Wat is kinesiologie?

Kinesiologie betekent letterlijk bewegingsleer en is een manier om het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren.  Het gebruikt spiertesten om de oorzaak van stress op te sporen. Kinesiologie kijkt niet naar de fysieke werking van de spier maar wat de spieren ons op energetisch niveau vertellen.

In het veld van Kinesiologie worden, omdat het nog een relatief ‘jong’ vak is, veel nieuwe methodes ontwikkeld. Hierbij denken we o.a. aan Neuro Kinesiologie van Hugo Tobar en aan de SIPS, Stress Indicator Punten Systeem, van Ian Stubbings.

Wij kiezen ervoor om mee te gaan met de ontwikkelingen die er zijn, stellen zich ten doel deze methoden in de basis aan te bieden binnen de opleiding tot Kinesioloog. Dit houdt in dat, naast de al jaren bestaande en zeer effectief gebleken cursussen, ook de Neuro kinesiologie en SIPS methoden aangeboden worden.

Deze cursussen worden aangeboden vanaf het tweede leerjaar maar zijn zeker ook toegankelijk voor alle kinesiologen die zich verder willen bekwamen in hun vak. Het is mogelijk om deze lesdagen te volgen als bij- en/of nascholing (nadere informatie op de website volgt nog).

Neuro Kinesiologie

Neuro Kinesiologie is een vorm van energie-management, het gaat hierbij om stressreductie door het werken met formats. Hugo Tobar heeft, voortbouwend op het werk van Richard Utt, het hele lichaam met de cellen, spieren, organen, chakra’s, emoties enz. geformatteerd.
Een format is een combinatie van een handmode (energie handhouding) en acupressuurpunten. Dit werkt als een soort ‘frequentie-taal’. Met behulp van de spiertest als stressresponstest en het format sporen we de energieblokkades op in het lichaam. Met behulp van hoofdzakelijk acupressuur kan de stress in beweging komen en afgevoerd worden hetgeen maakt dat het zelfhelende vermogen geactiveerd wordt.

SIPS, Stress Indicator Punten Systeem

SIPS, Stress Indicator Punten Systeem, gaat ervan uit dat ons lichaam één energiesysteem is. Door positieve en negatief geladen deeltjes ontstaat er een energiestroom. Stroom kan een bepaalde weerstand ondervinden waardoor de kracht vermindert. Dit kan effect hebben op energieniveau.
Met deze methode kan de hoedanigheid van de weerstand, veroorzaakt door stress, geïdentificeerd en vrijgemaakt worden. Ook hierdoor kan het zelfhelende vermogen weer actief worden.

Brain Gym®

Naast deze vormen van kinesiologie zullen ook de, al jaren als effectief bewezen methoden, onderwezen worden w.o.:
Module Braingym – educatieve kinesiologie:
Brain Gym® is een bewegingsprogramma voor alle leeftijden, dat tot doel heeft het leren te vergemakkelijken en prestaties te verbeteren.
Brain Gym® bestaat uit 26 eenvoudige, leuke en doelgerichte oefeningen, die lichaam en geest integreren om zo snelle en vaak spectaculaire verbeteringen aan te brengen op het vlak van: concentratie, lezen, schrijven, organiseren, luisteren, fysieke coördinatie en meer.

Bekijk voor meer informatie onze opleiding Kinesiologie

Waarom kies je voor Instituut CAM

  • Meerdere instapmomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetisch Therapeut), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.