Wat is Energetische Therapie?

Wat is Energetische Therapie volgens Instituut CAM?

Alles om ons heen is energie. Door bewust te zijn van deze energie kan men deze ervaren, voelen en zelfs zien. Energetische therapie is dan ook het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelf genezend vermogen van de mens centraal staat.

Waar komt die energie vandaan? Voor de één is het afkomstig uit de kosmos, de ander ervaart het als Goddelijke energie en een derde noemt weer een andere bron. Het maakt niet uit welke naam eraan gegeven wordt, belangrijk is wat ermee gedaan wordt. Bij klachten stagneert de stroming van Energie. Bij een kind leggen we de hand op de knie als hij is gevallen. De energetische therapeut leert wat hij moet doen om de energie weer te laten stromen.

Kan iedereen dit leren?

Iedereen kan leren zich bewust te worden van energie. Bij de opmerking: ”de spanning is om te snijden’ lopen we niet naar de keuken om een mes te halen maar voelen we juist de situatie aan.

Als je je bewustzijn oefent leer je al snel de energieën te onderscheiden. Je vindt het leuk om er iets mee te doen of je hebt/ wilt er niets mee.
Daarnaast zijn er ook mensen die talent hebben voor het omgaan met energieën. Zij zijn als erg gevoelig geboren. Het talent kan alleen aangeboord worden als je ook daadwerkelijk oefent, net als met alle andere talenten.