nrto_keurmerkHet NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Met gepaste trots mogen we melden dat we vandaag bericht ontvingen dat Instituut CAM het NRTO-keurmerk heeft ontvangen.

 

Niet alleen wij, onze studenten en de deelnemers aan onze bij-/nascholing zijn van mening dat Instituut CAM aan hoge kwaliteitseisen voldoet: Het NRTO is het daar mee eens en bevestigt dat door afgifte van het keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Instituut CAM voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie de website van NRTO.