Meeloopdag 24 juni 2017 enorm succes

Met maar liefst 16 belangstellenden werd de meeloopdag op zaterdag 24 juni 2017 geopend.
Als groep werd de belangstellenden eerst een snelle informatie/voorlichting aangeboden waarbij de analogie van het groeien van baby naar volwassene werd gebruikt om de opleiding nader toe te lichten. Deze aanpak werd door de aanwezigen duidelijk gewaardeerd.

Hierna stonden bezoeken aan lessen op het programma, kort onderbroken door een kop koffie of thee.

Eerst brachten de aanwezigen een bezoek aan een stukje van de les LeerTrajectBegeleiding (LTB) van de 1e jaars studenten. Onder toezicht van de docent werd door de 1e jaars op heel praktische wijze in kleine groepjes de ervaring van een LTB-les gedeeld.
Hierna werd in vlot tempo het lokaal (plus een aanvullend lokaal vanwege de benodigde ruimte) omgebouwd tot praktijkruimte waar de bezoekers de ervaring van een energetische behandeling ondergingen. Een ervaring die door de bezoekers in hoge mate gewaardeerd werd. Zowel de organisatoren van deze dag als de docent waren aangenaam verrast door het hoge niveau dat de 1e jaars inmiddels bereikt hebben en op uitermate deskundige wijze toepasten. Lof voor de 1e jaars voor hun professionele instelling en uitvoering en uiteraard dank voor deze bijdrage.

Na een ontspannen kop koffie of thee bezocht de groep een 3e jaars les Communicatie waarbij zij, onder leiding van de docent, een leuke quiz via internet (met gebruik van mobieltjes in de klas!) kregen voorgeschoteld. Ook hier een beeld van de wijze waarop op een ontspannen en interactieve manier met gebruik van moderne faciliteiten het onderwijs binnen Instituut CAM wordt verzorgt.

Na afloop van de bezoeken aan de lessen, was er voldoende ruimte om vragen te stellen, waarvan met het nodige plezier gebruik werd gemaakt.

Dat deze methode van voorstellen van Instituut CAM een goede is, bleek wel uit het feit dat aansluitend twee deelnemers een intake-gesprek wilden voeren (en zich direct inschreven voor de opleiding) en een groot aantal deelnemers aangaf ‘de informatie even op zich te willen inwerken waarna ze contact zullen opnemen’.

Voor Instituut CAM is dit een goed werkend concept gebleken waarop we zeker een vervolg zullen organiseren.

Wat de deelnemers betreft: bedankt voor jullie aanwezigheid en enthousiasme en de leuke reactie-mails die we al op zaterdagmiddag en zondag mochten ontvangen.