In onze doelstellingen staat, dat Instituut CAM samenwerking zoekt met de reguliere zorg- en onderwijswereld.

NRTO-logo 2Al bij aanvang van het nieuwe jaar 2016, heeft Instituut CAM weer een mijlpaal bereikt: Wij hebben een mail (als vooraankondiging) en een schrijven ontvangen van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) dat wij succesvol de aanvraagprocedure hebben doorlopen en nu lid zijn van NRTO.

Andere leden van NRTO zijn, onder anderen, de ‘kweekvijver’-opleidingen van hogescholen, gecombineerde HBO-MBO opleiders, specialistische opleidingen, enzovoort.

Via NRTO valt Instituut CAM ook onder een “Gedragscode“.
Bovendien is een geschillenregeling beschikbaar.

LOGO geschillencommissie kl

Kortom: 2016 start goed voor Instituut CAM met het lidmaatschap van NRTO en daarmee alweer een behaalde mijlpaal.