Data en lesmomenten

Er zijn circa 25 lesdagen of -avonden per jaar. De opleiding wordt aangeboden op zaterdag in Utrecht. De lesmomenten bestaan uit zes lesuren per dag, van 9.30 tot 16.30 uur (met een uur lunchpauze in acht genomen). De studiebelastinguren zijn 8 uur per week.

Om de lesvrije periode zo centraal mogelijk te houden, wordt het rooster om de schoolvakanties heen gepland (gebaseerd op de regio-indeling). In de loop van het leerjaar zal daarom vier keer een roostervrije periode gehandhaafd worden, gedurende de mei-, zomer-, herfst- en kerstvakantie.

Indien er voldoende aanmeldingen zijn, start zowel de vierjarige hbo-opleiding als het TOP-traject begin september. Hierover word je uiteraard tijdig geïnformeerd. Aan studenten die in februari instromen, wordt de mogelijkheid geboden om versneld (in een half jaar) het propedeusejaar af te ronden.