze modulen alsnog af te ronden. Je vermeld de behaalde beoordelingen op het juiste controleformulier, laat ze aftekenen door je LTB-er en stuurt een scan naar het secretariaat ter vervanging van de eerder gestuurde.

 

Ik ben mijn controleformulier kwijt geraakt: wat nu?
Als je een leeg controleformulier kwijt raakt, kun je een nieuwe krijgen via het secretariaat (stuur even een mailtje).
Als je een al deels ingevuld controleformulier kwijt bent gerakt, heb je een probleem. Als dit in de 2e helft van het studiejaar gebeurd, kun je een kopie van je halfjaarlijks opgestuurde scan opvragen bij het secretariaat. Als dit in de 1e helft van het jaar bebeurt, vraag je een nieuw formulier aan.
Als je de modulebeoordelingsbriefjes nog wel hebt, kun je aan de hand daarvan je controleformulier weer invullen.
Als je de modulebeoordelingsbriefjes ook kwijt bent zul je alle docenten, die modulen hebben beoordeeld, moeten benaderen voor een nieuw modulebeoordelingsbriefje.

NB: Het controleformulier en je moduleboordelingsbriefjes zijn dus uitermate belangrijk! Maak er dus regelmatig een scan van die je op een veilige plaats bewaart.

 

Ik heb tijdens een eerdere/andere opleiding een of meerdere modulen afgerond op hbo-niveau. Moet ik die modulen nogmaals volgen bij Instituut CAM?
Je kunt voor modulen die je al eerder op hbo-niveau hebt afgerond (ook tijdens reguliere opeidingen) een Vrijstellingsaanvraagformulier opvragen bij het secretariaat.
Je vult dit formulier in met verantwoording waarom jij denkt inaanmerking tekomen voor vrijstelling en legt dit daarna voor (met bewijsmateriaal) aan de docent van dat module (zie rooster) of (als dat niet lukt) aan je LTB-er. De docent of LTB-er beoordeeld jouw aanvraag en vult een advies in. Je ontvangt je aanvraag dan retour en stuurt deze door naar de Examen Commissie van Instituut CAM (excie@instituut-cam.nl).

Let op: Stuur het formulier altijd op als word-document. Als je geen digitale handtekening bezit, print het dan ook uit, onderteken het formulier en stuur die foto mee.

Je ontvangt van de ExCie bericht of je aanvraag is goedkeurd en kunt , bij goedkeuring, op je controleformulier bij het betreffende module invullen “Vrij”. Het formulier dat je terugontvangt van de ExCie vormt je bewijsmateriaal en voeg je (ook) toe aan je portfolio.

 

Diplomering

Wanneer kan ik een/mijn diploma verwachten?
Als je alle modulen van het 1e studiejaar (het zogenaamd propedeusejaar) hebt afgerond, kun je een propedeusediploma aanvragen bij het secretariaat.
Als je jouw gehele opleiding hebt afgerond (240EC hebt behaald), en je controleformulieren netjes hebt ingeleverd, ontvang je een uitnodiging voor de diploma-uitreiking.

 

Ik kan niet aanwezig zijn tijdens de diploma uitreiking: ontvang ik nu geen diploma?
Je ontvangt wel een diploma maar, in verband met het afleggen van de eed, we moeten dan een afspraak maken voor een moment waarop Instituut CAM jou het diploma kan overhandigen.

 

Ik kan niet afstuderen op de daarvoor bedoelde datum: wat nu?
Met de docent Afstuderen kun je een afspraak maken voor een andere datum, onder het voorbehoud dat de Examen Commissie beschikbaar is op dat moment en deze datum wordt gepland VOOR de aanvang van het volgende collegejaar.
Afstudeermomenten worden altijd zo veel mogelijk samengevoegd dus je kunt niet vrijelijk een datum plannen.

 

Ik moet nog een of meerdere modulen afronden (waaronder wellicht het afstuderen op zich): wat moet ik nu?
Als je aan het eind van het 4e studiejaar nog modulen moet afronden en/of (daardoor) niet kunt afstuderen in het jaar waarin jij het 4e studiejaar doorloopt (doorgaans wegens studievertraging) kun je het secretariaat verzoeken jou voor het daarop volgende collegejaar in te schrijven als “Extraneus”. Je hoeft dan niet het volledige collegegeld te betalen maar mag ook geen lessen volgen. Je kunt wel ondersteuning vragen aan de docent Afstuderen voor jouw afstuderen. Zou je ook nog lessen willen/moeten volgen, dan kun je dat aangeven en ontvang je daarvoor een studiecontract (met bijbehorend kostenplaatje).

 

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.