Opleiding Toegepaste
Energetische Therapie

 

Verbinden met het reguliere onderwijs

Wat is energetische therapie?

Overal om ons heen is energie. Als je je daarvan bewust bent, verschaf je jezelf de mogelijkheid om die energie te ervaren, voelen en soms zelfs te zien. Binnen het scala aan therapieën binnen de complementaire geneeskunde is energetische therapie een manier om met deze overal aanwezige energie gezondheidsklachten bij cliënten te verhelpen.

Wij van Instituut CAM geven geen specifieke duiding aan de herkomst of de benaming van de energie. Sommigen noemen het kosmische energie, anderen spreken over goddelijke energie. Wij vinden het vooral van belang om te zien wat je ermee kun dóen. Als energetisch therapeut leer je mensen met gezondheidsklachten te helpen door het verminderen of opheffen van blokkades in de energiestromen van hun lichaam. Je cliënten kunnen daardoor ervaren dat ze zijn genezen en dat ze hun leven weer gezond en energiek kunnen voortzetten. Ook kun je met deze therapie het zelfgenezend vermogen van het lichaam vergroten. Alles met als doel de gezondheid van de cliënten te bevorderen.

Iedereen kan leren om zich van zich bewust te worden van deze energie, al zijn er ook mensen met een uitgesproken talent hiervoor. Je kunt je talent om cliënten te behandelen binnen deze vorm van complementaire zorg echter alleen ontwikkelen door te oefenen, net zoals met ieder ander talent.

Voor wie is de opleiding energetische therapie?

Het kan zijn dat jij nu al meer energie om je heen voelt, ervaart en ziet, dan veel andere mensen. Je wilt die vaardigheid leren inzetten om er anderen mee te helpen. Tijdens de Opleiding Energetische Therapie kun je je hierin bekwamen en je professioneel ontwikkelen als therapeut. Al tijdens de opleiding kun je beginnen met je eigen behandelpraktijk.

Docenten

U kunt al onze docenten vinden op de docenten pagina.

 

Competenties/opleiding

Tijdens de opleiding Energetische Therapie breng je je eigen ontwikkeling in kaart en ontdek je de mogelijkheden voor het energetisch behandelen van mensen. Je doet dat onder begeleiding van heel betrokken docenten die allemaal ruime ervaring hebben in hun eigen praktijk. Zij beantwoorden je vragen, geven adviezen en helpen je vanaf het tweede jaar (als je dat wilt) met het opzetten van je eigen praktijk.

Je ontwikkelt tijdens de opleiding in vier fasen (leerjaren) een eigen stijl waarin je je kennis en vaardigheden toepast in de gezondheidszorg. De competenties die je tijdens deze opleiding ontwikkelt, hebben we over de vier leerjaren verdeeld. Tijdens de opleiding oefen je die in de praktijk door middel van stages, intervisiebijeenkomsten en praktijktrainingen met cliënten. We hebben zeven competentiekaarten ontwikkeld; die vormen het uitgangspunt van je leerproces:

 • Grondslag voor het therapeutisch werk
 • Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling
 • Vakinhoudelijk
 • Werken aan kwaliteit
 • Kennisontwikkeling en professionalisering
 • Ondernemen
 • Samenwerken in professionele relaties

De opleiding besteedt veel aandacht aan een professionele houding: de manier waarop jij als (aankomend) therapeut je vaardigheden en kennis in de praktijk toepast. Daarbij kijken we ook of je over voldoende eigen inzicht beschikt. De professionele houding wordt gezien als een essentieel onderdeel van het algehele functioneren.

Lesprogramma

Leerjaar 1:

 • De 4 fasen van het consult benoemen en toepassen (instellen, afstemmen, overdracht en afsluiten);
 • Energie benoemen en voelen;
 • Gronding toepassen en weet hoe deze verkregen kan worden;
 • Reflectieverslagen schrijven conform de richtlijnen.

Leerjaar 2:

 • De eigen gronding in korte tijd realiseren;
 • De gronding van de cliënt optimaliseren;
 • Een behandelverslag schrijven conform de richtlijnen van een reflectieverslag;
 • een cliënt behandelen.

Leerjaar 3:

 • De zeven fasen van het energetisch consult automatisch toepassen;
 • De professionaliteit tonen tijdens cliënt praktijkdagen;
 • Een volledig examendossier opbouwen naar aanleiding van deze praktijkdagen.

Leerjaar 4:

 • De student is vakbekwaam en kan starten met een eigen praktijk.

Opleidingsvarianten

Naast de reguliere 4-jarige opleiding bieden we een aantal varianten aan; daarmee komen we tegemoet aan studenten met meer dan gemiddelde voorkennis.

Tweejarig TOP-traject

In het tweejarige TOP-traject krijg je de gelegenheid om de vierjarige route in twee jaar af te leggen. Voor deze verkorte opleiding kun je in aanmerking komen als je al een eigen praktijk hebt waarin je gebruik maakt van energetische therapie (met kennis uit korte opleidingen) en (aspirant) lid bent van een beroepsvereniging.

 Na afronding van deze tweejarige opleiding krijg je de volgende diploma’s:

 • Diploma CPION – Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis;
 • Diploma CPION ‘CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline’;
 • Diploma Instituut CAM, ‘CAM Therapeut, Vakdiscipline Energetische Therapie’.

 Driejarige traject

Je kunt er ook voor kiezen om de leerjaren 1, 2 en 3 te doorlopen, waarbij je vanaf het tweede jaar een eigen praktijk kunt beginnen en aspirant-lid van een beroepsvereniging kunt worden. Na afronding van deze 3-jarige opleiding krijg je de volgende diploma’s:

 • Diploma CPION – Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis;
 • Diploma Instituut CAM – ‘CAM Therapeut, Vakdiscipline Energetische Therapie’.

 Als je na het derde jaar ook nog het 4e-jaar in het TOP Traject volgt, krijg je ook het CPION-diploma ‘CAM Therapeut, Eigen Vakdiscipline’.

 Intakegesprek

Als je van plan bent om je in te schrijven nemen we tijdens een intakegesprek alle varianten van de opleiding met je door en bepalen we samen welke route het beste bij je past. In de studiegids vind je een uitvoerige beschrijving van de leerdoelen.

Als je meer informatie wilt over het programma van de Opleiding Toegepaste Energetisch Therapie, neem dan contact met ons op.

   Data en lesuren

   De vierjarige opleiding bestaat uit 25 lesdagen of -avonden per jaar die worden gehouden in Utrecht, op zaterdagen van half tien ’s morgens, tot half vijf ’s middags. De studiebelasting is 8 uur per week. Bij de planning van het rooster proberen we rekening te houden met schoolvakanties. Bij voldoende aanmeldingen beginnen de vierjarige hbo-opleiding en het tweejarige TOP-traject begin september. In specifieke gevallen is het mogelijk dat je in februari in de opleiding invoegt en bieden we je de mogelijkheid om versneld (in een half jaar) het propedeusejaar af te ronden.

   Toelating

   Wij willen graag dat onze studenten onze opleiding met plezier volgen en met succes afronden. We willen er zeker van zijn dat de opleiding past bij jouw ambities en kennisniveau. Daarom hanteren wij een toelatingsprocedure.  Die bestaat uit een schriftelijke informatieprocedure, gevolgd door een intakegesprek met een vertegenwoordiger van de toelatingscommissie. Deze kijkt tijdens dit gesprek vooral naar de volgende punten:

    Jouw geschiktheid voor de opleiding en het beroep van therapeut in het algemeen;

   • Jouw opleidingsachtergrond en de kans op het succesvol afronden van deze opleiding;
   • Een inschatting van jouw natuurgeneeskundige én energetische vermogen op dat moment.

    Als je opleidingsachtergrond onvoldoende zou zijn, betekent dat nog niet dat we je uitsluiten van deelname. De toelatingscommissie kan je op basis van motivatie, capaciteiten en gewenste leerhouding alsnog groen licht geven. Studenten die tevoren willen weten of ze een goede kans maken, kunnen een toelatingsgesprek aanvragen.

   Kosten

   Intake kosteloos
   Inschrijfgeld / nieuwe studenten (eenmalig) € 100,00
   Collegegeld per studiejaar                           € 2550,00
   Examengeld 4e jaar                                      € 450,00
   Praktijkweekend (facultatief)                         € 299,00

   Als je meer informatie wilt over de kosten van de Opleiding Toegepaste Energetisch Therapie, neem dan contact met ons op.

   Waarom kiest u voor Instituut CAM

   • Meerdere instapmomenten mogelijk
   • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
   • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
   • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
   • 100% slagingspercentage
   • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetische Therapie), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

   Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

   Onze studenten vertellen

   Marc van Leeuwen

   "Net als de andere opleidingen van instituut CAM gaat mijn opleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut verder dan opleiden. Het gaat niet alleen over de opleiding zelf maar ook het combineren van het CAM veld met de reguliere zorg, dat steeds meer geaccepteerd wordt."

   Loes van der Haar

   "Ik rond mijn studie binnenkort af bij Instituut CAM. Ik heb er een goed gevoel over. De docenten zijn hele hartelijke en enthousiaste mensen, die graag met de student meedenken. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn laatste jaar met plezier kan afronden."

   Jacqueline

   "Op het Instituut C.A.M. krijg je niet alleen een dijk van een opleiding, maar kun je na het behalen van je diploma deel uitmaken van een gepassioneerde groep geaccrediteerde therapeuten en kun je jezelf eveneens aansluiten bij de Federatie CAM."