FAQ – Veelgestelde vragen

 

 Hieronder een overzicht van de meest veelgestelde vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Schroom niet om contact met ons op te nemen!

Algemeen

Wat maakt de opleiding uniek?

We zijn een beroepsopleiding. De groepen bestaat uit studenten die studeren voor CAM therapeuten met eigen vakdiscipline. De opleiding is zeer praktijkgericht.

Waarin zijn wij uniek?
Studeren bij Instituut CAM betekent leskrijgen in CAM groepen en VAK-groepen. In Cam-groepen krijgt je les in alle vakken die belangrijk zijn voor je ontwikkeling als therapeut. (therapeutische vorming, communicatie etc.).
In VAK-groepen krijg je alle lessen die belangrijk zijn voor je specialisatie. (Natuurgeneeskunde, Touch for health, Energetische therapie en Kinesiologie)
Voordeel is dat je les krijgt in kleine groepen en dus meer persoonlijke aandacht.

De CAM groepen zijn groter waardoor je al vanaf de start van de opleiding elkaar informeert over de verschillende therapie vormen. Tweemaal per jaar krijg je een casuïstiek die je met elkaar uitwerkt. Zo leer je samenwerken en dat is handig als je gaat doorverwijzen. We creëren een platform waarbij het voordeel is dat je leert netwerken en breder kijkt dan alleen je eigen specialisatie.

Driejarige opleidingen! Hoe dan?

Alle opleidingen werken vanuit het principe dat je de casuïstiek die je van de docent krijgt verder thuis uitwerkt. De uitwerking bespreek je dan weer in je eigen VAK-groep. Daarnaast werken we met praktijkopdrachten. Je leert namelijk het meest van de praktijk. Zo besparen we heel veel tijd waardoor je na drie jaar kunt afstuderen als startbekwame therapeut. Wil je meer verdieping, dan kun je kiezen voor een vierde jaar waarin je naast de masterclasses een onderzoek doet. Zo leer je hoe jij jouw praktijk kunt laten shinen oftewel jouw Unique Selling Point.

Zijn de opleidingen van Instituut CAM CROHO-geaccrediteerd?

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is een register van erkende hogescholen en universiteiten in Nederland.
Instituut CAM valt daar niet onder en kan dus ook niet CROHO geaccrediteerd zijn. Instituut CAM is een wel een CPION geaccrediteerd instituut met onderwijs dat wordt verzorgd onder het NRTO keurmerk.

Werken jullie samen met artsen?

ja, we leren je daardoor te communiceren met artsen. Ook leer je hoe je bij onderzoek een reguliere opdrachtgever kunt vinden.

Wat is een CAM therapeuten met eigen vakdiscipline

Elke student leert voor therapeut maar de therapievorm is anders. Instituut CAM biedt energetisch therapie, natuurgeneeskundige therapie en Kinesiologie.

Wat is anders dan bij andere opleidingen in het complementair veld?

Omdat je in de klas al met diverse therapievormen te maken krijgt, start je al in het eerste jaar je eigen netwerk. Dit vergroot je kans op het werken in een maatschap met diverse therapeuten in het CAM veld.

Wanneer begin je met je stage?

Je mag vanaf het tweede jaar starten met stage. Je kunt je inschrijven bij een beroepsvereniging als student-lid en je bent verzekerd voor de weg WKKGZ. 

Bij welke beroepsvereniging kan ik mij aansluiten na afronding van mijn opleiding?

Dat kan bij Vereniging tot Bevordering van Alterantie Geneeswijze (VBAG), Landelijk Verening Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT), Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig werkende professionals (NWP) en/of Het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).

Wat is WKKGZ?

Wet Klacht en Kwaliteit Gezondheidszorg. Dit is verplicht voor iedereen die een praktijk gaat voeren. Ook als je student bent.

Alle vragen over MBK & PsBK

Zijn de MBK/PSBK-onderhoudsdagen van Instituut CAM geaccrediteerd?

Instituut CAM is een CPION geaccrediteerd instituut met onderwijs dat wordt verzorgd onder het NRTO keurmerk.
Al onze MBK- en PsBK-onderhoudsdagen zijn erkend door het CGO (Collectief Geaccrediteerde Opleidingen) en voldoen dus aan de PLATO-eindtermen. Onze onderhoudsdagen staan ook op de ‘Bij- en nascholinglijst MBK en PsBK CGO’ van het CGO, zie: http://www.cgo-mpsbk.nl/nascholing/.
Voor zover wij weten houden de meeste beroepsverenigingen die lijst van het CGO aan voor het accepteren van bij-/nascholingen, maar … er zijn veel beroepsverenigingen … en iedere vereniging hanteert weer zijn eigen regels! Bij twijfel kan je dit dus het beste even bij je eigen beroepsvereniging nagaan!

Hoeveel ECT's is de MBK / PsBK waard?

MBK en PsBK zijn beiden 30 ECT waard.

Hoe zien de toetsen er uit?

Er worden toetsen afgenomen en deze bestaan geheel uit multiple choice vragen.

Heeft Instituut CAM ook een MBK/PsBK-opleiding voor studenten zonder voorkennis?

Nee, wij bieden alleen het flexibele traject MBK/PsBK.

Vragen over Leefstijlcoach

Kan je je met HBO-'niveau' registreren bij BLCN?

Alleen met een reguliere HBO of Universitaire opleiding (NVAO geaccrediteerd) kan je in aanmerking komen voor een directe registratie bij de BLCN. Reguliere HBO of Universitaire opleidingen zijn opleidingen waarvoor je een studiefinanciering kunt aanvragen.

Kan je, als je nog geen HBO-diploma hebt, eerst het diploma Leefstijlcoach halen en daar een HBO-opleiding afronden en je dan alsnog direct aanmelden bij de BLCN?

Nee, de BLCN hanteert heel strikt dat je je alléén direct aan kan melden bij de BLCN als je over een HBO / WO diploma beschikt en daarná het diploma Leefstijlcoach behaald! Je mag het niet in de andere volgorde doen!

Toetsing HBO-diploma; hoe weet je of een diploma een officieel erkend HBO-diploma is?

Ga naar de website van de BLCN: https://www.blcn.nl/leden/verplicht-hbo-diploma/ -> zie: ‘Hoe herken je een officieel erkend hbo-diploma?’ Mocht je toch nog twijfelen of jouw diploma officieel erkend is, neem dan contact op met KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). De BLCN heeft de beoordeling namelijk overgedragen naar KABIZ.

Wordt er in de opleiding LSC aandacht geschonken aan groepscoaching?

Ja, 1 lesdag gaat over coachen van groepen / groepsdynamica.

Ontvang je na afronding van de opleiding een CPION certificaat en vermelding in het register?

Iedereen die een Registeropleiding afsluit met een diploma of certificaat wordt opgenomen in het Abituriëntenregister.
En … de Opleiding Leefstijlcoach van Instituut CAM is een Registeropleiding (zie: https://www.sphbo.nl/Instituut/Details/4576), dus … ja, na afronding van de opleiding ontvang je een CPION-diploma + vermelding in het register!

Moet je zelf een cliënt hebben / regelen voor de cliënt praktijklessen?

Ja, studenten moeten zelf een te begeleiden cliënt regelen.

Hoeveel uren komen er op het CPION-diploma 'Leefstijlcoach' te staan

CPION-diploma Leefstijlcoach: 1680 uren / 60 EC

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting voor de opleiding Leefstijlcoach is in de eerste periode gemiddeld 2 – 4 uur per week.
Later, tijdens het maken van opdrachten en portfolio, wordt dit meer; die tijdsinvestering is persoonsafhankelijk.

Wat is leefstijltherapeut?

Je volgt de route van leefstijlcoach maar omdat je therapeut bent weet je alles al van dossiervoering. Je krijgt op deze dagen les in Triage.
Triage: Triage is het beoordelen van cliënten naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld.

Vragen over Natuurgeneeskundige therapie

Wordt de opleiding Natuurgeneeskundige Therapie alléén op zaterdagen aangeboden of ook door de weeks + hoeveel lesdagen per jaar?

De Opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut wordt alléén op zaterdagen aangeboden. Ieder studiejaar bevat 25 lesdagen.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding natuurgeneeskunde?

Om toegelaten te worden tot de Opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut vragen wij een afgeronde MBO-4 opleiding, diploma HAVO, diploma VWO of een diploma gelijkwaardig aan voorgenoemde diploma’s.

Wat is de studiebelasting?

Ongeveer 4 – 6 uur per week

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.