Toelatingsprocedure

Om er zeker van te zijn dat de betreffende opleiding bij jou en je ambities past, hanteert Instituut CAM een toelatingsprocedure. De persoonlijke geschiktheid voor de opleiding wordt getoetst aan de hand van een schriftelijke informatieprocedure.

Daarna volgt een een-op-een intakegesprek met een vertegenwoordiger van de toelatingscommissie. Deze kijkt tijdens dit gesprek vooral naar de volgende punten:

  •  je persoonlijke geschiktheid voor deze opleiding en het beroep van therapeut in het algemeen;
  • de geschiktheid van jouw opleidingsachtergrond en de kans op het succesvol afronden van deze opleiding;
  • inschatting van je natuurgeneeskundige én energetische vermogens op dat moment.

Wanneer je opleidingsachtergrond in eerste instantie misschien onvoldoende lijkt te zijn, hoeft dit niet direct uitsluiting van de opleiding tot gevolg te hebben. De toelatingscommissie bekijkt dan zorgvuldig of je over voldoende motivatie, de benodigde capaciteit en uiteraard een gewenste leerhouding beschikt. Wanneer deze drie punten door de commissie als positief worden ervaren, krijg je in de meeste gevallen alsnog groen licht voor het starten met de opleiding.

Om vooraf een goede inschatting van jouw toelatingskansen te kunnen maken, adviseren wij je om een toelatingsgesprek aan te vragen. Tijdens dit gesprek wordt ernaar gestreefd om je te voorzien van meer duidelijkheid en een helder perspectief.