Impressie foto’s Conferentie “Verbinding”

Met dank aan Jaap Perenboom (video/geluid/foto’s) hebben we de eerste impressie foto’s van de Conferentie “Verbinding” beschikbaar.

Heeft u ook foto’s gemaakt? Wij willen ze graag aan ons album toevoegen als u ze beschikbaar stelt. Opsturen kan via ons mailadres secretariaat@instituut-cam.nl (bij een klein aantal) of via WeTransfer.

Alles staat klaar voor de ontvangst van forum en deelnemers.

Gerda Perenboom (directeur Instituut CAM) opent het congres “Verbinding”.

Henk Fransen (keynote speaker) opent met een serieuze maar leuke voordracht.

Peter de Groot (Ministerie VWS):
“Wat zijn voor VWS cruciale aandachtspunten/eisen die
een samenwerking tussen de CAM-sector en reguliere werkveld realiseren”?

Hans van de Berg (oud-medewerker Zorgverzekeraars):
Wat zijn voor de zorgverzekeraars cruciale aandachtspunten/eisen die
een duurzame samenwerking tussen de CAM-sector en
de zorgverzekeraars realiseren?

Sander de Bot (voorzitter FAGT):
Wat zijn voor Beroepsverenigingen cruciale aandachtspunten/eisen die
een duurzame samenwerking binnen de CAM-sector realiseren?

John Stolvoort (voorzitter RBCZ):
Wat ziet de RBCZ als hun taak en welke stappen willen zij nemen die
een duurzame samenwerking binnen de CAM-sector en
VWS en zorgverzekeraars realiseren?
(powerpoint presentatie)

Jenny Verbeek (NIBIG):
Wat ziet de NIBIG als hun taak en welke stappen willen zij nemen die
een duurzame samenwerking binnen de CAM-sector,
VWS en zorgverzekeraars realiseren?

Ronald Terpstra (voorzitter CGO):
Wat ziet het CGO als hun taak en welke stappen wil zij nemen om
een duurzame samenwerking tussen de beroepsverenigingen,
koepels en zorgverzekeraars realiseren?
(powerpoint presentatie)

Johan Boogaars (voorm. directeur SNRO):
Welke stappen wil SNRO nemen om
een duurzame samenwerking tussen koepels en
zorgverzekeraars realiseren?
(powerpoint presentatie)

Gerrit Jan Steenbergen (bestuurslid Stichting Zaadbalkanker):
Heeft hij complementaire zorg gemist en wat is wenselijk?
(powerpoint presentatie)

Hierna nam René Benneker (dagvoorzitter)
de leiding van het congres “Verbinding” met strakke hand over.

Waarna het forum vragen vanuit de zaal beantwoorde
die vooraf gesteld werden (via vragenbriefjes) …

… of direct vanuit de zaal.

De deelnemers luisterden aandachtig toe en …

… schoven, gedurende de middagdiscussie,
aan tafel als zij iets te berde wilden brengen.

Waarna de dagvoorzitter aan het eind van het congres
de voorstellen en besluiten samenvatte en de actiepunten benoemde.

Alles bij elkaar: een geslaagde dag!