Opleiding Leefstijlcoach

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding Leefstijlcoach leidt deelnemers op, die mensen begeleiden bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn.
In deze beroepsgerichte opleiding staat vorming op vier gebieden centraal:

  • Gezond leven en gezonde gewoontes
  • Coaching
  • Gedragscompetentie van de leefstijlcoach
  • Praktijk voering en bedrijfsvoering
  • (facultatief te volgen) Medische en Psychosociale Basiskennis

Als afgestudeerde leefstijlcoach lever je een belangrijke bijdrage aan het streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Je leert mensen te begeleiden om een leven te leiden waar ze zich goed bij voelen. Uitgangspunt is: integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van de cliënt.

Instituut CAM voldoet aan alle zeer strenge eisen van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland – BLCN. De opleiding is geaccrediteerd door zowel de BLCN als CPION. (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland)

Het onderwijs valt onder het NRTO keurmerk. (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)

Instituut CAM kiest ervoor de kosten te beperken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Je betaalt voor deze opleiding dan ook maar € 3990,00 exclusief inschrijfgeld en onderwijsmaterialen. Het collegegeld wordt jaarlijks aangepast aan de overheadkosten en inflatie.

De Leefstijlcoach gaat expliciet uit van de definitie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012i ).

De Leefstijlcoach doet dat door te zorgen dat een cliënt antwoorden vindt op de volgende vragen:

  • Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de algemene principes naar mijn eigen situatie?
  • Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak en gezonde gewoontes blijvend kan verankeren in mijn dagelijks leven?
  • Welke doelen streef ik daarmee na? Begripsomschrijvingen

De Leefstijlcoach maakt voor de cliënt inzichtelijk dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. Hij zorgt dat de cliënt zijn doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat. Dit doet hij met doelgerichte coachings- en trainingsmethodieken die zich richten op de situatie in het hier-en-nu. Je leert tijdens de cliënt praktijkdagen hoe je cliënten coacht. Zo ga je al snel concreet aan de slag. Aan het eind van de opleiding ben je klaar om zelfstandig verder te gaan.

Aanmelding: via het aanmeldformulier.

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag en denken met je mee.

Direct meer informatie over een Opleiding?