Opleiding Kinesiologie

 

Kinesiologie, een lichaamsgerichte therapie met Touch for Health als basis!

Wat is kinesiologie?

Je spieren geven veel informatie over je gezondheid. Als kinesioloog gebruik je spiertesten om klachten bij je cliënt op te sporen en ook te verhelpen. Met de informatie uit de spiertesten is het mogelijk om weer balans te brengen in het energiesysteem van jouw cliënt. Als kinesioloog kun je werken in een heel breed werkveld, wat dit vakgebied aantrekkelijk maakt voor een eigen praktijk: bijvoorbeeld bij mensen met stress, burn-out, slaap- leer- of emotionele problemen of hooggevoeligheid. Kinesiologie kun je binnen de complementaire zorg zowel uit voorzorg als genezend toepassen.

 

Voor wie is deze opleiding?

Je wilt heel graag mensen op holistische wijze begeleiden en hen helpen om weer balans in hun leven te brengen. Je vindt het fijn om als zelfstandig ondernemer in de complementaire zorg aan het werk te gaan. Het kan zijn dat je al als natuurkundig therapeut of als kinesioloog werkt, maar dat je nog geen diploma op hbo-niveau hebt. Dan ben je van harte welkom op met onze opleiding je niveau aantoonbaar te maken. Met het diploma van deze opleiding kun je worden beëdigd bij diverse beroepsverenigingen en dus een mooie praktijk te beginnen.

Lees meer over Opleiding Kinesiologie en bij- en nascholingsmogelijkheden bij Instituut CAM!

 

Ben je fysiotherapeut?

Je krijgt op basis van je vooropleiding, vrijstelling voor communicatie en medische basiskennis. Het aantal lesdagen zijn dan: 21. Na één jaar kun je Touch for Health officieel toepassen in je praktijk of je eigen praktijk starten. Na leerjaar één ga je verder met Kinesiologie. (Touch for health is de basis). 

 

Download hier E book Kinesiologie of schrijf je hier in voor de proefles op 26 maart!

Docenten Kinesiologie

De docenten van de opleiding Kinesiologie hebben veel ervaring, zowel op hun eigen vakgebied als in het les geven. Daardoor kunnen ze mooie praktijkvoorbeelden in de les meenemen.

Paulien de Roos

Sinds april 2016 ben ik Faculty Member voor de Touch for Health in Nederland. Dit houdt in dat ik de verbindende schakel ben tussen de IKC ( International Kinesiology College) en alles wat er gebeurt op het gebied van de Touch for Health in Nederland.

In 2003 haalde ik het diploma Kinsiologie. Om mijn kennis te verdiepen en mij verder te ontwikkelen, deed ik verschillende (vervolg)opleidingen en cursussen, namelijk:

• instructeursopleiding voor diverse cursussen op het gebied van de kinesiologie
• orthomoleculaire opleiding, zodat ik in staat ben de therapie te ondersteunen met orthomoleculaire voedingsadviezen
• meerdere cursussen op universitair niveau van Hugo Tobar en Ian Stubbings
• IMT cursussen (integratieve manuele therapie) en cursussen in healing
• opleiding tot kindertolk.

Het is prachtig om te zien hoe mensen die waren vastgelopen door fysieke- en/of emotionele klachten, kunnen herstellen om vervolgens gezond en in balans hun levensproces verder te vervolgen.

Vinciane Schoenmaecker / Brain Gym

In mijn praktijk begeleid ik mensen van allerlei leeftijden via Kinesiologie. Ik ben sinds september 2015 International Faculty van Brain Gym International (www.braingym.org) wat wil zeggen dat ik Brain Gym instructeurs opleid en het aanspreekpunt ben voor Educatieve Kinesiologie in België en Nederland. 

Vanuit mijn persoonlijke zoektocht naar meer evenwicht, kwam in 1999 in contact met kinesiologie. Ik was onmiddellijk weg van de efficiënte en respectvolle manier van werken. Het hele aspect van lichaamsstructuur, beweging en energie heeft mij altijd erg geboeid. Bovenal ben ik gepassioneerd geraakt door hoe de structuur en de beweging van de mens zijn doen en laten beïnvloedt en hoe je via o.a. beweging positieve veranderingen teweegbrengt. Ik vond mijn gading in Touch for Health, Educatieve Kinesiologie en Reflexintegratie. Ik startte met de basisopleidingen en werd instructeur en blijf me aanhoudend bijscholen. Door terug te leren bewegen en je bewegingen te bevrijden, maak je weer aanspraak op je volledig potienteel.

 

Competenties/Opleiding

Je leert tijdens de opleiding specifieke spiertesten toe te passen en daarmee je cliënt bewustwording en balans te bieden. Tijdens de opleiding krijg je de rijke kennis en vaardigheden aangereikt uit de Kinesiologie en Touch for Health. Daarnaast krijgt je het hele scala aangeboden op het gebied van psychosociale-, medische- en orthomoleculaire basiskennis en therapeutische vaardigheden. Wij van Instituut CAM leiden jou op tot volwaardig en vakbekwaam kinesioloog; een natuurgeneeskundig therapeut die cliënten op holistische wijze benadert. Als afgestudeerde kun je je als zelfstandig ondernemer te vestigen en heb je het vermogen om samen te werken met collega’s binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

Lesprogramma

De opleiding Kinesiologie is praktijkgericht en rond je af in drie jaar. Je studeert na drie jaar af als start bekwame therapeut en je bent klaar om je eigen praktijk te starten.
Hoe dat kan? In plaats van je heel veel casuïstiek in de opleiding laat maken wordt er van je verwacht dat je de casuïstiek/ clientbehandeling in de thuissituatie kunt uitvoeren.
Je brengt je ervaring tijdens de les in en de vragen die je hebt, worden door de docent tijdens de les beantwoord. Zo doe je al vroeg in de opleiding praktijkervaring op. Hoe meer je thuis oefent hoe beter je het vak onder de knie krijgt.
Zelfstudie uren is dan ook afhankelijk van de tijd die je zelf in de studie steekt.

Je kunt ervoor kiezen het vierde jaar te volgen. Hier leer je samen te werken met de reguliere zorg, je doet een onderzoek en je volgt masterclasses. Met deze verdiepende lessen word je opgeleid tot vakbekwame therapeut. (240 EC). Hiermee voldoe je aan alle eisen van de beroepsverenigingen en ben je vrijgesteld van BTW afdracht.

Als afgestudeerd kinesioloog kun je het zelfhelend vermogen van je cliënt stimuleren. Je leert bovendien je cliënt te begeleiden in het verbeteren van zijn of haar gezondheid en je cliënt bewust te maken van de effecten van ervaringen, gemaakte keuzes, stress, voeding op het welzijn van lichaam en geest.

De studielast bedraagt conform de normen in het hoger onderwijs 240 EC.

Download hier E book Kinesiologie!

Data/Lesuren

De Opleiding Kinesiologie beslaat per leerjaar 25 lesdagen of -avonden in Utrecht/Reeuwijk. Een lesdag duurt van 9.30 tot 16.30 uur.

 

Toelating

Natuurlijk willen wij dat je met plezier en succes aan onze opleiding deelneemt. Daarom is het belangrijk dat je beschikt over een hbo denk- en werkniveau, bijvoorbeeld met Havo of mbo-4 als vooropleiding. Het kan zijn dat je op een andere manier kunt aantonen dat je op hbo-niveau kunt denken en werken. Afhankelijk van je vooropleidingen kunnen wij je ook vrijstellingen verstrekken voor bepaalde onderdelen van de opleiding. Het is de examencommissie die uiteindelijk de beslissingen neemt, na inzage van je eventuele eerder behaalde diploma’s en/of certificaten. Wellicht word je in dat geval ook voor een individueel gesprek uitgenodigd.

 

Ben je fysiotherapeut?

Je krijgt op basis van je vooropleiding, vrijstelling voor communicatie en medische basiskennis. Het aantal lesdagen zijn dan: 21. Na één jaar kun je Touch for Health officieel toepassen in je praktijk of je eigen praktijk starten. Na leerjaar één ga je verder met Kinesiologie. (Touch for health is de basis).

 Kosten

1. Opleiding Kinesiologie inclusief Touch for Health (4 jaar)

Oriëntatiegesprek                                                          kosteloos
Inschrijfgeld / nieuwe studenten (eenmalig)                 € 100,00
Collegegeld per studiejaar                                           € 2550,00
Studiebegeleidingsgesprekken                                    inbegrepen
Interne stagedagen                                                      inbegrepen
Examengeld 4e jaar                                                      € 450,00
Boeken/leermiddelen totale opleiding:                       €1000,00
Supervisie                                                                    €400,00

De kosten zijn altijd exclusief de officiële royalties & manuels.

2. Praktijkstroming / opleiding Touch for Health

START 2020:
BLOK 1
Touch for Health (12 dagen)
weekend van vrijdagmiddag t/m zondag)
september 2020 (TFH 1)
december 2020(TFH 2)
januari 2021 (TFH 3)
maart 2021 (TFH 4)

Metaforen en doelen (2)

Kosten €1500,00 + inschrijfgeld € 100,00

NA HET BEHALEN VAN BLOK 1 

IS EEN 3-JARIGE OPLEIDING KINESIOLOGIE MOGELIJK

 

Waarom kies je voor Instituut CAM

  • Instroommomenten mogelijk
  • Individuele opleidingstrajecten mogelijk
  • Persoonlijke leerweg en ontwikkeling centraal
  • Veel Praktijklessen met elk jaar een eigen
    docent
  • De opleidingen CAM-therapeut, Eigen Vakdiscipline (Energetisch Therapeut), MBK en PSBK zijn CPION geaccrediteerd en benoemd als registeropleiding

Het doel van Instituut CAM is om het Complementary and Additive Medicine (CAM) domein te verbinden met het reguliere onderwijs. Hierbij is spiritualiteit onmisbaar.

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.