®

Op dinsdag 8-11-2016 kregen we (eindelijk) bericht: zowel onze naam als ons ‘beeldmerk’ (zeg maar ons logo) is geregistreerd en beschermd.
Dat betekent dat niemand meer onze naam, het logo, of delen daarvan, mag gebruiken zonder onze toestemming.

Op daarvoor in aanmerking komende stukken zullen wij dus voortaan de vermelding: “© Instituut CAM ®” opnemen, of :

© logo_klein  ®

Op die wijze is het voor iedereen helder dat deze stukken ons ‘eigendom’zijn en beschermd zijn.

Overigens: ook al staat ergens niet het © en/of ® bij, dan betekent dit niet dat het betreffende document niet beschermd is: de bescherming geldt gewoon altijd.  

©

Uiteraard was al geregeld dat op al onze ‘producten’ het onvervreemdbaar copyright van toepassing is.

Op zich hoeft dat niet eens afzonderlijk vermeld te worden: ‘producten’ vallen altijd onder het copyright. Het blijkt echter wel verstandig te zijn dat overduidelijk zichtbaar te maken zodat er geen ‘vergissing’ mogelijk is.

Bescherming intellectueel eigendom

Dankzij de registratie van onze naam en beeldmerk, hebben wij weer een stapje gemaakt in de bescherming van onze ‘producten’.