Opleiding 

Energetische Therapie

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Wat is energetische therapie?

Overal om ons heen is energie. Als je je daarvan bewust bent, verschaf je jezelf de mogelijkheid om die energie te ervaren, voelen en soms zelfs te zien. Binnen het scala aan therapieën binnen de complementaire geneeskunde is energetische therapie een manier om met deze overal aanwezige energie gezondheidsklachten bij cliënten te verhelpen.

Wij van Instituut CAM geven geen specifieke duiding aan de herkomst of de benaming van de energie. Sommigen noemen het kosmische energie, anderen spreken over goddelijke energie. Wij vinden het vooral van belang om te zien wat je ermee kun dóen. Als energetisch therapeut leer je mensen met gezondheidsklachten te helpen door het verminderen of opheffen van blokkades in de energiestromen van hun lichaam. Je cliënten kunnen daardoor ervaren dat ze zijn genezen en dat ze hun leven weer gezond en energiek kunnen voortzetten. Ook kun je met deze therapie het zelfgenezend vermogen van het lichaam vergroten. Alles met als doel de gezondheid van de cliënten te bevorderen.

Iedereen kan leren om zich van zich bewust te worden van deze energie, al zijn er ook mensen met een uitgesproken talent hiervoor. Je kunt je talent om cliënten te behandelen binnen deze vorm van complementaire zorg echter alleen ontwikkelen door te oefenen, net zoals met ieder ander talent.

Voor wie is de opleiding tot energetisch therapeut?

Het kan zijn dat jij nu al meer energie om je heen voelt, ervaart en ziet, dan veel andere mensen. Je wilt die vaardigheid leren inzetten om er anderen mee te helpen. Tijdens de opleiding tot Energetisch Therapeut kun je je hierin bekwamen en je professioneel ontwikkelen als therapeut. Al tijdens de opleiding kun je beginnen met je eigen behandelpraktijk.

 

Docenten Energetische Therapie

De docenten van de opleiding Energetische Therapie hebben veel ervaring, zowel in hun eigen vakgebied als het les geven.

Agnes van der Meer – Theorie & praktijk Energetische Therapie 3e jaars
Cees de Haan – Communicatie 3e jaars
Ellen Roggenband – Medische Basis Kennis (MBK)
Hans de Vries – Afstuderen
Nelly Sporre – Filosofie
Hein van Dongen – Parapsychologie
John Mink – PsychoSociale Basis Kennis (PSBK) | Rouwverwerking
Maria Vendrik – Sociologie
Marsha Botter van der Meijs – Theorie & praktijk Energetische Therapie 2e jaars
Nico Huitema – Medische Basis Kennis (MBK)
Rense Mokkink – Medische Basis Kennis (MBK)
Roelof Tichelaar – Spiritualiteit
Tjitske Mehagnoul Jenema- Communicatie 2e en 4e jaars
Willemijn Mehagnoul – Theorie & praktijk Energetische Therapie 1e jaars
Wim Donders – Communicatie 1e jaars
Yvonne Steyger – Theorie & praktijk Energetische Therapie 4e jaars

Competenties/opleiding

Tijdens de opleiding Energetische Therapie breng je je eigen ontwikkeling in kaart en ontdek je de mogelijkheden voor het energetisch behandelen van mensen. Je doet dat onder begeleiding van heel betrokken docenten die allemaal ruime ervaring hebben in hun eigen praktijk. Zij beantwoorden je vragen, geven adviezen en helpen je vanaf het tweede jaar (als je dat wilt) met het opzetten van je eigen praktijk.

Je ontwikkelt tijdens de opleiding in drie fasen (leerjaren) een eigen stijl waarin je je kennis en vaardigheden toepast in de gezondheidszorg. De competenties die je tijdens deze opleiding ontwikkelt, hebben we over de drie leerjaren verdeeld. Tijdens de opleiding oefen je die in de praktijk door middel van stages, intervisiebijeenkomsten en praktijktrainingen met cliënten. We hebben zeven competentiekaarten ontwikkeld; die vormen het uitgangspunt van je leerproces:

 • Grondslag voor het therapeutisch werk
 • Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling
 • Vakinhoudelijk
 • Werken aan kwaliteit
 • Kennisontwikkeling en professionalisering
 • Ondernemen
 • Samenwerken in professionele relaties

De opleiding besteedt veel aandacht aan een professionele houding: de manier waarop jij als (aankomend) therapeut je vaardigheden en kennis in de praktijk toepast. Daarbij kijken we ook of je over voldoende eigen inzicht beschikt. De professionele houding wordt gezien als een essentieel onderdeel van het algehele functioneren.

Lesprogramma opleiding Energetisch Therapeut

De opleiding Energetische Therapie is praktijkgericht en rond je af in drie jaar. Je studeert na drie jaar af als start bekwame therapeut en je bent je klaar om je eigen praktijk te starten. 

Hoe dat kan? In plaats van je heel veel casuïstiek in de opleiding laat maken wordt er van je verwacht dat je de casuïstiek/ cliëntbehandeling in de thuissituatie kunt uitvoeren.

Je brengt je ervaring tijdens de les in en de vragen die je hebt, worden door de docent tijdens de les beantwoord. Zo doe je al vroeg in de opleiding praktijkervaring op. Hoe meer je thuis oefent hoe beter je het vak onder de knie krijgt.

Zelfstudie uren is dan ook afhankelijk van de tijd die je zelf in de studie steekt. 

Je kunt ervoor kiezen het vierde jaar te volgen. Hier leer je samen te werken met de reguliere zorg, je doet een onderzoek en je volgt masterclasses. Met deze verdiepende lessen word je opgeleid tot vakbekwame therapeut. (240 EC). Hiermee voldoe je aan alle eisen van de beroepsverenigingen en ben je vrijgesteld van BTW afdracht.

Leerjaar 1:

 • De 4 fasen van het consult benoemen en toepassen (instellen, afstemmen, overdracht en afsluiten);
 • Energie benoemen en voelen;
 • Gronding toepassen en weet hoe deze verkregen kan worden;
 • Reflectieverslagen schrijven conform de richtlijnen.

Leerjaar 2:

 • De eigen gronding in korte tijd realiseren;
 • De gronding van de cliënt optimaliseren;
 • Een behandelverslag schrijven conform de richtlijnen van een reflectieverslag;
 • een cliënt behandelen.

Leerjaar 3:

 • De zeven fasen van het energetisch consult automatisch toepassen;
 • De professionaliteit tonen tijdens cliënt praktijkdagen;
 • Een volledig examendossier opbouwen naar aanleiding van deze praktijkdagen.

Leerjaar 4:

 • De student is vakbekwaam therapeut.

Opleidingsvarianten

Naast de reguliere 3-jarige opleiding bieden we een aantal varianten aan; daarmee komen we tegemoet aan studenten met meer dan gemiddelde voorkennis.

Tweejarig TOP-traject

In het tweejarige TOP-traject krijg je de gelegenheid om de vierjarige route in twee jaar af te leggen. Voor deze verkorte opleiding kun je in aanmerking komen als je al een eigen praktijk hebt waarin je gebruik maakt van energetische therapie (met kennis uit korte opleidingen) en (aspirant) lid bent van een beroepsvereniging.

Na afronding van deze tweejarige opleiding krijg je de volgende diploma’s:

 • Diploma CPION – Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis;
 • Diploma CPION ‘CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline’;
 • Diploma Instituut CAM, ‘CAM Therapeut, Vakdiscipline Energetische Therapie’.

 Driejarige traject

Je kunt er ook voor kiezen om de leerjaren 1, 2 en 3 te doorlopen, waarbij je vanaf het tweede jaar een eigen praktijk kunt beginnen en aspirant-lid van een beroepsvereniging kunt worden. Na afronding van deze 3-jarige opleiding krijg je de volgende diploma’s:

 • Diploma CPION – Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis;
 • Diploma Instituut CAM – ‘CAM Therapeut, Vakdiscipline Energetische Therapie’.

 Als je na het derde jaar ook nog het 4e-jaar in het TOP Traject volgt, krijg je ook het CPION-diploma ‘CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline’.

 Intakegesprek

Als je van plan bent om je in te schrijven nemen we tijdens een intakegesprek alle varianten van de opleiding met je door en bepalen we samen welke route het beste bij je past. In de studiegids vind je een uitvoerige beschrijving van de leerdoelen.

Als je meer informatie wilt over het programma van de Opleiding Toegepaste Energetisch Therapie, neem dan contact met ons op.

   Data en lesuren

   De driejarige opleiding bestaat uit 22 lesdagen of -avonden per jaar die worden gehouden in Utrecht, op zaterdagen van half tien ’s morgens, tot half vijf ’s middags. De studiebelasting is 8 uur per week. Bij de planning van het rooster proberen we rekening te houden met schoolvakanties. Bij voldoende aanmeldingen beginnen de vierjarige hbo-opleiding en het tweejarige TOP-traject begin september. In specifieke gevallen is het mogelijk dat je in februari in de opleiding invoegt en bieden we je de mogelijkheid om versneld (in een half jaar) het propedeusejaar af te ronden.

   Toelating
   Wij willen graag dat onze studenten onze opleiding met plezier volgen en met succes afronden. We willen er zeker van zijn dat de opleiding past bij jouw ambities en kennisniveau. Daarom hanteren wij een toelatingsprocedure. Die bestaat uit een schriftelijke informatieprocedure, gevolgd door een intakegesprek met een vertegenwoordiger van de toelatingscommissie. Deze kijkt tijdens dit gesprek vooral naar de volgende punten:

   • Jouw geschiktheid voor de opleiding en het beroep van therapeut in het algemeen;
   • Jouw opleidingsachtergrond en de kans op het succesvol afronden van deze opleiding;
   • Een inschatting van jouw natuurgeneeskundige én energetische vermogen op dat moment.

   Als je opleidingsachtergrond onvoldoende zou zijn, betekent dat nog niet dat we je uitsluiten van deelname. De toelatingscommissie kan je op basis van motivatie, capaciteiten en gewenste leerhouding alsnog groen licht geven. Studenten die tevoren willen weten of ze een goede kans maken, kunnen een toelatingsgesprek aanvragen.

   Kosten
   Intake kosteloos                                                  vrijblijvend
   Inschrijfgeld / nieuwe studenten (eenmalig)      € 100,00
   Collegegeld per studiejaar                                 € 2.550,00
   Studiebegeleidingsgesprekken                          inbegrepen
   Interne stagedagen                                            inbegrepen
   Examengeld 4e jaar                                            € 450,00
   Praktijkweekend (facultatief)                                € 299,00

   Als je meer informatie wilt over de kosten van de Opleiding Toegepaste Energetisch Therapie, neem dan contact met ons op.

   Waarom kies je voor Instituut CAM

   • Meerdere instapmomenten mogelijk
   • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
   • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
   • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
   • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetisch Therapeut), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

   Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

   Download - Les 1-Voeding

    

    

   In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download - Les 1- Medische Basiskennis

    

    

   In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download - Les 2 -Medische Basiskennis

    

    

   In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download - Les4 -Werken met Energieën

    

    

   In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

    

    

   In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download - Les5 -Bewegingsstelsel

    

    

   In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

    

    

   In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download -Ademhalingsstelsel

    

    

   In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download -Nierstelsel

    

    

   In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download -Ontwikkelingspsychologie

    

    

   In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download -Veroudering en sterven

    

    

   In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download -Testland

    

    

   In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download - Les4 -Werken met Energieën

    

    

   In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

   Download -Etherische oliën

    

    

   In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

    

   Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

   Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.