Internationaal Therapeut Beurs

IT-BeursZoals al meerdere jaren, staat ook dit jaar Instituut CAM weer op de IT-beurs.

Internationaal Therapeut als beurs en als “Natuurlijk Gezond Verzamelpunt” laat vele kanten zien van hoe professionals verantwoord bezig zijn met gezondheid van lichaam, geest en ziel. Bedrijven en organisaties op Internationaal Therapeut geven zinvolle betekenis aan het spectrum van de gezondheidservaring: een integraal georiënteerde benadering van gezondheid en gezondheidsproblematiek.

Stand

Dit jaar heeft Instituut CAM een stand op de begane grond: stand 208.
Bij binnenkomst in de beneden-hal, linksaf naar de lange zijwand en daarna naar rechts tot u aan de linkerzijde bij stand 208 komt.

IT-Beurs 2016Bemensing en aanbod

Op beide beursdagen zullen medewerkers van Instituut CAM aanwezig zijn om u informatie te geven over het aanbod van Instituut CAM, zowel qua 4-jarige opleiding (CPION-geaccrediteerd) “CAM Therapeut, vakdiscipline Energetische Therapie“, als over het aanbod bij-/nascholing waarbij vooral ons aanbod “Vrijstelling Assessment Traject” (ter verkrijging van het CPION-geaccrediteerde diploma “CAM Therapeut“) als ons traject “EC verklaring tbv BTW-vrijstelling” toonzettend zijn.
Uiteraard daarnaast ons aanbod CPION-geaccrediteerd “Medische Basiskennis” en “Psychosociale Basiskennis” voor therapeuten die in aanmerking willen (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars.
Naast bovengenoemde top-trajecten, zal ook informatie worden verschaft over het overige aanbod aan bij-/nascholingscursussen en kunt u met onze medewerkers in gesprek over de activiteiten van Instituut CAM op het gebied van onderwijs en kwaliteitsontwikkeling binnen het CAM-domein.

Conferentie “verbinding” 11 februari 2017

Een van de activiteiten van Instituut CAM betreft de organisatie van een conferentie onder de naam: “Verbinding”.
Naast vertegenwoordigers van diverse beroepsverenigingen en koepels, zal ook een vertegenwoordiger van VWS en van de zorgverzekeraars aanwezig zijn om hun gedachten over “Verbinding” kenbaar te maken.
Gedurende de conferentie zal, naast het inventariseren van de benodigdheden om tot “Verbinding” te komen, via een forum discussie (waarvoor aanwezigen vragen kunnen inleveren tijdens het ochtendprogramma) bepaald worden wat het te volgen pad is om “Verbinding” (en daarmee verhoging van de kwaliteit van therapeuten) te bereiken.

NRTO Keurmerk

Dat Instituut CAM vlak voor de IT-beurs nog haar NRTO-keurmerk uitgereikt heeft gekregen, laat wel zien hoe gedegen de opleidingen van Instituut CAM vorm zijn gegeven.

IT-Beurs 2016