Een juiste beroepsopleiding

Door: Grace Zonneveld

Het was een juiste keuze om een opleiding te volgen bij Instituut CAM. Mijn doel was dat mijn cliënten een aanvullende vergoeding kunnen krijgen bij een ziektekostenverzekeraar, maar ik merk nu dat er ‘vele deuren’ zijn opengegaan in mijn huidig beroep van CAM-therapeut met de vakdiscipline Energetische Therapie.

Deur 1
Ik ben er trots op dat ik deze titel heb: CAM-therapeut met de vakdiscipline Energetische Therapie. ? Als ik zeg wat ik doe, dan vragen ze aan mij of het zoiets als reiki is. Dan vertel ik ze dat het bij dit beroep gaat om een 4-jarige studie, aangevuld met Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis en een afstudeeropdracht. Ook dat er vakkundige bijscholing vereist wordt. Dit onderscheid geeft een vakbekwame indruk.

Deur 2
Een profielschets van Energetisch Therapeut geeft ook een professionele indruk. Deze kan ik inzetten richting de huisarts, arboarts en werkgever. De profielschets voeg ik dan ook toe bij de eerste correspondentie.

Deur 3
Bij het afstuderen heb ik gekozen voor het meetinstrument 4-DKL: 4 dimensionale klachtenvragenlijst. Dit meetinstrument gebruik ik om de klachtenreductie met Energetische Therapie meetbaar te volgen bij stress en burn-out (mijn specialisme). Ik kan nu ook resultaatgericht werken: wat duidelijkheid geeft naar mijn cliënt en de huisarts. Dus: als ik doe wat ik zeg ?.

Deur 4
Ook ben ik communicatietrainer en gaf dit aan bij secretariaat Instituut CAM. Daar gaf ik aan dat het 4-DKL-formulier ook ingezet kan worden bij Somatische Onverklaarbare Lichamelijke Klachtenproblematiek (SOLK): 2 van de 3 patiënten van de huisarts heeft te maken met SOLK! Je kunt je hiervoor nu opgeven bij de Bij- & Nascholing bij Instituut CAM die ik zelf mag geven.

Deur 5
Ook zie ik door de 4-DKL-scores wanneer ik moet terugverwijzen. Ik bespreek dit met mijn cliënt en deze krijgt een brief mee (getekend door de cliënt voor een akkoord) & een bijlage met de profielschets. Dit geeft een aanleiding om integraal samen te werken met de praktijkondersteuner huisarts (POH) of psycholoog, een samenwerking om de cliënt samen te behandelen naar vitaliteit.
Een mooi voorbeeld is het volgende:
1) cliënt krijgt van de POH een instructie volgens het protocol landelijke eerstelijns samenwerkingsAfspraak  (LESA) mee om ‘grenzen te stellen’;
2) na dit bezoek aan de POH bekijk ik extra de keelchakra en behandel deze;
3) het volgende consult hoor ik een concrete verandering op zijn werk: hij heeft voor het eerst zijn grens aangegeven aan leidinggevende en werk gedelegeerd.

Deur 6
Nu ik resultaatgericht kan werken met een zichtbare klachtenreductie, kan ik ook contact maken met de werkgever (natuurlijk als de cliënt ermee akkoord gaat). Ik krijg een intermediaire rol en kan concreet aangeven, dat er sprake is van minder verzuim en van herstel. Dat betekent voor de werkgever minder kosten, waardoor het hersteltraject nu ook bekostigd kan worden door de werkgever.

Deur 7
Per toeval ontmoet ik iemand, die werkt bij een landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie, die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. We spraken over de oplopende kosten in de zorg en over de tarieven in het CAM-domein. Ik gaf aan dat de tarieven te laag waren t.o.v. de psychosociale professionals. Ik gaf ook aan dat de resultaten in het CAM-domein nu meetbaar zijn.
Hij wil wel helpen en gaf als tip dat met deze aantoonbare metingen (met een kwantitatief onderzoek van 3 x 200 cliënten) het weleens interessant zou kunnen zijn voor een ziektekostenverzekeraar en dat de tarieven dan kunnen worden opgeschroefd.

 

En hier word ik dan echt heel blij van. Want dat zou een ware erkenning zijn voor ons vak, als we kunnen aantonen wat we resultaatgericht hebben gedaan. Gelijke tarifering met de Psycho Sociale hulpverlening. Hoe mooi zou dat zijn?!  ?

Met een inspirerende groet,
Grace Zonneveld

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.