Programma

Het fundament van de opleiding Gelukscoach wordt gevormd door zestal basismodellen. Deze lopen als rode draad door de opleiding heen. De modellen helpen jezelf en de ander beter te begrijpen en om meer emotioneel bewustzijn op te bouwen.
1. De bewustzijnsschaal van dr. David Hawkins (gevalideerde vragenlijst vooraf aan de opleiding)

2. De 3P-Methode;

3. Neuroplasticiteit oftewel de 1:66 methode;

4. Epigenetica;

5. Gelukspiramide;

6. Het emotioneel intelligentie model.