Federatie CAM slaat nu de brug

Eindelijk is het zo ver. De complementaire therapeut in Nederland weet zich momenteel gesterkt door een eigen beroepsfederatie die een stevige brug slaat tussen de reguliere geneeskunde en vele complementaire behandelwijzen die ons land rijk is. Op 11 januari werd in hotel Het Kontakt der Kontinenten in Soest daarvoor het officiële startsein gegeven. Gesteund door huisartsen is de federatie CAM (Complementary Additive Medicine) nu een feit. Zij telt inmiddels een kleine zestig leden en dat aantal groeit met de dag. Waarom een federatie? Het landschap van beroepsverenigingen en koepels waarin de belangen van diverse leden worden behartigd in het complementaire veld is uitzonderlijk groot en telt honderden verschillende kleine en grotere organisaties. Ieder van hen behartigt op zijn beurt een eigen vakdiscipline of behandelwijze. De federatie CAM wil nu juist voor alle CAM therapeuten tezamen voor de belangen opkomen en daarbij als het ware vakdiscipline overstijgend zijn. Lees verder op de website van de federatie CAM therapeuten. Word lid van de federatie cam therapeuten en help CAM therapeuten aan een maatschappelijk erkende plaats binnen het beroepenveld van de zorg!...

Dag van de CAM therapeut 2018

Op zaterdag 1 september 2018 werd de ‘Dag van de CAM therapeut ‘georganiseerd door Instituut CAM (met medewerking van o.a. de Federatie). De dag werd goed bezocht door diverse therapeuten en artsen. Ook de workshop die werd gegeven door artsen heeft inzicht gegeven in de eisen van wederzijdse samenwerking. Hieronder een filmpje en een beknopt beschrijven wat deze dag heeft opgeleverd en wat het vervolg is. De derde revolutie De inleiding van de heer Hugo Verbrugh geeft inzicht in de eeuwenoude discussie in het denken over gezondheid. Is het lichaam een goed georganiseerde machine of is er meer en ook onverklaarbaar. Na de successen van het natuurwetenschappelijke medische model wordt de geneeskunde geconfronteerd met nieuwe vragen waarop zij het antwoord moet zien te vinden. Denk daarbij aan de invloed van psychosociale, maatschappelijke en economische factoren bij het ontstaan en verloop van allerlei gezondheidsklachten, aan ‘onbegrepen ziekten’ zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom. Denk ook aan de effecten van placebo’s en, in het algemeen, aan de mogelijkheid om door gerichte wilsinspanning autonoom geachte lichaamsfuncties, zoals de bloedcirculatie of het immuunsysteem, te beïnvloeden. Dan ligt hierin de taak van de CAM therapeut: De derde revolutie ! Hackaton Na de pauze zijn we uiteen gegaan en hebben een ‘Hackaton’ uitgewerkt. Probleemstelling was:” Hoe worden we landelijk zichtbaar als complementair therapeut’. De uitkomsten waren verwerkt op grote flappen waarin allereerst werd opgeschreven wat overeenkomsten zijn van alle CAM therapeuten. Een allereerste aanzet tot het ontwikkelen van een landelijk beroepsprofiel van complementaire therapeuten. Instituut CAM heeft dit opgepakt en de opdracht bij een Onderwijs Socioloog neergelegd. 9 november: tijdens de eerste Federatiebijeenkomst van 14.00 – 16.00...

Diploma uitreiking 7 juli 2018

Wow, super trots zijn wij op onze afstudeerders van de opleiding Energetische Therapie. Via dit filmpje nog een samenvatting van de diploma uitreiking van 7 juli 2018. Heel veel succes allemaal en nu vooral genieten van jullie welverdiende zomervakantie! Team Instituut...

Instituut CAM voldoet nog steeds aan de vereisten van het NRTO keurmerk!

Instituut CAM is trots weer te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het NRTO keurmerk. Deze toetsing gaat via een externe certificerende instelling. Het NRTO keurmerk staat voor het transparant aanbieden van producten en diensten, het bieden van adequate dienstverlening, het professioneel omgaan met klanten, het hebben van deskundig personeel en het meten van klanttevredenheid. Het NRTO keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut. Zie ook onderstaande video over het NRTO keurmerk:  ...

Meld je aan voor Federatie CAM Therapeuten!

Federatie CAM Therapeuten De website van de Federatie CAM Therapeuten is online! Aanmelden of wil je meer informatie? Dat kan via www.federatie-cam.nl   In het kort De Federatie CAM Therapeuten wil 10.000 CAM therapeuten samenbrengen waarbij men een gesprekspartner is van huisartsen, paramedici, verpleegsters en alle andere groeperingen die zich inmiddels hebben gebundeld en aan tafel zitten bij diverse overleggen. Maatschappelijke erkenning voor het beroep van CAM Therapeut waardoor samenwerking met eerstelijns zorg mogelijk is. De federatie wil bereiken dat: In samenwerking met huisartsen een keurmerk voor CAM therapeuten wordt uitgedacht en uitgevoerd gaat worden die de kwaliteit en professionaliteit van therapeuten en die de samenwerking tussen eerstelijns zorg en complementaire zorg verhoogt. Een systeem wordt ingezet waarmee men het patiëntendossier kan uitbreiden tussen eerstelijns zorg en Cam therapeuten Middelen ingezet worden die kwaliteit van samenwerking en uitvoering daadwerkelijk bevorderen. Het kwaliteitshandelen van CAM-therapeuten dermate zichtbaar wordt door middel van het starten van actieweken zodat er een integrale rol is weggelegd in het gehele Zorg-veld. CAM therapeuten kennis krijgen omtrent het verdienmodel waarmee het voor hen makkelijker wordt een praktijk te kunnen voeren. Het doel is vanuit therapeuten een kwaliteits- en professionaliseringstendens ontwikkelen ten aanzien van wel of niet aangesloten therapeuten werkende in het CAM veld. Meld je...

‘CAM therapeut een erkend maatschappelijk beroep’

Voorwaarts in de professionalisering van CAM zorgverleners als beroepsgroep Lezing door Gerda Perenboom, directeur Instituut CAM Op de massage-complementaire Vakbeurs te Hoevelaken Vrijdag 16 maart 2018 om 11:35 uur Zaterdag 17 maart 2018 om 12:40 uur In deze lezing lanceert de project groep ‘Samenwerken, da’s pas gezond’ haar ideeën. Laten we krachten bundelen! We staan klaar om samen te werken met de reguliere gezondheidszorg. Ons motto is ‘De patiënt staat centraal en de zorg wordt rondom de patiënt heen georganiseerd. ‘ Als we NU krachten bundelen kunnen we Straks: . een sleutelrol spelen in het krachtenveld van de CAM-sector en juist ook in het dialoog met verzekeraars, patiëntenverenigingen, ministerie VWS, beroepsverenigingen en andere partijen buiten het CAM-veld. . een keurmerk uitvoeren waardoor de kwaliteit en professionaliteit van therapeuten en die de samenwerking tussen eerstelijns zorg en complementaire zorg verhogen waardoor samenwerken met eerstelijns zorg werkelijkheid wordt. . middelen inzetten die kwaliteit van samenwerking en uitvoering daadwerkelijk bevorderen.   Wil je hier meer over weten? De projectgroep ‘Samenwerken, da’s pas gezond’ wil jullie graag betrekken in het plan van aanpak. Wil jij ook je steentje bijdragen? Kom dan vooral naar deze lezing. We ontmoeten je graag! Aanmelden kan hier Dit project wordt o.a. gedragen door: M. de Voigt Prof. Emeritus hoogleraar; L. Meier apothekersassistent; Vektis, Kiwa; Arts & Case-manager huisartsen zorg; G. J. Steenbergen CEO A.S. Watsongroup; G. Perenboom med. Directeur Instituut...

Project Samenwerken, da’s pas gezond

Samenwerking tussen huisartsen en CAM therapeuten Dit project is medio oktober gestart en heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en CAM therapeuten te bevorderen. De stuurgroep, bestaat uit de volgende leden: P. Heera, huisarts; M. de Voigt, emeritus hoogleraar; G.J. Steenbergen, CEO A.S. Watsongroup en bestuurslid patiënten vereniging zaadbalkanker; L. Kuipers, assistent gezondheidszorg en CAM therapeut; G.J. Perenboom voorzitter projectgroep, onderwijskundige, pedagoog en CAM therapeut.   Het project zal onder leiding van de heer Heera worden gestart, te beginnen met een pilot. Voor deze pilot met de gemeente Zoetermeer is de stuurgroep per direct op zoek vijf therapeuten die onder medische begeleiding een proefpersoon willen behandelen. De proeftuin heeft tot doel in samenwerking met de gemeente een alternatief verdienmodel verder uit te werken. Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar: directie@instituut-cam.nl t.a.v. ‘project samenwerken’ en deze zullen rechtstreeks worden doorgestuurd naar de heer Heera.   Binnenkort wordt er een nieuwe website behorende bij dit project gelanceerd en via deze website informeren wij u over het vervolg van dit project. Houd dus onze website en Social Media goed in de gaten. Voor meer informatie of heeft u vragen, neem gerust contact met ons...

De opleidingen MBK, PSBK en CAM-therapeut Eigen Vakdiscipline zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Nederland opleidingenland In het kader van een leven lang leren, worden tal van beroeps- en/of functiegerichte opleidingen gevolgd. Sommigen daarvan staan onder overheidstoezicht. Dat zijn de officiële MBO, HBO, WO-opleidingen. Daarnaast zijn er nog tal van opleidingen die buiten het overheidstoezicht vallen, maar die wel arbeidsmarkt kwalificerend zijn. Deze opleidingen kunnen door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) op inhoud en op niveau worden getoetst. De opleidingen MBK, PSBK en CAM-therapeut Eigen Vakdiscipline verzorgd door Instituut CAM, zijn door het CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleidinghttps://www.cpion.nl/Page/Home. Met deze accreditatie is vastgesteld dat deze opleiding op HBO/bachelor-niveau wordt georganiseerd en dat deze past bij het domein én de verantwoordelijkheid van beroepsuitoefening op HBO/bachelor werk- en denkniveau in het paramedische zorgveld. Ook de omvang van deze deeltijdopleiding is in de beoordeling meegenomen.   NB De zusterorganisatie van CPION, Certiked VBI beoordeelt de onder toezicht van de overheid (NVAO) staande bachelor en masteropleidingen op zowel HBO- al...

CPION diploma “CAM Therapeut, eigen vakdiscipline”

“CAM Therapeut, eigen vakdiscipline” We krijgen veel vragen over het, door CPION uitgegeven, diploma: “CAM Therapeut, eigen vakdiscipline”. We willen u uitleggen wat dit nu precies inhoudt.   Het beroep van CAM therapeut/ zorgverlener valt onder de Nederlandse wet Met ingang van 1 januari 2017 valt het beroep van CAM therapeut/zorgverlener onder de Nederlandse wet en moet daarmee voldoen aan de wet kwaliteit- en klacht gezondheidszorg (Wkkgz). Daarmee zijn alle CAM therapeuten gelijkgesteld aan de richtlijnen van de reguliere zorg.   HBO werk- en denkniveau Het HBO werk- en denkniveau wordt in het reguliere circuit vastgesteld door het behalen van de HBO competenties. Elke HBO-werknemer in Nederland moet voldoen aan de HBO-competenties. Verpleegkundige, Fysiotherapeut, Psychotherapeut, etc. vallen onder deze HBO opgeleide professionals. Deze competenties zijn zowel in Europees verband als in Nederland vastgesteld. U moet dan denken aan de volgende onderdelen: Grondslag voor het therapeutisch werk, (bijvoorbeeld: Integer gedrag); Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling; Interpersoonlijk (bijvoorbeeld: kan belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen: Conflicthantering); Vakinhoudelijk (bijvoorbeeld: geeft mensen meer inzicht in hun ziekteproces geven waardoor er in de toekomst meer van een preventieve werking uitgegaan kan worden); Werken aan kwaliteit (bijvoorbeeld: organiseert het eigen werk en de eigen tijd op de juiste wijze); Kennisontwikkeling en professionaliteit (bijvoorbeeld: kan zo nodig en indien mogelijk participeren in activiteiten op het gebied van onderzoek met betrekking tot de holistisch energetische therapie); Ondernemen (bijvoorbeeld: weet welk administratie systeem voor zijn praktijk geschikt is); Samenwerken in professionele relaties (bijvoorbeeld: communiceert met eerste/ tweedelijns gezondheidszorg). In totaal moeten onze student meer dan 80 doelen in vier jaar behalen....

Lesgeven met de licentie van Instituut CAM

“Licentie Docenten” is een project van Instituut CAM waarin: • Docenten kunnen lesgeven onder de vlag van Instituut CAM; • Docenten baas blijven over de eigen cursussen; • Meeliften op de PR van Instituut CAM; • Leren hoe een goede cursus is opgebouwd; • Cursisten van de cursus Didactiek na afloop een SNRO certificaat krijgen van Instituut CAM.   Wat is een Licentiedocent? Door het volgen van de cursus didactiek ben je in staat je eigen bijscholingen op het gebied van onderwijs vorm te geven. De inhoud bepaal jezelf. De cursus of bijscholing die je hebt ontwikkeld kun je daarna aanbieden onder de vlag van Instituut CAM. Daarmee val je onder het NRTO (onderwijs) keurmerk van Instituut CAM. Instituut CAM let op de didactische kwaliteiten en jij bepaalt de inhoud.   Voordeel: Je geeft les onder de vlag van Instituut CAM maar blijft wel zelfstandig. Je staat er niet alleen voor, samen met collega’s organiseren we collega- consultatiedagen. Onze licentiedocenten krijgen voorrang bij het vervullen van vacatures en het onderwijsaanbod wordt o.a. breed verspreid via flyers op beurzen, op de website en via onze social media kanalen.   Investering: Driedaagse cursus € 375,- en € 45,- cursusmap Licentiedocent € 85,- per jaar   Instituut CAM is SNRO geaccrediteerd en bezit het NRTO keurmerk. Opleiding Energetische therapie en MBK – PSBK zijn CPION geaccrediteerd.   Mocht je advies willen of er zijn nog vragen, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag en denken met je mee....