Opleiding 

Energetische Therapie

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Wat is energetische therapie?

Overal om ons heen is energie. Als je je daarvan bewust bent, verschaf je jezelf de mogelijkheid om die energie te ervaren, voelen en soms zelfs te zien. Binnen het scala aan therapieën binnen de complementaire geneeskunde is energetische therapie een manier om met deze overal aanwezige energie gezondheidsklachten bij cliënten te verhelpen.

Wij van Instituut CAM geven geen specifieke duiding aan de herkomst of de benaming van de energie. Sommigen noemen het kosmische energie, anderen spreken over goddelijke energie. Wij vinden het vooral van belang om te zien wat je ermee kun dóen. Als energetisch therapeut leer je mensen met gezondheidsklachten te helpen door het verminderen of opheffen van blokkades in de energiestromen van hun lichaam. Je cliënten kunnen daardoor ervaren dat ze zijn genezen en dat ze hun leven weer gezond en energiek kunnen voortzetten. Ook kun je met deze therapie het zelfgenezend vermogen van het lichaam vergroten. Alles met als doel de gezondheid van de cliënten te bevorderen.

Iedereen kan leren om zich van zich bewust te worden van deze energie, al zijn er ook mensen met een uitgesproken talent hiervoor. Je kunt je talent om cliënten te behandelen binnen deze vorm van complementaire zorg echter alleen ontwikkelen door te oefenen, net zoals met ieder ander talent.

 

Voor wie is de opleiding tot energetisch therapeut?

Het kan zijn dat jij nu al meer energie om je heen voelt, ervaart en ziet, dan veel andere mensen. Je wilt die vaardigheid leren inzetten om er anderen mee te helpen. Tijdens de opleiding tot Energetisch Therapeut kun je je hierin bekwamen en je professioneel ontwikkelen als therapeut. Al tijdens de opleiding kun je beginnen met je eigen behandelpraktijk.

 

Docenten Energetische Therapie

De docenten van de opleiding Energetische Therapie hebben veel ervaring, zowel in hun eigen vakgebied als het les geven.

Petra Busio – Theorie & praktijk Energetische Therapie 1e jaar
Roelof Datema – Theorie & praktijk Energetische Therapie 2e jaar
Willemijn Mehagnoul – Theorie & praktijk Energetische Therapie 3e jaar
Marcel van Gijzel – Theorie & praktijk Energetische Therapie 4e jaar
Maria Vendrik – Sociologie – Systemisch werken
Nelly Sporre – Filosofie en parafilosofie
Roelof Tichelaar – Spirituele weerbaarheid
Ellen Roggenband – Medische Basis Kennis (MBK) / Ethiek
Nico Huitema – Medische Basis Kennis (MBK)
Liesbeth Libbers – PsychoSociale Basis Kennis (PSBK)
Wim Donders & Liesbeth Ruijs – Communicatie
Cees de Haan – Therapeutische vorming | Pedagogiek
Tjitske Mehagnoul Jenema – Therapeutische vorming en Stage
Hans de Vries – Afstuderen
Willemijn Mehagnoul – Starten eigen praktijk (4e jaar)
Marijke Leverink – Positieve Gezondheid

 

Competenties/opleiding

Tijdens de opleiding Energetische Therapie breng je je eigen ontwikkeling in kaart en ontdek je de mogelijkheden voor het energetisch behandelen van mensen. Je doet dat onder begeleiding van heel betrokken docenten die allemaal ruime ervaring hebben in hun eigen praktijk. Zij beantwoorden je vragen, geven adviezen en helpen je vanaf het tweede jaar (als je dat wilt) met het opzetten van je eigen praktijk.

Je ontwikkelt tijdens de opleiding in drie fasen (leerjaren) een eigen stijl waarin je je kennis en vaardigheden toepast in de gezondheidszorg. De competenties die je tijdens deze opleiding ontwikkelt, hebben we over de drie leerjaren verdeeld. Tijdens de opleiding oefen je die in de praktijk door middel van stages, intervisiebijeenkomsten en praktijktrainingen met cliënten. We hebben zeven competentiekaarten ontwikkeld; die vormen het uitgangspunt van je leerproces:

 • Grondslag voor het therapeutisch werk
 • Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling
 • Vakinhoudelijk
 • Werken aan kwaliteit
 • Kennisontwikkeling en professionalisering
 • Ondernemen
 • Samenwerken in professionele relaties

Een greep uit het aanbod van thema’s:

Start en verdieping: karakterstructuren Wilhelm Reich,
1e chakra, Schizoïde karakterstructuur, Chakradiagnose en Healing
2e chakra, Oraal karakterstructuur, Healing- chelatie rug Opdracht casus cliënt 6 behandelingen
3e chakra, Masochist karakterstructuur- Healing relatiekoorden
4e chakra, Psychopatisch karakterstructuur- Healing 4e laag
5e chakra, Rigide karakterstructuur- Healing 5e laag
6e chakra, Trauma Therapie Somatic Experiencing- Healing 6e en 7e laag
7e chakra, Hoger zelf, Lager zelf, Masker-Healing-Transformatie

Ook leer je de opbouw van een anamnese en weet deze toe te passen.
Je kan jouw vaardigheden toepassen om een energetische diagnose te stellen.
Je weet hoe je een behandelplan opstelt en je kunt de vertaalslag maken naar de behandeling en de client.
Je kunt wisselen van vaardigheden die passend zijn bij de hulpvraag van de client.
Je kunt de principes van Positieve Gezondheid meenemen in het behandelplan.
Je laat zien dat je de technieken en vaardigheden kan toepassen om gegrond aan een behandeling te werken.

De opleiding besteedt veel aandacht aan een professionele houding: de manier waarop jij als (aankomend) therapeut je vaardigheden en kennis in de praktijk toepast. Daarbij kijken we ook of je over voldoende eigen inzicht beschikt. De professionele houding wordt gezien als een essentieel onderdeel van het algehele functioneren.

Lesprogramma opleiding Energetische Therapie

De opleiding Energetische Therapie is praktijkgericht en rond je af in vier jaar. Tijdens de opleiding is er veel ruimte voor casuïstiek en wordt er van je verwacht dat je de casuïstiek/ cliëntbehandeling in de thuissituatie kunt uitvoeren.

Je brengt je ervaring tijdens de les in en de vragen die je hebt, worden door de docent tijdens de les beantwoord. Zo doe je al vroeg in de opleiding praktijkervaring op. Hoe meer je thuis oefent hoe beter je het vak onder de knie krijgt.

Zelfstudie uren is dan ook afhankelijk van de tijd die je zelf in de studie steekt. 

In het vierde jaar leer je samen te werken met de reguliere zorg, je doet een onderzoek en je volgt masterclasses. Met deze verdiepende lessen word je opgeleid tot vakbekwame therapeut. (240 EC). Hiermee voldoe je aan alle eisen van de beroepsverenigingen en ben je vrijgesteld van BTW afdracht.

Leerjaar 1:

 • De 4 fasen van het consult benoemen en toepassen (instellen, afstemmen, overdracht en afsluiten);
 • Energie benoemen en voelen;
 • Gronding toepassen en weet hoe deze verkregen kan worden;
 • Reflectieverslagen schrijven conform de richtlijnen.

Leerjaar 2:

 • De eigen gronding in korte tijd realiseren;
 • De gronding van de cliënt optimaliseren;
 • Een behandelverslag schrijven conform de richtlijnen van een reflectieverslag;
 • een cliënt behandelen.

Leerjaar 3:

 • De zeven fasen van het energetisch consult automatisch toepassen;
 • De professionaliteit tonen tijdens cliënt praktijkdagen;
 • Een volledig examendossier opbouwen naar aanleiding van deze praktijkdagen.

Leerjaar 4:

 • De student is vakbekwaam therapeut.

Opleidingsvarianten

Naast de reguliere 4-jarige opleiding bieden we een aantal varianten aan; daarmee komen we tegemoet aan studenten met meer dan gemiddelde voorkennis.

Tweejarig TOP-traject

In het tweejarige TOP-traject krijg je de gelegenheid om de vierjarige route in twee jaar af te leggen. Voor deze verkorte opleiding kun je in aanmerking komen als je al een eigen praktijk hebt waarin je gebruik maakt van energetische therapie (met kennis uit korte opleidingen) en (aspirant) lid bent van een beroepsvereniging.

Na afronding van deze tweejarige opleiding krijg je de volgende diploma’s:

 • Diploma CPION – Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis;
 • Diploma CPION ‘CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline’;
 • Diploma Instituut CAM, ‘CAM Therapeut, Vakdiscipline Energetische Therapie’.

 Oriëntatiegesprek

Als je van plan bent om je in te schrijven nemen we tijdens een orientatiegesprek alle varianten van de opleiding met je door en bepalen we samen welke route het beste bij je past. In de studiegids vind je een uitvoerige beschrijving van de leerdoelen.

Als je meer informatie wilt over het programma van de Opleiding Energetische Therapie, neem dan contact met ons op.

 Data en lesuren

De vierjarige opleiding bestaat uit 22 lesdagen of -avonden per jaar die worden gehouden in Utrecht, op zaterdagen van half tien ’s morgens, tot half vijf ’s middags. De studiebelasting is 8 uur per week. Bij de planning van het rooster proberen we rekening te houden met schoolvakanties.

Toelating

Wij willen graag dat onze studenten onze opleiding met plezier volgen en met succes afronden. We willen er zeker van zijn dat de opleiding past bij jouw ambities en kennisniveau. Daarom bieden wij iedereen aan een persoonlijk leergesprek te voeren.

We kunnen dan het volgende bespreken:
– Jouw geschiktheid voor de opleiding en het beroep van therapeut in het algemeen
– Jouw opleidingsachtergrond en de kans op het succesvol afronden van deze opleiding
– Persoonlijke leerroute en eventuele vrijstellingen

In het eerste jaar kijken we samen of je je op je plaats voelt binnen onze opleiding. Dit heet het propedeuse jaar. Na het eerste jaar, bij voldoende ontwikkeling, stroom je dan door naar de hoofdfase. Uiteraard begeleiden we je het hele jaar door bij jouw proces. Je kunt voor de begeleiding terecht bij de praktijkdocent, docent therapeutische vorming en/of bij de studentencoach van de opleiding.

Voor een afspraak Persoonlijk leerweggesprek kun je mailen naar onze studieadviseur Myrna Ouderkerk. (myrna.ouderkerk@instituut-cam.nl)  Vermeld dan graag in de onderwerp regel: afspraak persoonlijke leerweg of bel naar 06 53 93 35 52/

Kosten

Persoonlijk leerweggesprek kosteloos               vrijblijvend
Inschrijfgeld / nieuwe studenten (eenmalig)      € 100,00
Collegegeld per studiejaar                                 € 2.800,00
Studiebegeleidingsgesprekken                          inbegrepen
Interne stagedagen                                            inbegrepen
Examengeld 4e jaar                                            € 450,00

Boeken

Een aantal boeken die wij in de opleiding gebruiken zijn: – Anatomie en Fysiologie, Gregoire L, Straaten-Huygen A.T. van – Licht op de aura, Brennan B. – Het subtiele lichaam, Dale C. – Praktische Gespreksvoering, Donders W en Ruijs L. Als je meer informatie wilt over de Opleiding Energetische Therapie, neem dan contact met ons op.

Hoe werkt een energetisch therapeut?
De energetisch therapeut begint met het “cheleren” van de auralagen om alle ruis en vervuiling weg te halen voordat tot de eigenlijke behandeling overgegaan wordt.

Er zijn zeven auralagen, met elk hun eigen structuur en vorm, waarin gewerkt wordt. In deze auralagen zit alles opgeslagen vanaf de conceptie tot het heden. Het auraveld is de plaats waar alle emoties, gedachten, herinneringen en gedragspatronen te vinden zijn. Er kunnen zich verschillende verstoringen voordoen zoals bv. fysieke, emotionele blokkades, mentale blokkades, trauma’s en overtuigingen. Deze verstoringen worden door de therapeut weer in evenwicht gebracht.

Wat is het verschil tussen reiki, een magnetiseur en een energetisch therapeut?

 • Bij Reiki leer je in korte tijd een praktisch protocol.
 • Als magnetiseur behandel je merendeels op intuïtie vanuit je gave.
 • Als energetisch therapeut behandel je op intuïtie vanuit je gave maar werkt daarbij ook in de aura- en chakralagen. Daarnaast werkt de energetisch therapeut ook met meridianen. Daarom heb je als energetisch therapeut een volwaardige theoretische en praktische studie nodig om te weten waar je mee bezig bent tijdens het behandelen.

Meer informatie over reiki, magnetiseren, of de werkwijze van een magnetiseur? Bekijk onze uitgebreide Veelgestelde vragen-pagina.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.