Internationaal Therapeut Beurs

IT-BeursZoals al meerdere jaren, staat ook dit jaar Instituut CAM weer op de IT-beurs.

Internationaal Therapeut als beurs en als “Natuurlijk Gezond Verzamelpunt” laat vele kanten zien van hoe professionals verantwoord bezig zijn met gezondheid van lichaam, geest en ziel. Bedrijven en organisaties op Internationaal Therapeut geven zinvolle betekenis aan het spectrum van de gezondheidservaring: een integraal georiënteerde benadering van gezondheid en gezondheidsproblematiek.

Stand

Dit jaar heeft Instituut CAM een stand op de begane grond: stand 208.
Bij binnenkomst in de beneden-hal, linksaf naar de lange zijwand en daarna naar rechts tot u aan de linkerzijde bij stand 208 komt.

IT-Beurs 2016Bemensing en aanbod

Op beide beursdagen zullen medewerkers van Instituut CAM aanwezig zijn om u informatie te geven over het aanbod van Instituut CAM, zowel qua 4-jarige opleiding (CPION-geaccrediteerd) “CAM Therapeut, vakdiscipline Energetische Therapie“, als over het aanbod bij-/nascholing waarbij vooral ons aanbod “Vrijstelling Assessment Traject” (ter verkrijging van het CPION-geaccrediteerde diploma “CAM Therapeut“) als ons traject “EC verklaring tbv BTW-vrijstelling” toonzettend zijn.
Uiteraard daarnaast ons aanbod CPION-geaccrediteerd “Medische Basiskennis” en “Psychosociale Basiskennis” voor therapeuten die in aanmerking willen (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars.
Naast bovengenoemde top-trajecten, zal ook informatie worden verschaft over het overige aanbod aan bij-/nascholingscursussen en kunt u met onze medewerkers in gesprek over de activiteiten van Instituut CAM op het gebied van onderwijs en kwaliteitsontwikkeling binnen het CAM-domein.

Conferentie “verbinding” 11 februari 2017

Een van de activiteiten van Instituut CAM betreft de organisatie van een conferentie onder de naam: “Verbinding”.
Naast vertegenwoordigers van diverse beroepsverenigingen en koepels, zal ook een vertegenwoordiger van VWS en van de zorgverzekeraars aanwezig zijn om hun gedachten over “Verbinding” kenbaar te maken.
Gedurende de conferentie zal, naast het inventariseren van de benodigdheden om tot “Verbinding” te komen, via een forum discussie (waarvoor aanwezigen vragen kunnen inleveren tijdens het ochtendprogramma) bepaald worden wat het te volgen pad is om “Verbinding” (en daarmee verhoging van de kwaliteit van therapeuten) te bereiken.

NRTO Keurmerk

Dat Instituut CAM vlak voor de IT-beurs nog haar NRTO-keurmerk uitgereikt heeft gekregen, laat wel zien hoe gedegen de opleidingen van Instituut CAM vorm zijn gegeven.

IT-Beurs 2016

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.