Kennis Aanleren (Onderwijsaanbod): Bij- & Nascholing CAM

Ondersteuning

Erkende therapeuten

U vindt het belangrijk dat uw therapeut een erkende opleiding heeft gevolgd en zich voortdurend professionaliseert. Instituut CAM vindt dit ook belangrijk en heeft daarom deze pagina beschikbaar gesteld aan erkende therapeuten. In het menu links vindt u onder “Vindt uw erkende therapeut” alle energetische therapeuten die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging.

Alumni

Alle afgestudeerde studenten van een vierjarig opleiding op HBO – niveau, met als afstudeerrichting/beroepsdiscipline de Energetische Therapie, kunnen zich aansluiten bij de Alumni groep. Meer informatie hierover vindt u in het menu links onder “Alumni”.

Vrienden

Iedereen kan “Vriend van Instituut CAM” worden. De groep “Vrienden van Instituut CAM” zijn het best te omschrijven als donateurs. Aangezien Instituut CAM een stichting is, kunnen donaties belastingtechnisch als aftrekpost worden opgevoerd.

Vrienden en alumni krijgen korting op diverse bij- en nascholingen.

 

 

 

Opleiding Energetisch Therapeut in haar geheel SHO (CPION) geaccrediteerd