Project Samenwerken, da’s pas gezond

Samenwerking tussen huisartsen en CAM therapeuten Dit project is medio oktober gestart en heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en CAM therapeuten te bevorderen. De stuurgroep, bestaat uit de volgende leden: P. Heera, huisarts; M. de Voigt, emeritus hoogleraar; G.J. Steenbergen, CEO A.S. Watsongroup en bestuurslid patiënten vereniging zaadbalkanker; L. Kuijpers, apotheker en CAM therapeut; G.J. Perenboom voorzitter projectgroep, onderwijskundige, pedagoog en CAM therapeut.   Het project zal onder leiding van de heer Heera worden gestart, te beginnen met een pilot. Voor deze pilot met de gemeente Zoetermeer is de stuurgroep per direct op zoek vijf therapeuten die onder medische begeleiding een proefpersoon willen behandelen. De proeftuin heeft tot doel in samenwerking met de gemeente een alternatief verdienmodel verder uit te werken. Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar: directie@instituut-cam.nl t.a.v. ‘project samenwerken’ en deze zullen rechtstreeks worden doorgestuurd naar de heer Heera.   Binnenkort wordt er een nieuwe website behorende bij dit project gelanceerd en via deze website informeren wij u over het vervolg van dit project. Houd dus onze website en Social Media goed in de gaten. Voor meer informatie of heeft u vragen, neem gerust contact met ons...

De opleidingen MBK, PSBK en CAM-therapeut Eigen Vakdiscipline zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Nederland opleidingenland In het kader van een leven lang leren, worden tal van beroeps- en/of functiegerichte opleidingen gevolgd. Sommigen daarvan staan onder overheidstoezicht. Dat zijn de officiële MBO, HBO, WO-opleidingen. Daarnaast zijn er nog tal van opleidingen die buiten het overheidstoezicht vallen, maar die wel arbeidsmarkt kwalificerend zijn. Deze opleidingen kunnen door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) op inhoud en op niveau worden getoetst. De opleidingen MBK, PSBK en CAM-therapeut Eigen Vakdiscipline verzorgd door Instituut CAM, zijn door het CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding. Met deze accreditatie is vastgesteld dat deze opleiding op HBO/bachelor-niveau wordt georganiseerd en dat deze past bij het domein én de verantwoordelijkheid van beroepsuitoefening op HBO/bachelor werk- en denkniveau in het paramedische zorgveld. Ook de omvang van deze deeltijdopleiding is in de beoordeling meegenomen.   NB De zusterorganisatie van CPION, Certiked VBI beoordeelt de onder toezicht van de overheid (NVAO) staande bachelor en masteropleidingen op zowel HBO- al...

CPION diploma “CAM Therapeut, eigen vakdiscipline”

“CAM Therapeut, eigen vakdiscipline” We krijgen veel vragen over het, door CPION uitgegeven, diploma: “CAM Therapeut, eigen vakdiscipline”. We willen u uitleggen wat dit nu precies inhoudt.   Het beroep van CAM therapeut/ zorgverlener valt onder de Nederlandse wet Met ingang van 1 januari 2017 valt het beroep van CAM therapeut/zorgverlener onder de Nederlandse wet en moet daarmee voldoen aan de wet kwaliteit- en klacht gezondheidszorg (Wkkgz). Daarmee zijn alle CAM therapeuten gelijkgesteld aan de richtlijnen van de reguliere zorg.   HBO werk- en denkniveau Het HBO werk- en denkniveau wordt in het reguliere circuit vastgesteld door het behalen van de HBO competenties. Elke HBO-werknemer in Nederland moet voldoen aan de HBO-competenties. Verpleegkundige, Fysiotherapeut, Psychotherapeut, etc. vallen onder deze HBO opgeleide professionals. Deze competenties zijn zowel in Europees verband als in Nederland vastgesteld. U moet dan denken aan de volgende onderdelen: Grondslag voor het therapeutisch werk, (bijvoorbeeld: Integer gedrag); Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling; Interpersoonlijk (bijvoorbeeld: kan belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen: Conflicthantering); Vakinhoudelijk (bijvoorbeeld: geeft mensen meer inzicht in hun ziekteproces geven waardoor er in de toekomst meer van een preventieve werking uitgegaan kan worden); Werken aan kwaliteit (bijvoorbeeld: organiseert het eigen werk en de eigen tijd op de juiste wijze); Kennisontwikkeling en professionaliteit (bijvoorbeeld: kan zo nodig en indien mogelijk participeren in activiteiten op het gebied van onderzoek met betrekking tot de holistisch energetische therapie); Ondernemen (bijvoorbeeld: weet welk administratie systeem voor zijn praktijk geschikt is); Samenwerken in professionele relaties (bijvoorbeeld: communiceert met eerste/ tweedelijns gezondheidszorg). In totaal moeten onze student meer dan 80 doelen in vier jaar behalen....

Lesgeven met de licentie van Instituut CAM

“Licentie Docenten” is een project van Instituut CAM waarin: • Docenten kunnen lesgeven onder de vlag van Instituut CAM; • Docenten baas blijven over de eigen cursussen; • Meeliften op de PR van Instituut CAM; • Leren hoe een goede cursus is opgebouwd; • Cursisten van de cursus Didactiek na afloop een SNRO certificaat krijgen van Instituut CAM.   Wat is een Licentiedocent? Door het volgen van de cursus didactiek ben je in staat je eigen bijscholingen op het gebied van onderwijs vorm te geven. De inhoud bepaal jezelf. De cursus of bijscholing die je hebt ontwikkeld kun je daarna aanbieden onder de vlag van Instituut CAM. Daarmee val je onder het NRTO (onderwijs) keurmerk van Instituut CAM. Instituut CAM let op de didactische kwaliteiten en jij bepaalt de inhoud.   Voordeel: Je geeft les onder de vlag van Instituut CAM maar blijft wel zelfstandig. Je staat er niet alleen voor, samen met collega’s organiseren we collega- consultatiedagen. Onze licentiedocenten krijgen voorrang bij het vervullen van vacatures en het onderwijsaanbod wordt o.a. breed verspreid via flyers op beurzen, op de website en via onze social media kanalen.   Investering: Driedaagse cursus € 375,- en € 45,- cursusmap Licentiedocent € 85,- per jaar   Instituut CAM is SNRO geaccrediteerd en bezit het NRTO keurmerk. Opleiding Energetische therapie en MBK – PSBK zijn CPION geaccrediteerd.   Mocht je advies willen of er zijn nog vragen, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag en denken met je mee....

Beursdeelname & activiteiten 2017-2018

Hier kun je zien waar we te vinden zijn naast onze Open Dagen, intakegesprekken en proeflessen o.a. beursdeelname en andere activiteiten. Op de volgende beurzen zijn we te vinden: Zaterdag 18 en zondag 19 november 2017 De 26ste editie van de Internationaal Therapeut beurs in Houten Tijden: 10:00 – 17:00 uur Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten   Vrijdag 16 t/m zondag 18 maart 2018 Massagebeurs Hoevelaken Tijden: 10:00 – 17:00 uur Locatie: Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken   Zaterdag 6 oktober 2018 Scholings-dag CAM Educatie – Hotel en Congrescentrum Mennorode Deze dag wordt georganiseerd door Instituut CAM in samenwerking met Sooner beurzen. Nadere informatie volgt nog. Locatie: Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet   Dinsdag 22 t/m zaterdag 26 januari 2019 De Nationale Onderwijs Tentoonstelling Dinsdag 22 januari 2019       | 10.00 – 17.00 uur Woensdag 23 januari 2019   | 10.00 – 20.30 uur AVONDOPENING Donderdag 24 januari 2019  | 10.00 – 17.00 uur Vrijdag 25 januari 2019         | 10.00 – 17.00 uur Zaterdag 26 januari 2019      | 10.00 – 16.30 uur Locatie: Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht Wil je als student bijdragen aan bovenstaande beurzen? Stuur een mailtje...

Open dagen – Intakegesprekken – Proeflessen

De data voor de open dagen, intakegesprekken en proeflessen zijn bekend. Collegejaar 2017-2018 Februari instroom 2018: Open dag: Zaterdag 9 december 2017 (let op, de datum is gewijzigd, deze stond eerst op 18 november 2017) 13:00 – 13:00 uur   voorlichting 13:00 – 15:30 uur   praktijkles Aanmelden? Stuur een mailtje naar secretariaat@instituut-cam.nl Intakegesprekken: In overleg Locatie: University College Utrecht (UCU) Campusplein 16 3584 ED UTRECHT routebeschrijving Collegejaar 2018-2019 Open dag: Zaterdag 16 juni 2018 13:00 – 14:00 uur   voorlichting 14:00 – 15:30 uur   praktijkles zaterdag 23 juni 2018 10:00 – 12:00 uur   voorlichting Intakegesprekken: Zaterdag 23 juni 2018 Zaterdag 30 juni 2018 en zaterdag 7 juli 2018 Aanmelden? Stuur een mailtje naar secretariaat@instituut-cam.nl Locatie: University College Utrecht (UCU) Campusplein 16 3584 ED UTRECHT routebeschrijving Save the date! Dag van de CAM therapeut Zaterdag 01 september...

Nieuwe Leslocatie

Nieuwe leslocatie   Vanaf september gaat Instituut CAM haar lessen verzorgen op een geheel nieuwe leslocatie. Bij het NRTO keurmerk hoort een leslocatie die onze boodschap ook uitstraalt. Nieuwe Leslocatie: University College te Utrecht (UCU). Campusplein 1, 3584 ED Utrecht Onze docenten en studenten zijn inmiddels geïnformeerd. Voor deelnemers aan onze cursussen/bijscholingen/ enzovoort geld: Lessen die op locatie buiten Utrecht worden verzorgd blijven gewoon op die locaties. Lessen op vrijdag in Utrecht (bv flexibel traject) blijven in het Rode Kruis gebouw. Lessen op zaterdag worden in principe allemaal verplaatst naar de nieuwe leslocatie.   Meer informatie over onze nieuwe leslocatie kun je vinden via DEZE LINK. Als je dan toch aan het kijken bent, bekijk dan meteen ook de foto’s van de nieuwe locatie via DEZE LINK.   Groot voordeel van de nieuwe locatie is, dat er gratis parkeerruimte voor iedereen beschikbaar is, dat er een Mensa is waar in de pauze iets gegeten kan worden en dat de leslokalen voldoen aan de meest moderne eisen.   Dag van de CAM Therapeut Het bovenstaande betekend ook dat “De Dag van de CAM Therapeut” op 2 september aanstaande, met het thema: “Spirituele Weerbaarheid”, verzorgd door docent Roelof Tichelaar, wordt verplaatst. Deze dag zal plaatvinden in de Collegezaal van University College Utrecht. Onze ingeschreven studenten hebben gratis toegang. Voor niet-studenten geldt: Inschrijven door betaling van €35,00 o.v.v. ‘Dag CAM’ + naam op rekeningnummer NL54 RABO 0127420223. Na afloop ontvangt u een certificaat “Spirituele...

Diplomering 4e-jaars studenten

Diplomering 4e-jaars studenten Zaterdag 8 juli 2017 was weer een memorabele dag voor Instituut CAM: Klas HU13, de vierde jaars gedurende cursusjaar 2016-2017, was afgestudeerd en mocht de felbegeerde en in het beroepsveld hooggewaardeerde diploma’s in ontvangst nemen. Met de ontvangen diploma’s voldoen de gediplomeerden aan alle eisen van de zorgverzekeraars, aan de eisen van de belastingdienst ten aanzien van BTW-vrijstelling en aan de eisen van het beroepsveld ten aanzien van de benodigde kennis op hbo-niveau (240EC) en het “CAM Therapeutschap”. Na vier jaar hard werken werden, na het afleggen van de eed en het ondertekenen van het diploma, maar liefst 7 voormalige studenten/afgestudeerden omgevormd van ‘startbekwaam’ naar ‘startend beroepsbeoefenaar’. Ook al zullen ook deze studenten in de komende jaren nog hun bij-/nascholingspunten moeten behalen, ze zijn nu allemaal gekwalificeerd als “CAM Therapeut” en in staat cliënten te behandelen middels “Energetische Therapie”. Via een ontspannen ceremonie werden deze startende therapeuten, onder toeziend oog van de aanwezige genodigden, docenten en directie, toegevoegd aan het beroepsveld van de energetische therapie. Instituut CAM wenst de nieuwe therapeuten enorm veel succes toe in de praktijk en hoopt ze nog regelmatig terug te zien voor...

Diplomering Therapeuten

Diplomering Therapeuten Afgelopen vrijdag 7 juli 2017, hebben 7 studenten hun CPION-geaccrediteerde diploma “CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline” in ontvangst mogen nemen. Deze studenten hebben, in een periode van heel hard werken, ruim voldoende aangetoond dat zij als therapeut ruimschoots functioneren op het benodigde hbo-niveau van hun beroep en in staat zijn hun kennis, kunde en vaardigheden te vertalen naar de beroepspraktijk. Het behaalde diploma bewijst niet alleen dat zij de benodigde beroepscompetenties beheersen maar ook ‘CAM-Therapeut waardig’ zijn. Instituut CAM feliciteert de afgestudeerden en wenst hen veel succes in hun verdere...

Schoolreisje van HU16

Schoolreisje van HU16 24 juni was het zover: De groep studenten 1ste jaars staan vandaag voor een uitdaging en daarbij ook nog een verrassing. En dat vonden ze best wel spannend Ze mochten namelijk bij de Open-/Meeloopdag laten zien wat zij in het eerste jaar geleerd hadden. En dat lieten ze zeker zien. Vooraf vonden ze het best wel eng maar docent Willemijn, die hen het 1ste jaar praktijkles gegeven heeft , had volledige vertrouwen in hun kunnen uitgesproken. Hun opdracht was “zet jezelf in de rol van de therapeut” en “neem de chakra’s waar en observeer”. Daar stonden ze dan: alsof ze dit werk dagelijks deden. In alle rust deden ze hun ervaringen op. Met bewondering en vol trots heb ik naar ‘mijn’ studenten staan kijken: wat een ontwikkeling hebben ze doorlopen. Af en toe heb ik wel eens bij hun les gestaan terwijl ze bezig waren met “het ontdekking van hoe het werkt” en “wat voel ik dan en hoe doet ik dat dan”. Terugvertellend gaven ze allemaal aan dat ze verrast waren dat het klopte wat ze gevoeld hadden. De een had twijfels bij wat er gevoel werd maar toen toch de woorden uit de mond kwamen bleek dat het correct was. De ander vertelde dat haar handen het werk deden maar dat ze niet precies wist wat die handen dan deden: Ze liet het gewoon gebeuren.. Verrassende momenten dus. Maar vooral de ervaring dat het helemaal niet spannend is en dat het een leerzame ervaring was. Ook zijn de studenten met een opdracht vanuit de LTB bezig geweest. Ze zouden met een “woord” aan de...