Kosten

Kosten intakeUitsluitend voor nieuwe aanmelders (eenmalig)kosteloos
InschrijfgeldVoor nieuwe studenten (eenmalig)€ 100,-
CollegegeldPer schooljaar€ 2.550,-
Collegegeld Februari-instroomVoor studenten die halverwege het jaar (februari) instromen€1.975,-

Instituut CAM is sinds december 2010 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van btw.

Bijkomende kosten

Kosten verplichte studieboeken*Gemiddeld per collegejaar€ 100,-
Extern trainingsweekend, jaarlijks (niet verplicht, wel gewenst)Eigen bijdrage€ 299,-
Examengeld (4e studiejaar)Inclusief scriptiebegeleiding en kosten CPION diploma’s MBK en PSBK**€ 550,-

* De boeken zijn te bestellen via: StudyStore ** Studenten zijn officieel niet verplicht om deze twee diploma’s te behalen. De meeste beroepsgroepen stellen ofwel MBK (in de meeste gevallen) ofwel PSBK verplicht. Studenten die geen wens voor een eigen praktijk hebben, kunnen ook in het geheel afzien van het verkrijgen van deze twee diploma’s. Dit is een keuze die zelf naar eigen inzicht gemaakt mag worden. Uiteraard adviseren wij om de opleiding volledig af te ronden met een (of beide) diploma(‘s). De opleidingskosten zijn veelal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook zijn er uitkeringsinstanties en/of gemeenten die incidenteel subsidies verlenen. Indien gewenst, kunnen zij hierover meer informatie verstrekken. Gespreide betaling van de kosten is in overleg mogelijk,  hiervoor ontvangen wij graag een gemotiveerd verzoek van de student.

Mogelijkheid TOP-traject

Om in aanmerking te kunnen komen voor het TOP-traject, heb je bij een ander opleidingsinstituut reeds (een belangrijk deel van) een opleiding op energetisch gebied gevolgd. Ook wanneer je bij Instituut CAM een opleiding hebt gevolgd waarvan onderdelen overlappen met de modulen van de 4-jarige opleiding Energetisch Therapeut, kom je in aanmerking voor het TOP-traject. Kosten TOP-traject

Kosten intakeUitsluitend voor nieuwe aanmelders (eenmalig)kosteloos
InschrijfgeldVoor nieuwe studenten (eenmalig)€ 100,-
CollegegeldPer leerjaar€ 2.550,-
Collegegeld Februari-instroomVoor studenten die halverwege het leerjaar (februari) instromen, per leerjaar€ 1.275,-

Bijkomende kosten

Kosten verplichte studieboeken*Gemiddeld per leerjaar€ 100,-
Extern trainingsweekend, jaarlijks (niet verplicht, wel gewenst)Eigen bijdrage€ 299,-
Examengeld (vierde leerjaar)Inclusief scriptiebegeleiding en kosten CPION diploma’s MBK en PSBK**€ 550,-

* De boeken zijn te bestellen via: StudyStore ** Studenten zijn officieel niet verplicht om deze twee diploma’s te behalen. De meeste beroepsgroepen stellen ofwel MBK (in de meeste gevallen) ofwel PSBK verplicht. Studenten die geen wens voor een eigen praktijk hebben, kunnen ook in het geheel afzien van het verkrijgen van deze twee diploma’s. Dit is een keuze die zelf naar eigen inzicht gemaakt mag worden. Uiteraard adviseren wij om de opleiding volledig af te ronden met een (of beide) diploma(‘s).